Julkaisutoimikunta

Julkaisutoimikunta on Nuorisotutkimusseuran julkaisutoimintaa linjaava elin, jonka tehtävä on kehittää Nuorisotutkimusseuran julkaisuohjelmaa, arvioida julkaisutoimintaa ja tehdä esityksiä uusista avauksista.

Toimikunta osallistuu julkaisusarjaan ehdotettujen käsikirjoitusten arviointiin ja ulkopuolisten referee-lukijoiden valintaan. Samalla toimikunnan jäsenet toimivat linkkinä nuorisotutkimuksen sidosryhmiin ja edistävät Nuorisotutkimusseuran julkaisuista tiedottamista.

 

Julkaisutoimikunta 2017–2018

Kristiina Janhonen, KT, Helsinki
Valdemar Kallunki, teol. tohtori, dosentti, Turku, Helsinki, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
Sari Näre, dosentti
Mette Ranta, tutkijatohtori, Jyväskylä/Helsinki
Pirjo Suvilehto, FT, Oulu
Tiina Valkendorff, VTT, Humak