Erilaisuuden hierarkiat. Suomalaisia käsityksiä maahanmuuttajista, suvaitsevaisuudesta ja rasismista

Leena Suurpää

Väitöskirjatutkimuksessa tarkastellaan maahanmuuttajia koskevia käsitystapoja 1990-luvun lopun suomalaisessa yhteiskunnassa. Teos kuvaa ryhmään kuulumisen ja erottautumisen jännitettä etenkin, kun kyseessä ovat nuorten suhteet maahanmuuttajiin ja suomalaisuuteen. Aihetta lähestytään myös laajemmasta yhteiskunnallisesta näkökulmasta, kunnallisten maahanmuuttajien kotouttamisohjelmien kautta.

Varastossa
Kuvaus

Väitöskirjatutkimuksessa tarkastellaan maahanmuuttajia koskevia käsitystapoja 1990-luvun lopun suomalaisessa yhteiskunnassa. Teos kuvaa ryhmään kuulumisen ja erottautumisen jännitettä etenkin, kun kyseessä ovat nuorten suhteet maahanmuuttajiin ja suomalaisuuteen. Aihetta lähestytään myös laajemmasta yhteiskunnallisesta näkökulmasta, kunnallisten maahanmuuttajien kotouttamisohjelmien kautta.

Teoksessa valotetaan suvaitsevaisuuden ja rasismin erityispiirteitä Suomessa. Ne asetetaan vuoropuheluun ja esitetään, kuinka niin rasistiset kuin suvaitsevaisetkin käsitystavat voivat noudattaa samankaltaista todellisuuden jäsentämisen tapoja: jakoja meihin ja muihin, erilaisiin ja samanlaisiin, ulkopuolisiin ja sisällä olijoihin.

Erilaisuuden hierarkiat johdattelee lukijan pohtimaan vallitsevien maahanmuuttajia koskevien käsitystapojen rajoja ja mahdollisia vaihtoehtoja.

2002. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 28. 2. painos.

Tekijä Leena Suurpää
ISBN 952-5464-00-8
Julkaisuvuosi 2002
Ulkoasu nidottu
Sivumäärä 261
Julkaisukieli suomi