Lehden toimituskunta

Toimitusneuvoston valitsee Nuorisotutkimusseuran hallitus ja se kokoontuu vuoden aikana noin neljä kertaa. 

Toimituskunta 2017–2018

Päätoimittaja: Lotta Haikkola, VTT, Helsingin yliopisto

Toimituskunnan muut jäsenet:

 • Päivi Berg, VTT, dosentti, erikoistutkija, Nuorisotutkimusverkosto
 • Tarja Juvonen, VTT, yliopistonlehtori (ma.), Lapin yliopisto
 • Tomi Kiilakoski, FT, tutkija, Nuorisotutkimusverkosto
 • Jarmo Kokkonen, apulaisjohtaja, TT, VTM , Kirkkohallitus, Kasvatus ja perheasiat
 • Riikka Korkiamäki, YTT, yliopistonlehtori, tutkijatohtori, Tampereen yliopisto, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Porin yksikkö
 • Maija Lanas, KT, tutkijatohtori, Oulun Yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta, vieraileva tutkija,
  Helsingin yliopisto, Agora for the Study of Social Justice and Equality in Education
 • Sirpa Lappalainen, FT, vastuullinen tutkija, Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteiden laitos
 • Minna Nikunen, YTT, dosentti, Tampereen yliopisto
 • Eriikka Oinonen, YTI, yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto, Porin yksikössä.
 • Tiina Ristikari, YTT, erikoistutkija, sosiaalipolitiikka, erikoistutkija, THL:n Lapset, nuoret ja perheet -yksikkö
 • Jussi Ronkainen, YTT, tutkimusyksikön päällikkö, Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia, Mikkelin ammattikorkeakoulu
 • Ulla-Maija Salo, KT, YTM, dosentti, vastuullinen tutkija, Helsingin yliopisto
 • Vappu Turunen, FM, Nuorisotiedon kirjaston vastaava informaatikko
 • Mari Vuorisalo, KT, yliopistonopettaja, Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteiden laitos 

Lehden toimitussihteerinä työskentelee Tanja Konttinen.