Viattomuudesta vimmaan. Lapsuudesta nuoruuteen siirtymävaiheen tarkastelua

Tapio Kuure, Mika Vuori ja Mika Gissler (toim.)

Kirjan ensimmäisessä osassa lapsuutta ja nuoruutta kuvataan eri lähteistä koottujen tilastojen avulla. Tilastoihin on koottu keskeinen tieto siitä, miten lasten ja nuorten hyvinvointi tai pahoinvointi on viimeisen kymmenen vuoden aikana kehittynyt. Tilastotietoa on myös tulkittu erikseen asiantuntijapaneelissa ja tulokset on esitetty yhteenvetoina tilastojen lomassa.

Loppuunmyyty.

Ei saatavilla
Kuvaus

Kirjan ensimmäisessä osassa lapsuutta ja nuoruutta kuvataan eri lähteistä koottujen tilastojen avulla. Tilastoihin on koottu keskeinen tieto siitä, miten lasten ja nuorten hyvinvointi tai pahoinvointi on viimeisen kymmenen vuoden aikana kehittynyt. Tilastotietoa on myös tulkittu erikseen asiantuntijapaneelissa ja tulokset on esitetty yhteenvetoina tilastojen lomassa.

Kirjan artikkeliosuudessa tuodaan esiin nuorten omaa ääntä: millä tavoin nuori jättää hyvästit lapsuuden viattomuudelle ja mitä kaikkea tämä vaihe ihmisen elämässä pitää sisällään? Tällä näkökulmalla halutaan tuoda esiin, että nuoriso tulisi nähdä myös resurssina, joka tuottaa omalla vimmallaan uutta kulttuuria.

Nuorten elinolot vuosikirja on syntynyt Nuorisotutkimusverkoston, Nuorisoasiain neuvottelukunnan ja Stakesin yhteistyönä. Kirja on sarjassaan toinen. Edellisenä vuonna otsikolla ”Aikuistumisen pullonkaulat” keskityttiin kuvaamaan siirtymää nuoruudesta aikuisuuteen.

2002. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Stakes & Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura & Nuorisoasiain neuvottelukunta, Nuora.

Tekijä Tapio Kuure, Mika Vuori ja Mika Gissler (toim.)
ISBN 951-33-1303-4
Julkaisuvuosi 2002
Ulkoasu nidottu
Sivumäärä 139
Julkaisukieli suomi