Valtavirran tuolla puolen. Nuorten yhteiskuntaan kiinnittymisen kitkat 1990-luvulla

Petri Paju ja Jukka Vehviläinen

Kirjassa tehdään arvioiva yhteenveto 1990-luvun nuorten syrjäytymistä koskevista julkisista keskusteluista, politiikasta ja käytännön toimenpiteistä. Kirjassa tarkastellaan syrjäytymisen käsitteen lukuisia käyttötapoja ja valaistaan ilmiön sisään piiloutuvia tulkinnanvaraisuuksia.

Loppuunmyyty.

Ei saatavilla
Kuvaus

Kirjassa tehdään arvioiva yhteenveto 1990-luvun nuorten syrjäytymistä koskevista julkisista keskusteluista, politiikasta ja käytännön toimenpiteistä. Kirjassa tarkastellaan syrjäytymisen käsitteen lukuisia käyttötapoja ja valaistaan ilmiön sisään piiloutuvia tulkinnanvaraisuuksia.

Miten suomalaisessa yhteiskuntapolitiikassa syrjäytyneitä nuoria on pyritty käsittelemään ja hallitsemaan? Millaista syrjäytymisen vastaista työtä on tehty hallinnon eri sektoreiden toimintakulttuureissa? Mitä kaikkea syrjäytyneen nuoren kategoria pitää sisällään tutkimuksissa ja tilastoissa? Millaista syrjäytymistä on onnistuttu ehkäisemään projektitoiminnoissa - mitkä ovat paikallisten nuorisohankkeiden hyvät ja epäonnistuneet käytännöt? Millaisia toimenpide-ehdotuksia nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn voidaan määrittää?

Kirjoittajat kuvaavat seikkaperäisesti ja haastavasti, millaiset nuoria koskevat näkökulmat aukeavat suomalaisessa syrjäytymiskeskustelussa. Ovatko nuoret vain lasku yhteiskunnalle, tehokas työtä tekevä tuotannollinen resurssi, kunnon kansalaiseksi koulivan kasvatuksen kohde vai nuoria yksilöitä oikeuksineen ja velvollisuuksineen.

Nuorisotutkimusseura & Sitra, Nuorisotutkimusseuran/ Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja 18. 

Loppuunmyyty.

Tekijä Petri Paju ja Jukka Vehviläinen
ISBN 951-98433-6-1
Julkaisuvuosi 2001
Ulkoasu nidottu
Sivumäärä  
Julkaisukieli suomi