Urheilun takapuoli. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus liikunnassa ja urheilussa

Päivi Berg & Marja Kokkonen (toim.)
ISBN: 978-952-7175-20-0
ISSN: 1799-9219
sivuja: 330
ulkoasu: nidottu
kieli: suomi ja englanti (yksi kirjan artikkeleista on englanninkielinen)

 

Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 186, Tiede

 

Varastossa
Kuvaus

Tasa-arvon mallimaana pidetyssä Suomessa oletetaan usein, että liikunnan ja urheilun kentät ovat toimijoilleen ja liikkujilleen tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia. Tässä monitieteisessä teoksessa tarkastellaan yhtäältä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista vapaa-ajan liikunnassa ja urheilussa ja toisaalta näiden elämänalueiden epäkohtia, kuten rasismia ja muita syrjinnän muotoja. 

Urheilun takapuoli -teos kattaa ihmisen koko elämänkaaren käsitellessään niin lasten, nuorten, työikäisten kuin ikääntyneidenkin liikuntaa. Liikunnan ja urheilun kentällä ilmenevistä ja vaikuttavista sisäisistä eroista käsitellään sukupuolen lisäksi etnisyyttä, yhteiskuntaluokkaa, ylipainoa, ikää sekä seksuaalivähemmistöjen asemaa liikunnassa ja urheilussa. Aihetta lähestytään sekä laadullisesta että määrällisestä näkökulmasta havainnointiin, haastatteluihin, kyselyihin ja dokumentteihin pohjautuvien aineistojen pohjalta. Tematiikkaan perehdytään sosiaali- ja liikuntatieteiden, nuorisotutkimuksen, sukupuolen- ja tyttötutkimuksen, kasvatustieteiden, psykologian, digitaalisen kulttuurin sekä folkloristiikan näkökulmista. 

Teos on suunnattu opetus- ja tutkimuskäyttöön yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa sekä muussa koulutustoiminnassa. Teos soveltuu käytettäväksi yhtä lailla kasvatus- ja koulutusaloilla työskenteleville ammattilaisille varhaiskasvatuksessa, peruskoulussa, lukiossa ja toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa, nuorisotyössä, opettajien täydennyskoulutuksessa, valmentajakoulutuksessa sekä urheiluseurojen ja muiden järjestöjen koulutuksissa.

Sisällys

Alkusanat 7
Osa I: Urheiluseuraharrastaminen 21 

Ohjaajan väkivaltainen käyttäytyminen liikuntaharrastuksissa: sukupuolen ja maahanmuuttotaustan merkitys lapsiuhritutkimuksen valossa
Marja Peltola 23 

Rajat ja rajatyö jääkiekkokaukalossa
Helena Herrala 46 

Sukupuoli, yhteiskuntaluokka ja etnisyys lasten ja nuorten urheiluseuraharrastuksissa
Päivi Berg 64 

(Re) negotiating an athlete’s identity during training and researching judo in Finland
Anna Kavoura 91 

Osa II: Rajojen ylittämisiä 109
Naisjoukkueurheilijat sosiaalisessa mediassa – sukupuolen, etnisyyden ja seksuaalisuuden esityksiä haastamassa
Riikka Turtiainen 111 

Syrjintä ja henkinen pahoinvointi seksuaalivähemmistöjen liikuntaharrastuksissa
Marja Kokkonen 138 

Ulossulkemisia liikunnan kentällä: lihava liikkuva naisruumis katseiden kohteena
Hannele Harjunen 156 

Äijäjooga sukupuolen ja iän neuvottelun kenttänä
Hanna Ojala 176 

Osa III: Vaihtoehtoisia valintoja 197
”Mä tykkään et on niinku semmonen tyttöjen laji.” Sukupuoli, ikä ja homososiaalisen harrastustoiminnan perusteleminen
Karoliina Ojanen 199 

Nainen miesten kuntokoulussa – naisvarusmiesten blogikirjoituksia palveluksen arjesta, kunnosta ja kestämisestä
Tiia Laukkanen & Anni Ojajärvi 229 

Autenttisuuden ja arvostuksen analogiat: sukupuolen risteyksiä vaihtoehtoliikunnan moraalisissa järjestyksissä
Anni Rannikko 250 

Luottamus valmentajaan tai vertaiseen – elämän ja kuoleman kysymyksiä riskialttiissa lajissa?
Anna-Liisa Ojala 275 

Kirjallisuus 295

Sammandrag 328

Abstract 329

Kirjoittajatiedot 330