Reunamerkintöjä Hylkysyrjästä. Nuorten elämänraameja ja tulevaisuudenkuvia harvaanasutulla maaseudulla

Päivi Armila, Terhi Halonen ja Mari Käyhkö (toim.)
Kuvaus

Reunamerkintöjä Hylkysyrjästä on kirja nuoruudesta, jota eletään itäsuomalaisissa syrjäkylissä, kaukana kouluista, harrastuspaikoista ja kavereista. Tarkastelun lähtökohta on alue-, tasa-arvo- ja nuorisopoliittisesti kriittinen: reuna-alueilla nuorten mahdollisuudet osallistua esimerkiksi koulutukseen, harrastuksiin tai kansalaistoimintaan ovat selkeästi niukemmat kuin kaupungissa. Ydinkysymykseksi nousee liikkumisen vaikeus, julkisen liikenteen puute, jonka vuoksi nuorten arki on monella tavalla työlästä ja rajoitettua.

Hylkysyrjässä elämästä kuitenkin tehdään elettävää rakentamalla arkea ja tulevaisuutta omatoimisesti ja tiiviiden sosiaalisten verkostojen varassa.

Hylkysyrjä voidaan sijoittaa kartalle ja nähdä maantieteellisesti. Sen voi kuitenkin määrittää myös henkiseksi olemiseksi, mielentilaksi, jossa ihminen saattaa kokea olevansa sivussa täysivaltaisesta yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta kansalaisuudesta. Henkistä hylkysyrjäisyyttä on mahdollista kokea vaikkapa Kolmen sepän patsaalla, mutta kahden hylkysyrjän loukku – mentaalinen ja maantieteellinen – on arkista totta vain syrjäkylillä, siellä, missä kilometrit eristävät konkreettisesti. (Esko Hartikainen)


2016.
Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 178, sarja: Liike
ISBN: 978-952-7175-05-7
ISSN: 1799-9219
sivumäärä: 159
ulkoasu: nidottu
julkaisukieli: suomi

ESIPUHE 7

I JOHDATUS 9

1 Tervetuloa Hylkysyrjään 9

2 Kiinni olemisen syrjässä 13

 

II HYLKYSYRJÄN HISTORIAA: JUUSTOHÖYLÄÄ, KIRVESTYÖTÄ JA VIIKATEMIEHIÄ 21

3 Keskustelun keskellä syrjä: syrjäseutukeskustelu Suomessa vuodesta 1945 21

4 Syrjäseutu ja koulutuksen politiikka: ilomantsilaisen maatalousopetuksen tarina 41

 

III EI-MINKÄÄN TEKEMISTÄ KESKELLÄ EI-MITÄÄN – VAI MITEN SE ON? 59

5 Hylkysyrjäläisnuorten arjen rytmit ja piirit 60

6 Kotoa pois pakotetut? Syrjäseutujen nuorten toiselle asteelle siirtyminen ja koulutuksen alueellinen eriarvoisuus 74

 

IV KILOMETRIEN TAKAA KOHTI KILOMETRITEHDASTA? 97

7 Oppilaanohjaajadilemmoja: toiveiden ja todellisuuden railossa 99

8 Maan korvesta kulkevi lapsosen tie: ammattilaisinterventioita 111

 

V PÄÄTELMIÄ, TUNNELMIA JA TULKINTOJA 124

9 Metodologinen urbanismi ja maaseutututkimus 125

10 Hylkysyrjän evakuoitu nuoruus? 135

LOPPUVIITTEET 138

KIRJALLISUUS 141

KIRJOITTAJAT 153

TIIVISTELMÄT 154