Nuorisopolitiikka Suomessa 1960-luvulta 2000-luvulle

Heikki Silvennoinen (toim.)
Kuvaus

Nuorisopolitiikka Suomessa -kirjassa tarkastellaan kattavasti nuorisopolitiikan keskeisiä suuntauksia ja sisältöjä 1960-luvulta nykypäivään. Artikkelikokoelmassa piirtyy monipuolinen kuva nuorten elinolojen, sukupolvien ja koko suomalaisen yhteiskunnan muutoksesta. Tarkastelussa ovat nuorten asuminen, kulutus, koulutus, työllisyys, terveys, päihteidenkäyttö, rikollisuus, poliittinen ja yhteiskunnallinen osallistuminen sekä nuorisotyö. Kirjoittajat edustavat nuorisopolitiikan monitieteistä asiantuntemusta.

Nuoruus sukupolvena ja ikäryhmänä on yksi nuorisopolitiikkaa kiinnostavasti määrittävä näkökulma. Kirjassa valotetaan, kuinka nuoruus on aiemmin kuvastunut lähinnä välivaiheeksi kohti aikuisuutta. Sittemmin lapsuus ja nuoruus on nostettu nuorisopoliittisissa keskusteluissa esiin arvokkaana osana elämää, ei vain valmistautumisena aikuiseen kansalaisuuteen. Tämä on muovannut myös nuorisopolitiikan tehtäväkenttää: nuorisopolitiikka ei ole yksinomaan johdatusta aikuisuuteen vaan edellytysten luomista turvalliseen ja mielekkääseen elämään lapselle ja nuorelle tässä ja nyt.

Nuorisopolitiikka Suomessa -kirja on syntynyt Nuorisoasiain neuvottelukunnan ja Nuorisotutkimusverkoston yhteistyönä.

ISBN: 952-5464-01-6
sivumäärä: 219
kieli: suomi
ulkoasu: nidottu
julkaisuvuosi: 2002