Julkaisusarjan arviointiprosessi

Nuorisotutkimusverkoston (NTV) julkaisusarjan tavoitteena on tarttua nuorisotutkimuksen kenttään moniäänisesti ja monitieteisesti. Julkaisusarjassa ilmestyy niin akateemisia väitöskirjoja, soveltavan tutkimuksen otteella tehtyjä julkaisuja kuin hankeraportteja ja julkista keskustelua virittäviä puheenvuorojakin. Nuorisotutkimusverkostossa otettiin vuonna 2011 käyttöön uudenlainen sarjarakenne, jonka tarkoituksena on parantaa julkaisujen laatua, selkeyttää toimitusprosesseja sekä profiloida julkaisuja aiempaa selkeämmin julkaisujen tavoitteiden, sisällön, kirjoittajien ja yleisöjen mukaisesti. Sarjat ovat Tiede, Kenttä ja Liike.

Arviointiprosessi sarjoittain

Tiede

Tiede-sarjassa ilmestyvien teosten sisältö ja tyyli ovat akateemisten kriteerien mukaisia.

  • monografiat: Arvioijina toimii kaksi tohtoritason asiantuntijaa, jotka valmistelevat lausuntonsa nimettöminä, ellei toisin sovita. Arviointikierroksen järjestämisestä vastaa NTV:n julkaisuista vastaava henkilö (arvioijan valinta sekä kommunikointi kirjoittajan ja arvioijan välillä). Toinen arvioijista voi olla julkaisutoimikunnan jäsen. Poikkeus: väitöskirjat, joita ei erikseen arvioida (esitarkastuslausunnot toimivat laadun takaajina).
  • artikkelikokoelmat: Arvioijina toimii kaksi tohtoritason asiantuntijaa, jotka valmistelevat lausuntonsa artikkelin kirjoittajille nimettöminä, ellei toisin sovita. Arviointikierroksen järjestämisestä vastaa NTV:n julkaisuista vastaava henkilö yhdessä toimittajien kanssa. Toinen arvioijista voi olla julkaisutoimikunnan jäsen. Tarpeen mukaan arviointikierros voidaan toteuttaa myös artikkelikohtaisesti siten että jokaiselle artikkelille valitaan oma arvioijansa.
  • Nuorisotutkimusverkosto arkistoi Tiede-sarjaan tarjottujen käsikirjoitusten vertaisarviot TSV:n vertaisarviointitunnuksen käyttöehtojen edellyttämällä tavalla. Arvioita säilytetään pysyvästi.

Kenttä

Kenttä-sarjaan kuuluvat teokset, jotka ovat yhdistelmä perustutkimusta ja soveltavaa tutkimusta sekä erilaiset raportit ja selvitykset, joiden pääasiallisena tavoitteena on nuorisokentän arviointi, kehittäminen tms. ja/tai pääasiallisena yleisönä hallinnon ja käytännön toimijat.

  • monografiat: Arvioijina toimii 1-2 julkaisun aihepiirin asiantuntijaa, jotka valmistelevat lausuntonsa nimettöminä, jollei toisin sovita. Arviointikierroksen järjestämisestä vastaa NTV:n julkaisuista vastaava henkilö. Toinen arvioijista voi olla julkaisutoimikunnan jäsen. On myös mahdollista, että käsikirjoitus arvioidaan yksinomaan julkaisutoimikunnassa. Arviointikierroksen voi korvata tutkimushankkeen ohjausryhmän tai muun vastaavan asiantuntijan/ asiantuntijaryhmän kommentit.
  • artikkelikokoelmat: Arvioijina toimii 1-2 julkaisun aihepiirin asiantuntijaa, jotka valmistelevat lausuntonsa artikkelin kirjoittajille nimettöminä, jollei toisin sovita. Arviointikierroksen järjestämisestä vastaa NTV:n julkaisuista vastaava henkilö yhdessä toimittajien kanssa. Toinen arvioijista voi olla julkaisutoimikunnan jäsen. On myös mahdollista, että käsikirjoitus arvioidaan yksinomaan julkaisutoimikunnassa. Arviointikierroksen voi korvata tutkimushankkeen ohjausryhmän tai muun vastaavan asiantuntijan/ asiantuntijaryhmän kommentit. Tarpeen mukaan arviointikierros voidaan toteuttaa myös artikkelikohtaisesti siten että jokaiselle artikkelille valitaan oma arvioijansa. Arviointikierroksen voi korvata tutkimushankkeen ohjausryhmän tai muun vastaavan asiantuntijan/ asiantuntijaryhmän kommentit.

Liike

Liike-sarjassa ilmestyvät ajankohtaiset yhteiskunnalliset puheenvuorot.

  • arviointikierros toteutetaan tarpeen mukaan. Liike-sarjan julkaisut voidaan julkaista ilman ulkopuolista arviointikierrosta.

Edellä kuvattu arviointiprosessi koskee sekä paperi- että verkkojulkaisuja. Lausunnot ovat luonteeltaan neuvoa-antavia; lopullinen julkaisupäätös tehdään NTV:n toimistolla. Pääsääntöisesti noudatetaan lausuntojen suosituksia julkaisemisen suhteen.

Sarjan valinta

Kun käsikirjoitus toimitetaan Nuorisotutkimusverkostoon, kirjoittajan/toimittajan kanssa sovitaan alustavasti siitä, mihin sarjaan julkaisua tavoitellaan. Tämän mukaisesti valitaan arviointitapa (ks. edellinen kohta). Arviointikierroksen jälkeen vahvistetaan julkaisun sarjapaikka. Epäselvissä kohdissa pyydetään julkaisutoimikunnalta ylimääräinen lausunto, mikäli toimikunta ei muutoin ole osallistunut käsikirjoituksen arviointiprosessiin.

Nuorisotutkimusverkostolle tarjottujen käsikirjoitusten arviointi

Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarjassa julkaistaan Nuorisotutkimusverkoston tutkimushankkeista tehtyjä julkaisuja, ulkopuolelta tarjottuja käsikirjoituksia ja Nuorisotutkimusverkostosta käsin käynnistettyjä kirjahankkeita. Kaikki käsikirjoitukset käyvät läpi arviointiprosessin. Tavoitteena on vahvistaa arvioinnin systemaattisuutta ja läpinäkyvyyttä sekä julkaisujen laatua.

Huomioithan käsikirjoitusta tarjotessasi, että julkaisuprosessi arviointeineen kestää useita kuukausia, joskus julkaisuruuhkasta johtuen jopa vuoden. Kirjaideasta voi keskustella Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. kanssa alustavasti, vaikkei lopullinen käsikirjoitus olisikaan vielä valmis.

Ulkopuolelta tarjotut käsikirjoitukset arvioidaan jo prosessin alussa siitä näkökulmasta, miten hyvin ne sopivat Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarjaan. Tämän arvioinnin toteuttaa pääasiassa julkaisutoimikunnan jäsen, jos kyseessä ei ole selvästi NTV:n julkaisusarjan sisältöalueet ohittava käsikirjoitus, jolloin toimistolla voidaan tehdä asiasta päätös. Arvioinnissa voidaan käyttää tarpeen mukaan ulkopuolista arvioijaa edellyttäen, että hänellä on riittävä tuntemus NTV:n julkaisusarjasta.

Lopulliseen päätökseen vaikuttavat myös käytännön tekijät kuten aikataulu: mikäli julkaisun valmistumiselle on asetettu aikataulu, jota ei voida NTV:n julkaisuprosessissa toteuttaa, on laadukas ja sarjaan sopiva käsikirjoitus mahdollista hylätä. Lisäksi taloudelliset reunaehdot (julkaisusarjan vuotuinen budjetti/ ulkopuolisen rahoituksen mahdollisuudet) vaikuttavat lopulliseen päätökseen. Alkuvaiheen arviointilausunnon ohella arvioidaan myös se, voidaanko käsikirjoitusta alkaa valmistella ns. yhteisjulkaisuna jonkun muun kustantajan kanssa ja mikä NTV:n tavoiteltava rooli tällöin olisi (kustantaja vs. yhteistyökumppani).

TSV:n vertaisarviointitunnus

Nuorisotutkimusseuran julkaisusarjalle ja Nuorisotutkimus-lehdelle on myönnetty Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnus, ja Nuorisotutkimusseura kustantajana on sitoutunut noudattamaan sen käytölle asetettuja ehtoja. Lisätietoja tunnuksesta TSV:n verkkosivuilta.