Puolustuslinjalla. Yhteiskuntatieteellistä ja historiallista tutkimusta maanpuolustuksesta ja asevelvollisuudesta

Teemu Tallberg, Anni Ojajärvi & Tiia Laukkanen (toim.)

Miten suomalainen sotilas ja sotilaskulttuuri rakentuvat? Miten toisen maailmansodan muistoa vaalitaan yhteiskunnallisessa keskustelussa? Kenelle aseteollisuuden hävittäjävideot on suunnattu ja mistä niissä oikeastaan kerrotaan? Entä miten 2000-luvun nuoret kertovat blogeissaan varusmiespalveluksesta, ja kokevatko homo- ja bi-varusmiehet puolustusvoimien kohtelevan kaikkia yhdenvertaisesti? Kuka saa ja kenen pitäisi puolustaa Suomea?

 

Varastossa
Kuvaus

Miten suomalainen sotilas ja sotilaskulttuuri rakentuvat? Miten toisen maailmansodan muistoa vaalitaan yhteiskunnallisessa keskustelussa? Kenelle aseteollisuuden hävittäjävideot on suunnattu ja mistä niissä oikeastaan kerrotaan? Entä miten 2000-luvun nuoret kertovat blogeissaan varusmiespalveluksesta, ja kokevatko homo- ja bi-varusmiehet puolustusvoimien kohtelevan kaikkia yhdenvertaisesti? Kuka saa ja kenen pitäisi puolustaa Suomea?

Puolustuslinjalla pureutuu näihin ja moniin muihin maanpuolustuksen ja asevelvollisuuden kysymyksiin. Tutkimukset kertovat rikkaasti suomalaisesta yhteiskunnasta ja suomalaisten tavasta jäsentää maanpuolustusta ja asevelvollisuutta. Eri näkökulmista ja tutkimustraditioista aihetta lähestyvä kokoelmateos valottaa sitä, miten suomalainen maanpuolustus ja asevelvollisuus ovat osaltaan jäsentämässä suomalaisuuden tarinaa ja kokemuksia. Yhteiskuntatieteellisellä ja historiallisella tutkimuksella on perspektiivejä, jotka tuovat teemoihin oivaltavia huomioita, uusia ajattelutapoja ja ääniä. Kirjoitukset toimivat johdantona ihmistieteelliseen maanpuolustustutkimukseen ja avaavat keskustelua niin aiheesta yleisesti kiinnostuneille kuin opiskelijoille ja tutkijoille.ISBN 978-952-7175-46-0
ISSN 1799-9219
ulkoasu: nidottu
kieli: suomi
sivumäärä: 230


Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 197, Kenttä
ISSN 1799-9219
Kl 30.1, 90

Johdanto 7

Yhteiskuntatieteellinen ja historiallinen asevelvollisuustutkimus 19

Armeijakokemusten jatkuvuuksia
Anders Ahlbäck 21

Inttielämää verkossa: varusmiespalvelus nuorten ylläpitämissä blogeissa
Tiia Laukkanen 48

Virallisesti hyväksyttyjä, epävirallisesti ulossuljettuja – homo- ja bi-miesten kokemuksia varusmiespalveluksesta
Minna Lindqvist 67

Maanpuolustustahto ja taistelutahto suomalaisessa asevelvollisuusarmeijassa
Jarkko Kosonen, Teemu Tallberg, Jenni Harala & Petteri Simola 92

Maanpuolustuksen yhteiskuntatieteellinen tutkimus 125

Toisen maailmansodan muistokulttuuri – kommunikatiivisesta muistamisesta kulttuuriseen muistiin
Tuomas Tepora 127

Hävittäjät maatamme puolustamassa – HX-Hävittäjähankkeen markkinointivideoiden tarinat
Noora Kotilainen 145

Yhteiskunnallinen turvallisuustyönjako: miten tutkia maanpuolustusta toimintana ja sosiaalisina suhteina?
Teemu Tallberg 181

Aseettomasta vastarinnasta kansalaisvastarintaan?
Mika Hyytiäinen 204

Kirjoittajat 226

Tiivistelmä 228

Abstrakt 229

Abstract 230