Nuoret aikuiset hyvinvointipalvelujen käyttäjinä ja kohteina

Sanna Aaltonen & Antti Kivijärvi (toim.)

Miten hyvinvointipalvelut vastaavat nuorten aikuisten tarpeisiin? Mikä on nuorten aikuisten asema palveluiden käyttäjinä? Miten palveluntarjoajat kykenevät hyödyntämään nuorilta kerättyä tietoa?

 

 

Ei saatavilla
Kuvaus

Miten hyvinvointipalvelut vastaavat nuorten aikuisten tarpeisiin? Mikä on nuorten aikuisten asema palveluiden käyttäjinä? Miten palveluntarjoajat kykenevät hyödyntämään nuorilta kerättyä tietoa?

Käsillä olevassa Nuoret aikuiset hyvinvointipalvelujen käyttäjinä ja kohteina -kokoomateoksessa etsitään vastauksia kysymyksiin, jotka ovat keskeisiä palvelujen arvioinnissa ja kehittämisessä. Kirjassa avataan nuorten aikuisten ja hyvinvointipalvelujen suhteita sekä tilastotietoon että arkisiin kokemuksiin perustuvien tuoreiden tutkimusten kautta.

Teos on suunnattu asiantuntijoille, päättäjille, nuorten aikuisten parissa työskenteleville ja kaikille nuoruudesta ja palveluista kiinnostuneille.

ISBN 978-952-7175-48-4
ISSN 1799-9219
ulkoasu: nidottu
kieli: suomi
sivumäärä: 264
Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 198, Tiede. 2017.
ISSN 1799-9219
Kl 30.1, 37

Hyvinvointipalvelut ja nuoret aikuiset – Ohjausta monimutkaistuneissa siirtymissä 7
Sanna Aaltonen & Antti Kivijärvi

Tarpeiden ja palvelujen kohtaaminen 25

Kokevatko nuoret saavansa tarvitsemiansa sosiaali- ja terveyspalveluja? Tuloksia väestötutkimuksista 27
Sakari Karvonen & Laura Kestilä & Timo M. Kauppinen

Tunnistamisen institutionaaliset kontekstit. Nuoret työttömät aktivointitoimenpiteissä 53
Lotta Haikkola & Lena Näre & Jaana Lähteenmaa

Palvelujärjestelmän ammattilaisten käsitykset oppimisvaikeuksista ja erityisen tuen tarpeesta nuorten siirtymävaiheissa koulutuksesta työelämään 79
Susan Eriksson

Nuorten aikuisten tarpeet ja asiantuntijoiden mahdollisuudet palveluiden suunnittelussa 103
Liisa Häikiö & Yrjö Kallinen

Venäläistaustaisten lapsiperheiden kertomukset peruspalveluiden käytöstään Suomessa 127
Eveliina Heino

Asiakkuuden marginaalit 149

Januskasvoinen portinvartija: ohjaus tukena ja kontrollina julkisissa palveluissa 151
Sanna Mäkinen & Terhi Halonen

’Mä oon ollut tässä asiakirja muitten joukossa’ –
Koulukodeista aikuistuneiden kokemuksia lastensuojelusta
173
Elina Pekkarinen

Metelin, kohinan ja hiljaisuuden kohtaaminen hyvinvointipalvelujen haasteena 199
Sanna Aaltonen & Noora Hästbacka & Antti Kivijärvi

’Onks käyntii ja onks kyytii?’ Nuorille merkitykselliset palvelut syrjäseudulla 221
Ville Pöysä & Sari Tuuva-Hongisto

Kuluttaja, kansalainen, asiakas –
Nuoren asema palvelun näyttämöillä ja taustatiloissa
237
Eliisa Kylkilahti

Kirjoittajat 258

Tiivistelmä 259

Abstrakt 261

Summary 263