Suuntaviivoja nuorisotoimialan määrittelyyn ja arviointiin

Anu Gretschel & Pirjo Junttila-Vitikka & Anne Puuronen

 

ISBN: 978-952-7175-01-9
ISSN: 1799-9219
sivuja: 248
kieli: suomi
ulkoasu: nidottu

Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 176
2016

Maksuton verkkojulkaisu löytyy täältä.

Varastossa
Kuvaus

Nuorisotyötä ja -toimialaa koskettavat samat työn tulosten ja näkyväksi tekemisen haasteet kuin muitakin julkista rahoitusta saavia tahoja. Kotimaisessa ja ulkomaisessa nuorisotoimialan keskustelussa alan arvioinnin on pitkään todettu olevan myös muita toimialoja hankalampaa. Nuorisotyön arviointia vaikeuttaa sen pohjautuminen kasvatukselliseen vuorovaikutukseen, jota on haasteellista toistaa yksiselitteisesti samana pysyvänä arvioinnin kohteena. Teoksen mukaan nuorisotyön arviointiin on välttämätöntä mahduttaa mukaan sellaisia arviointielementtejä kuin vuorovaikutussuhteen satunnaisuus, työn vaihtuvat toimintaympäristöt ja tilanteet, nuoren elämäntilanteen ja iän mukaan muuttuvat tarpeet, odotukset ja tavoitteet sekä työn suhde yhteiskunnan muuttumiseen. Teos rakentuu Nuorisotyön tunnuslukujen verkostomainen kehittäminen -tutkimushankkeessa tehdylle nuorisotyön ja -toimialan arvioinnin kehittämistyölle.

Arvioinnin nykykäytäntöjä teoksessa pöyhivät nuoret, nuorisotyön toimijat, päättäjät ja rahoittajat. Nuorisotyön arviointiin löydetään teoksessa uusia, työn erityisluonnetta huomioivia arviointikriteereitä. Teoksessa esitetään uusia näkökulmia nuorisotyön roolien, tavoitteiden ja nuorisotyön teoreettisen jäsennyksen tarkasteluun. Teos on suunnattu kaikille nuorisotyön arviointia tekeville, sitä kehittäville ja siitä päättäville sekä alan koulutuksen ja täydennyskoulutuksen osaksi.