Murrosikä ja sukupuoli

Sinikka Aapola

Miksi murrosikä nähdään usein ongelmallisena ikävaiheena? Millä tavoin näkemykset murrosiästä ovat muuttuneet vuosien varrella? Määritelläänkö tyttöjen ja poikien murrosikää eri tavoin? Mitä seurauksia ikämäärittelyllä on nuorten kannalta?

Loppuunmyyty.

Ei saatavilla
Kuvaus

Miksi murrosikä nähdään usein ongelmallisena ikävaiheena? Millä tavoin näkemykset murrosiästä ovat muuttuneet vuosien varrella? Määritelläänkö tyttöjen ja poikien murrosikää eri tavoin? Mitä seurauksia ikämäärittelyllä on nuorten kannalta?

Väitöskirja tarjoaa kiinnostavan kasvatussosiologisen ja kulttuurintutkimuksellisen näkökulman elämänvaihekeskusteluun. Teoksessa tarkastellaan ikävaiheiden sosiaalista ja kulttuurista muotoutumista yhteiskunnallisessa ja historiallisessa kontekstissa käyttäen esimerkkinä murrosikää. Erityistä huomiota kiinnitetään ikä- ja sukupuolikäsitysten yhteen kietoutumiseen.

Murrosikää lähestytään monipuolisesti, erilaisten tekstiaineistojen kautta. Analyysi kohdistuu kahdelle tasolle: ensinnäkin julkisiin asiantuntujateksteihin kuten tieteellisiin ja ammatillisiin teoksiin, peruskoulun oppikirjamateriaaleihin ja nuorten elämänohjekirjoihin sekä toiseksi yksityisiin, omaelämäkerrallisiin teksteihin, joita edustavat peruskoulun yhdeksäsluokkalaisten kirjoitukset ja naisten muistelutarinat. Teoksessa annetaan tilaa nuorten omille kannanotoille ikämäärityksistä ja kyseenalaistetaan itsestäänselvyyksiä, joita ikävaiheisiin usein liitetään.

Kirja tarjoaa tuoreita näkökulmia ja uutta tietoa niin kasvatuksen ammattilaisille kuin nuorten vanhemmillekin sekä kaikille iän ja elämänkulun jäsennyksestä kiinnostuneille. 

1999. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 763, Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 8/99

Tekijä Sinikka Aapola
ISBN 951746-138-0
Julkaisuvuosi 1999
Ulkoasu nidottu
Sivumäärä 388
Julkaisukieli suomi