Nuorten kulttuurit koulussa. Ääni, tila ja sukupuolten arkiset järjestykset

Tarja Tolonen

Millainen näkyminen, kuuluminen ja osallistuminen on sallittua pojille, entä millainen tytöille? Miksi seurustelu voi olla riski - varsinkin tytöille? Entä mikä on toivottua, sallittua tai paheksuttua? Mitä nuoret ajattelevat itsestään ja toisistaan naisina, miehinä ja oppilaina?

Ei saatavilla
Kuvaus

Millainen näkyminen, kuuluminen ja osallistuminen on sallittua pojille, entä millainen tytöille? Miksi seurustelu voi olla riski - varsinkin tytöille? Entä mikä on toivottua, sallittua tai paheksuttua? Mitä nuoret ajattelevat itsestään ja toisistaan naisina, miehinä ja oppilaina?

Nuorten kulttuurit koulussa valottaa nuorisokulttuuria, nuorten ajatusmaailmaa ja arkea koulukulttuurin kautta. Teoksesta syntyy elävä kuva nuorten koulukulttuurista, ja se tarjoaa uusia näkökulmia nuorten kanssa työskenteleville ja muille heidän maailmastaan kiinnostuneille.

Tässä tutkimuksessa kerrotaan nuorten kulttuureista kahdessa helsinkiläisessä peruskoulussa 1990-luvulla. Samalla valotetaan sukupuolen muotoutumista peruskoulun arjessa. Tutkimuksen aineisto on kerätty havainnoimalla ja haastattelemalla nuoria lukuvuoden ajan.

Teos analysoi tyttöjen ja poikien sosiaalisia suhteita koulussa ja tuo esiin nykynuorten sukupuoli-ideaaleja liittyen niin ruumiillisuuteen, ulkonäköön kuin nuorten toimintaankin. Siinä tarkastellaan sukupuolen muotoutumista nimenomaan sosiaalisen toiminnan, näkymisen ja kuulumisen kautta. Tutkimus kyseenalaistaa tavanomaisia käsityksiä sukupuolesta - esimerkiksi oletuksia kilteistä tytöistä ja kapinallisista pojista - esittämällä tarkkoja analyyseja sukupuolesta tyylieroina.

Koulussa sukupuolta esitetään lukuisin eri tavoin. Tutkimuksessa korostetaan kouluyhteisöä julkisena tilana, jossa esitysten, kertomusten ja juorujen kautta muovataan sukupuolia tietynlaisiksi. Tutkimuksessa kysytään, millainen sukupuolinen esittäminen on kouluyhteisöissä mahdollista, toivottua, sallittua, luonnollistettua tai parodioitua?

Teos tuo esille erilaisia sukupuolistuneita näkymisen ja kuulumisen tapoja koulussa erilaisine seurauksineen. Tutkimusluokilta löytyi toiminta- ja pukeutumistyyliltään koviksia, nörttejä, populaarikulttuurisia, tavallisia, liioittelevia, piilottelevia, äänekkäitä ja hiljaisia poikia. Tyttöjen tyylivariaatioita kuvaavat näkyvät, piiloutujat, äänekkäät, hiljaiset, muodikkaat, tavalliset, kovikset ja kiltit tytöt.

Tyylit hioutuvat suhteessa toisiinsa, sosiaaliseen toimintaan ja tilanteeseen kouluyhteisössä. Toiminnallisissa sukupuolityyleissä viitataan myös kulttuurisiin nais- ja miesihanteisiin, jotka määrittävät tyttöjen ja poikien toimintaa ja ruumiillisuutta. Tarinoista ja performansseista välittyy tietty sukupuolten arkinen järjestys, joka muovautuu koulujen eetoksen mukaan. Koulut kasvattavat siten erilaisia tyttöjä ja poikia, ja erilaiset näkymisen ja kuulumisen tavat, samoin kuin nais- ja miestyylit ovat mahdollisia eri kouluissa.

2001. Nuorisotutkimusseuran/Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja 19. ISBN 951-662-842-7.

Tekijä Tarja Tolonen
ISBN 951-662-842-7
Julkaisuvuosi 2001
Ulkoasu nidottu
Sivumäärä 203
Julkaisukieli suomi