Katse tulevaisuudessa. Nuorisobarometri 2016

Sami Myllyniemi (toim.)

Nuorisobarometri on vuodesta 1994 lähtien vuosittain toteutettu haastattelututkimus, jonka kohteena ovat Suomessa asuvat 15–29-vuotiaat. Tällä kertaa barometrin aiheena on tulevaisuus.

 

Varastossa
Kuvaus

Nuorisobarometri on vuodesta 1994 lähtien vuosittain toteutettu haastattelututkimus, jonka kohteena ovat Suomessa asuvat 15–29-vuotiaat. Tällä kertaa barometrin aiheena on tulevaisuus. Suhtautuvatko nuoret tulevaisuuteen valoisasti vai synkästi? Mistä on unelmat tehty? Entä mikä tulevaisuudessa huolestuttaa? Muun muassa näihin kysymyksiin antaa vastauksia tulevaisuuteen tähyävä Nuorisobarometri 2016.

Nuorten tulevaisuuden toiveet eivät ole suuresti muuttuneet vuosien aikana, vaan hyvät ihmissuhteet ja työpaikka ovat edelleen toivelistan kärjessä. Työ herättää nuorissa myös pelkoja: riittääkö tulevaisuudessa työpaikkoja ja jaksavatko he yhä vaativammaksi muuttuvassa työelämässä?

Suomalainen hyvinvointivaltio saa nuorilta vankan kannatuksen, mutta toisaalta sen säilymiseen tulevaisuudessa suhtaudutaan epäilevästi. Samoin nuoret toivovat tasa-arvon ja ympäristön tilan paranevan tulevina vuosina, mutta eivät jaksa täysin uskoa siihen. Kyynisyyden ja epäluottamuksen nopea lisääntyminen nuorten keskuudessa onkin yksi tutkimuksen keskeisiä havaintoja.

ISBN 978-952-7175-27-9 (nid.)
ISBN 978-952-7175-28-6 (PDF)
Ulkoasu: nidottuKieli: suomi
Sivumäärä: 244 s.
Kl 31.32; 32.4

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Valtion nuorisoneuvosto
Nuorisotutkimusverkosto

Julkaisu on saatavilla myös maksuttomana verkkojulkaisuna.


Johdanto  5
Sami Myllyniemi

Tilasto-osio 9

Kyselyn toteutus ja taustamuuttujat  11
Tulevaisuudennäkymät  19
Todennäköinen ja toivottu tulevaisuus  19
Oma tulevaisuus 35 ikävuoteen mennessä  27
Asuinpaikkatoiveet  30

Luottamus  35
Luottamus tulevaisuuteen  36
Luottamus toisiin ihmisiin  39
Luottamus omiin vaikutusmahdollisuuksiin  42
Oman ja seuraavan ikäluokan taloudellinen tulevaisuus  44

Turvattomuus ja syrjintä  49
Turvattomuuden ja epävarmuuden tunteet  49
Syrjintä  53

Työelämä  57
Maahanmuutto ja maahanmuuttajat  73
Vertailua vuoteen 2005  75
Monikulttuurisuus omassa elinpiirissä  77

Ympäristö  81

Tyytyväisyys  85
Tyytyväisyyden muutos  87

Viitteet  89


Lähteet  95

Tieteelliset artikkelit  103

Tuomo Laihiala & Nina Kahma & Niko Eskelinen & Maria Ohisalo & Juho Saari

Onko hyvinvointivaltiolla tulevaisuutta? nuorten mielipiteet ja hyvinvointivaltion muutos  105

 

Tuuli Anna Mähönen & Göksu Celikkol

Suomi kansainvälistyy – entä sitten? Nuorten reaktioita kasvavaan kulttuuriseen moninaisuuteen  123

 

Arto O. Salonen & Jyrki Konkka

Kun tyytyväisyys ratkaisee – nuorten suhtautuminen globaaleihin haasteisiin, käsitykset ihanneyhteiskunnasta ja toiveet omasta tulevaisuudesta  137

 

Sinikka Aapola-Kari & Matilda Wrede-Jäntti

Perinteisiä toiveita, nykyhetkeen kiinnittyviä pelkoja – nuoret pohtivat tulevaisuutta  159

 

Antti Häkkinen & Mikko Salasuo

Aika näyttää. Nuoret, hyvän elämän määrittelyt ja sukupolvien katkeilevat ketjut  177

 

Näkökulmia 193

Päivi Honkatukia

Mikä väkivallassa huolestuttaa nuoria?  195

 

Mia Teräsaho & Miina Keski-Petäjä

Nuorten toiveammatit sukupuolen mukaan eriytyneitä  203

 

Liitteet  221

Kirjoittajat  237

Tiivistelmä  239

Sammandrag  241

Summary  243