Savuton tuki. Tupakkatyön osallistava kehittäminen kohdennetussa nuorisotyössä

Anne Puuronen
ISBN: 978-952-7175-26-2
ISSN: 1799-9219
sivuja: 189
ulkoasu: nidottu
kieli: suomi

Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 188, sarja: Kenttä & Suomen Syöpäyhdistys ry

Kl 59.3, 30.1

 

Varastossa
Kuvaus

Tupakkatuotteet ovat Suomessa suurin yksittäinen elintapoihin liittyvä terveysriski. Päihteiden käytössä tapahtuneista muutoksista huolimatta tupakointi on edelleen merkittävä ongelma myös nuorten keskuudessa. Tukea tarvitsevien nuorten kanssa toimivilla kohdennetun nuorisotyön tekijöillä on erinomaiset mahdollisuudet tehdä tästä havaintoja ja myös auttaa tupakan ja päihteiden käytön vähentämisessä. 

Tässä julkaisussa tarkastellaan Suomen Syöpäyhdistyksen osallistavan tupakkatyön kehittämishanketta etsivässä nuorisotyössä ja nuorten työpajoilla. Järjestötoimijoilta vaaditaan ymmärrystä nähdä nuorille suunnattava tupakkatyö laaja-alaisesti osana ehkäisevää päihdetyötä ja terveyden edistämistä. Kohdennetussa nuorisotyössä tupakkatuotteiden käyttämättömyyden myönteinen tunnistaminen ja lopettamisen tuki palvelevat nuoren yleisempää sosiaalista vahvistumista. 

Teos on tarkoitettu kaikille, jotka tekevät ehkäisevää päihdetyötä nuorisotoimialalla, toisen asteen oppilaitoksissa ja terveysjärjestöissä tai ovat muuten kiinnostuneita nuorten terveyskäyttäytymisestä. Teos sopii käytettäväksi myös nuorten ehkäisevän päihdetyön sekä sosiaali- ja terveydenhuollon oppimateriaalina.

Esipuhe 5 

Tiivistelmä 7 

Sammanfattning 9 

Abstract 11 

Johdanto 13 

Tausta ja tavoite 13 

Aineistot sekä osallistava tutkimus- ja kehittämisote 17 

I Ehkäisevän päihdetyön nykytila kohdennetussa nuorisotyössä 27 

1 Työntekijöiden näkökulma 

Nuoren tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö 27 

Ehkäisevän päihdetyön suhde nuoren muuhun terveyden edistämiseen 34 

Ehkäisevän päihdetyön vaikutuksista 36 

2 Nuorten näkökulma 42 

Nuorten näkemyksiä tupakoinnin lopettamisesta ja sähkösavukkeen käytöstä 43 

YOLO-keskustelunurkka tupakasta 43 

YOLO-keskustelunurkka sähkösavukkeesta 50 

Nuorten toiveita nuorten ehkäisevään päihdekasvatukseen 55 

II Tupakka kohdennetun nuorisotyön toimintaympäristössä 63 

1 Haasteena yhteisölliset toimintatavat – vaikuttavan tupakkatyön taustatekijät 63 

Tupakointia koskeva asenneilmapiiri kohdennetussa nuorisotyössä 64 

Savuttomuutta tukeva toimintaympäristö – lisäohjeistuksen tarve 68 

2 Sosiaalinen vahvistaminen ja tupakka samassa työkalupakissa 73 

Tupakoinnin painotuserot ammatillisessa toimintakulttuurissa 73 

Tupakkatyön ahtaat ammatilliset raamit 80 

III Kehittämistyö, tuotokset ja arviointi 84 

1 Kehittämistyöpajat 84 

2 Hankkeessa mallinnettu osallistava tupakkatyön malli 86 

Osallistavan tupakkatyömallin mallintaminen 86 

Nuorten tekemät tupakkavideot, vaikuttamisviesti ja käyttösuositukset 90 

3 Hankkeessa kehitetyt nuorisotyöntekijävetoiset ehkäisevän päihdetyön mallit 92 

Työmallien kehittäminen 92 

Työntekijävetoiset ehkäisevän päihdetyön mallit 94 

4 Nuorten ja työntekijöiden palautearviointi 94 

Videotyöpajan osallistavan prosessin arviointi 96 

Videotyöpajan tuotosten arviointi 103 

Menetelmäpajoissa kehitettyjen työmallien arviointi 107 

IV Kehittämiskokonaisuuden koonti ja pohdinta 116 

1 Yhteistyön vahvuustekijäksi toiselta oppiminen 116 

2 Eriyttävää ja räätälöityä 125 

3 Painopisteet – tupakkatuotteet, alkoholi, kannabis ja sekakäyttö 129 

4 Yhteistyörakenteiden vahvistaminen 136 

5 Ehkäisevä päihdetyö digiajassa 140 

6 Täydennyskoulutustarpeet ja alan opetuksen kehittäminen 147 

Loppuviitteet 154 

Lähteet 156 

Kuvio-, kuva- taulukko- ja liiteluettelo 165 

Liitteet 168