Sammuuko savuke, nouseeko nuuska?

Mikko Piispa

Mikä saa edelleen osan nuorista tarttumaan tupakkaan ja toiset pysymään siitä irti läpi elämän? Entä kuinka nuoret suhtautuvat nuuskaan ja sähkösavukkeisiin? Kuinka kannustaa nuoret tekemään itse omat ratkaisunsa ajantasaisen tiedon pohjalta, ja miten saada heidät tämän tiedon äärelle?

 

Varastossa
Kuvaus

Nuorten tupakointi on vähentynyt tällä vuosikymmenellä nopeassa tahdissa. Toisaalta nuuskan käyttö on lisääntynyt, ja sähkösavukkeet ovat ilmestyneet uusina tuotteina markkinoille. Tässä tutkimuksessa lähdetään selvittämään, mitä näiden ilmiöiden takana on: Millaisia mielikuvia ja kokemuksia nuorilla on tupakkatuotteiden käytöstä? Entä mikä on sosiaalisten verkostojen ja nuorisokulttuuristen virtausten merkitys yhtäältä tupakkatuotteiden käytön, toisaalta nikotiinittomuuden takana? Tutkimusaineistona toimivat 33 yläkouluikäisen nuoren haastattelut. Nuoria haastateltiin yksin, pareina ja ryhmissä kolmella eri paikkakunnalla ympäri Suomea.

Tutkimuksessa selviää, että nuoret tiedostavat hyvin savukkeiden terveyshaitat ja suhtautuvat tupakointiin varsin kriittisesti. Tupakka on menettänyt kiehtovuuttaan nuorten silmissä – se on ”turha ja tyhmä”, yhä vähemmän ”cool”. Sen sijaan nuorten suhtautumisessa nuuskaan on enemmän vaihtelua. Osa nuorista pitää sitä ällöttävänä, toisille se on suhteellisen harmittomaksi mielletty nautintoaine. Sähkösavuke näyttäytyy harvinaisempana ilmiönä, mutta silläkin on omat harrastajansa.

Teosta voivat hyödyntää niin ehkäisevää työtä tekevät kuin laajemmin nuorison kanssa työskentelevät. Se tarjoaa ajantasaista analyysia ja uusia avauksia myös kaikille muille aiheesta kiinnostuneille.

ISBN 978-952-7175-53-8
ISSN 1799-9219
nidottu
96 s.
Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 199, Kenttä & Suomen Syöpäyhdistys ry.
Kieli: suomi
Kl 37.6

Sisällysluettelo

Esipuhe 7
Kiitossanat 9

Johdanto 10
Tutkimuksen lähtökohdat 11
Tutkimusasetelmasta ja analyysilukujen rakenteesta 13
Tutkimusaineisto 14

Mitä mieltä tupakasta? 24
Tupakan kokeileminen ja kokeilemattomuus: syitä ja vaikuttimia 26
Mielikuvat tupakoivista 30
Tupakointi ja sen kehykset 35
Tupakoinnin lopettaminen ja tupakoinnilta suojaavat tekijät 40
Tupakointi – coolia? 43

Nuuska 47
Sähkösavuke 55
Tupakkatuotteen valikoituminen ja tuotteiden yhteiskäyttö 59
Tiedotus ja valistus 61

Yhteenveto ja pohdintaa 65
Amistupakointi – mitä tilalle? 67
Tupakka ja muut ongelmat 70
Tupakoinnin sosiaalinen periytyminen ja vanhempien vastuu 71
Terveyskeskeisyys ja yksilölliset elämäntapavalinnat 73
Päihteet nuorten teknologisoituvassa maailmassa 76

Lähteet 80
Haastattelurunko 84
Tiivistelmä 87
Suosituksia 90
Abstrakt 92
Abstract 94
Kirjoittajaesittely 96