Kenen nuorisotyö? Yhteisöpedagogiikan kentät ja mahdollisuudet

Tommi Hoikkala & Johanna Kuivakangas (toim.)

Kenen nuorisotyö? -teos pureutuu 23 artikkelin voimin nuorisotyön ja yhteisöpedagogiikan moninaisiin kenttiin. Artikkeleissa pohditaan, mitä nuorisotyön ja yhteisöpedagogiikan ammattimaisuus tarkoittaa, mitä ammattitaitoinen toiminta sisältää, ja millä tavoin se liittyy asiantuntijuuksiin. 


Varastossa
Kuvaus

Kenen nuorisotyö? -teos pureutuu 23 artikkelin voimin nuorisotyön ja yhteisöpedagogiikan moninaisiin kenttiin. Artikkeleissa pohditaan, mitä nuorisotyön ja yhteisöpedagogiikan ammattimaisuus tarkoittaa, mitä ammattitaitoinen toiminta sisältää, ja millä tavoin se liittyy asiantuntijuuksiin. Tekstit antavat vastauksia eri kasvun maisemien pedagogiikoiden sisällöistä, mutta niissä tunnistetaan myös toiminnan aukkoja sekä pulmia. Tekstit kysyvät yhdessä eri pedagogiikoiden eetoksia, ja niissä aprikoidaan, puhutaanko esimerkiksi Ohjaamoissa samoin termein samoista asioita kuin kunnallisessa nuorisotyössä tai järjestöjen sekä muiden palveluntuottajien toimissa. Teoksen ensimmäinen osa kartoittaa nuorisotyön pedagogisia perusteita, toinen osa nuorisotyön konteksteja ja toimintaympäristöjä, ja kolmas osa avaa mahdollisuuksien ovia. Teosta virittävä suuri kysymys on, millä tavoin pedagogiikat ovat nuoria varten. Miten nuoret itse ovat pedagogiikoissa mukana: toimijoina, vai liikkuvatko he kentillä heille tuotettujen palveluiden kuluttajina? Mikä on nuorten rooli palveluissa?

Teos soveltuu oppikirjaksi ja oppimateriaaliksi yhteisöpedagogiikan, nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opetukseen. Teoksen kirjoittajakunta koostuu kentän teräväkynäisimmistä toimijoista sekä monitieteisestä tutkijakunnasta.

hinta: 44 euroa
ISBN 978-952-456-278-2 (painettu)
ISBN 978-952-456-279-9 (verkkojulkaisu)
ISSN 2343-0664 (painettu)
ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu)

ulkoasu: nidottu
kieli: suomi
sivumäärä: 364

Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 42, Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 196

Jukka Määttä: Esipuhe 9

Tommi Hoikkala ja Johanna Kuivakangas:
Repa, Kirsti ja maisteri nuorisopedagogiikoiden pyörteissä johdanto 10

Nuorisotyön pedagogiset perustat 33

Juha Nieminen ja Päivi Honkatukia:
Nuorisokysymyksen rakentuminen – neljä näkökulmaa 35

Petri Cederlöf:
Eetos, ihminen ja etiikka – näkökulmia nuorisotyöstä ja nuorisotyölle 52

Elina Nivala ja Sanna Ryynänen: Sosiaalipedagoginen viitekehys nuorisoalan työssä 75

Vesa Nuorva:
Nuorisotyö palkitsee ja haastaa –
kirkon nuorisotyönohjaajien tähtihetkiä ja kipupisteitä 
93

Tomi Kiilakoski ja Viljami Kinnunen: 
Talolta kaduille – yhteisöllinen nuorisotyö työmuotona 103

Tiina Nikkola ja Heidi Elmgren: Ryhmän pimeä puoli – miten elää ryhmän arvaamattomuuden kanssa? 126

Elina Tiilikka: Talo numero viisitoista - Osa 1 139

Nuorisotyön kontekstit ja toimintaympäristöt 153

Reetta Leppälä ja Sari Virkkala:
Kirkollisuus yhteisöpedagogien työkenttää rikastuttamassa 155

Elsa Saarikkomäki ja Päivi Honkatukia:
Nuorten kohtaaminen vartiointityössä –
kontrollia, huolenpitoa, turvaa vai näitä kaikkia 
172

Tiina Valkendorff, Petteri Huuskonen ja Essi Ruuskanen:
Seinättömän nuorisotyön mahdollisuuksia –
kuvaus osallistavasta toimintakokeilusta
183

Marjo Kolehmainen: Valmennus työpajalla yhteisöpedagogin otteella –
neljä kovaa koota ja iso "älli” 
194

Anna Tiitinen ja Vappu Turunen: Nuorisotyötä kirjastoissa 205

Heikki Lauha, Suvi Tuominen, Jani Merikivi ja Päivi Timonen: M
inne menet, digitaalinen nuorisotyö?
218

Elina Tiilikka: Talo numero viisitoista – Osa II  230

Mahdollisuudet  245

Tiina Valkendorff ja Markus Söderlund: Yhteisöpedagogi turvapaikanhakijatyössä 247

Pekka Räihä ja Antti Juvonen:
Tietotekniikka ei löydä tietä opettajankoulutukseen –
esimerkkinä pianonsoiton opetus 
262

Elsi Vuohelainen ja Mari Tapio: Hyvän kautta! Yhteisöpedagogi ja hyvinvoinnin edistäminen 283

Anu Gretschel:
Nuorisotyön tarpeellisuutta kuntapäättäjille perustelemassa:
ehdotus arvioinnin menetelmäpaketiksi
295

Hanna Kiuru:
Nuoren elämä suhteisena ja yhteisöasiantuntijuuden tarve –
tarkastelu case itsetuhon kautta  
305

Pia Lundbom ja Teppo Eskelinen:
Nuorisolaisten kanssakulkijana, globaalina puurtajana  315

Elina Tiilikka: Talo numero viisitoista - Osa III 321

Liite:
Tommi Hoikkala: Nuorisotutkimusverkoston tiekartta 332

Kirjoittajat 363