Kunnallisen nuorisotyön arviointi

Heikki Silvennoinen

Nuorten yhteiskunnallisesta asemasta ja asenteista, nuorisotyöstä sekä nuorten elinolojen parantamiseen tähtäävästä toiminnasta on kerätty kymmenen viime vuoden aikana runsaasti tietoa. Kunnallisen nuorisotyön arviointi 2000 -hankkeen tuloksena eri tahoilla tehdyt selvitykset on koottu yhdeksi kokonaisuudeksi, joka palvelee paremmin sekä nuorisopolitiikan tavoitteita että kuntapäättäjiä.

Varastossa
Kuvaus

Nuorten yhteiskunnallisesta asemasta ja asenteista, nuorisotyöstä sekä nuorten elinolojen parantamiseen tähtäävästä toiminnasta on kerätty kymmenen viime vuoden aikana runsaasti tietoa. Kunnallisen nuorisotyön arviointi 2000 -hankkeen tuloksena eri tahoilla tehdyt selvitykset on koottu yhdeksi kokonaisuudeksi, joka palvelee paremmin sekä nuorisopolitiikan tavoitteita että kuntapäättäjiä. Kunnallisen nuorisotyön arviointi -teos tarjoaa arvioivan kokonaiskuvan nuorisotyön muutoksista viime vuosikymmenen aikana sekä nykytilasta tulevaisuuden haasteineen. Opetusministeriö, Nuorisoasiain neuvottelukunta, Suomen Kuntaliitto, Nuorisotutkimusverkosto ja Allianssi käynnistivät hankkeen kesällä 2000. Nuorisoasiain neuvottelukunta on laatinut arvioinnin perusteella toimintasuositukset kuntien nuorisotyölle.

2001. Nuorisotutkimus/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 15, Nuorisoasiain neuvottelukunta, Nuora, julkaisuja 18.

Tekijä Heikki Silvennoinen
ISBN 952-442-206-9
Julkaisuvuosi 2001
Ulkoasu nidottu
Sivumäärä 174
Julkaisukieli suomi