Lapset ja nuoret muuttoliikkeessä. Nuorten elinolot -vuosikirja 2016

Antti Kivijärvi & Marja Peltola (toim.)
ISBN: 978-952-7175-18-7 (nid.)
ISBN: 978-952-7175-19-4 (PDF)
sivuja: 210
ulkoasu: nidottu
kieli: suomi

 

Julkaisuja (Nuorisotutkimusseura) ISSN 1799-9219, nro 185, Tiede

Verkkojulkaisuja (Nuorisotutkimusseura) ISSN 1799-9227, nro 105, Tiede

Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura & Terveyden ja hyvinvoinnin laitos & Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta 

 

 

 

Varastossa
Kuvaus

Muuttoliike määrittää nykymaailmaa vahvasti, ja se koskettaa myös yhä useampien lasten ja nuorten elämää. Vuoden 2016 Nuorten elinolot -vuosikirjassa tarkastellaan monitieteisesti lasten ja nuorten kokemuksia ja asemaa liikkumisen värittämässä maailmassa. Muuttoliikkeen teemaa lähestytään muun muassa monipaikkaisuuden, ylirajaisuuden ja syrjäseutujen näkökulmista. Läpi teoksen pohditaan liikkumisen yhteyksiä lasten ja nuorten sukupolvisuhteisiin, elämänkulkuihin ja identiteetteihin. Teos koostuu tilasto-osiosta ja kymmenestä tieteellisestä artikkelista. 

Nuorisotutkimusverkoston, Valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyönä syntyvä Nuorten elinolot -kirjasarja on vakiinnuttanut paikkansa nuoria koskevan tilastollisen ja kokemustiedon taltioijana. Kirjasarja tarjoaa uusia näkökulmia nuoria koskevaan julkiseen keskusteluun, nuorten arkeen ja päätöksentekoon.

Johdanto. Sukupolvisten suhteiden liikuttamat lapset ja nuoret 5
Antti Kivijärvi & Marja Peltola

Osa I Tilasto-osio 15
Jenni Moisio & Mika Gissler & Pasi Haapakorva & Sami Myllyniemi
Lasten ja nuorten muuttoliike tilastoissa 17

Perheet ja perheiden taustat 17
Asuminen ja lapsuudenkodista muuttaminen  19
Maan sisäinen muuttoliike 27
Rajat ylittävä muuttoliike  39

Osa II Prosessuaalinen muuttoliike 51
Elina Turjanmaa & Anne Alitolppa-Niitamo & Katja Wikström
Perhe muuttaa ja muuttuu. Pääkaupunkiseudun nuorten kokemuksia
sukupolvisuhteiden muutoksista kotoutumisvaiheessa  53

Heidi Ruohio
Mistä olet kotoisin? Kansainvälisesti adoptoidut nuoret aikuiset ja kuulumisen neuvottelut  67

Saija Benjamin & Arniika Kuusisto
”On se ihan ok muuttaa... vaikka sä oletkin aina se uusi tyttö”. Kansainvälisyys oletusasetuksena elämässä  79

Pihla Maria Siim & Laura Assmuth
Kotona kahdessa maassa? Ylirajaisen lapsuuden tulkinnat suomeen muuttaneissa virolaisissa lapsiperheissä 91

Aino Ritala-Koskinen & Hannele Forsberg
Pienet muutot ja monipaikkaisuus. lasten asuminen lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden tapauskuvauksissa 105

Marja Tiilikainen
Somalialaisten nuorten ylirajainen liikkuminen  119

Osa III Muuttoliike periferioiden ja keskusten välillä 133

Riikka Taavetti
Tärkeintä on lähteminen. muuttamisen merkitykset sateenkaarinuorten elämässä ja aikuistumisessa 135

Pekka Penttinen
Viettäisinkö elämäni periferiassa? Nuorten muuttoalttius Itä-Suomessa  149

Antti Kivijärvi
Maalta kaupunkiin? Nuoret maahanmuuttajamiehet ja Suomen sisäinen muuttoliike 167

Tiina Sotkasiira
Maahanmuuttajanuoret – suomalaisen syrjäseudun toiveiden tynnyri? 181

Kirjoittajat  197

Sammandrag av artiklar 199

Article abstracts  205