Nuorten yhteiskunnallinen osallistuminen ja oikeistopopulismi

Vesa Puuronen & Kari Saari (toim.)

Nuorison väitetään olevan poliittisesti apaattista ja välinpitämätöntä. Väite ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Nuorten yhteiskunnallinen kiinnostus ja vaikutuspyrkimykset eivät käänny korkeiksi äänestysprosenteiksi, mutta nuorten
aktiivisuuden kokonaiskuva on monisärmäisempi kuin uskotaan.

 

Varastossa
Kuvaus

Nuorison väitetään olevan poliittisesti apaattista ja välinpitämätöntä. Väite ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Nuorten yhteiskunnallinen kiinnostus ja vaikutuspyrkimykset eivät käänny korkeiksi äänestysprosenteiksi, mutta nuorten
aktiivisuuden kokonaiskuva on monisärmäisempi kuin uskotaan.

Nuorten yhteiskunnallinen osallistuminen ja oikeistopopulismi -artikkelikokoelmassa paneudutaan suomalaisnuorison yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja erilaisiin näkemyksiin sekä kokemuksiin koskien populismia, puolueita, suvaitsevaisuutta, etnisiä vähemmistöjä ja muita ajankohtaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä. Nuoret arvostavat tasa-arvoa ja demokratiaa, mutta myös populismi saa kannatusta. Osa nuorista suhtautuu vähemmistöihin torjuvasti. Monet ovat huolissaan hyvinvointivaltion romuttumisesta. Suomessa tarvitaan toimia oikeistopopulistisen ideologian hillitsemiseksi nuorten keskuudessa.

Artikkelikokoelma perustuu vuosina 2011–2015 toteutettuun laajaan kysely-, haastattelu- ja etnografiseen tutkimukseen. Euroopan unionin rahoittama MYPLACE-hanke toteutettiin neljässätoista Euroopan maassa, joista jokaisessa tarkasteltiin kahta toisistaan eroavaa aluetta. Suomen tutkimuspaikkakuntia olivat Kuopio, Pielisen Karjalan Lieksa ja Nurmes.

ISBN 978-952-7175-32-3
ISSN 1799-9219
ulkoasu: nidottu
kieli: suomi
sivumäärä: 316
Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 192, sarja: Tiede
Kl 30.1, 30.7, 32.01

Sisällysluettelo

I Johdanto 7
1. Nuorten yhteiskunnallinen osallistuminen, oikeistopopulismi ja nativismi 7
Vesa Puuronen & Kari Saari

II Nuorten kansalaisuus ja osallistuminen 23
2. Nuorten käsityksiä demokratiasta, tasa-arvosta ja hyvinvointivaltiosta 23
Kari Saari & Vesa Puuronen
3. Nuorten käsityksiä politiikasta ja puolueista 51
Kari Saari
4. Nuorten osallistuminen Euroopassa 79
Niko Eskelinen & Samuli Neuvonen
5. Nuorten poliittinen ja yhteiskunnallinen osallistuminen 105
Katja Lötjönen

III Oikeistopopulismi ja nativismi 135
6. Nuorten suhde etnisiin vähemmistöihin 135
Niko Eskelinen & Samuli Neuvonen & Kari Saari
7. Perussuomalaiset nuoret, oikeistopopulismi ja nativismi 169
Nikolas Alvela
8. ”Mamu keskustelu ilman sensuuria (Lieksa)” – Facebook-ryhmä moraalisen paniikin kohteena 193
Elina Niemi
9. Hommaforumin ideologia 223
Vesa Puuronen

IV Pohdinta 251
10. Nuoret, osallistuminen ja oikeistopopulismi 251
Vesa Puuronen & Kari Saari
11. Jälkikirjoitus: politiikkasuosituksia 263
Kari Saari & Vesa Puuronen

Loppuviitteet 269
Lähteet 283
Liitteet 303
Tiivistelmä 309
Sammandrag 311
Abstract 313
Kirjoittajatiedot 315