Julkaisusarja

Nuorisotutkimusverkoston (NTV) julkaisusarjan tavoitteena on tarttua nuorisotutkimuksen kenttään moniäänisesti ja monitieteisesti. Julkaisusarjassa ilmestyy niin akateemisia väitöskirjoja, soveltavan tutkimuksen otteella tehtyjä julkaisuja kuin hankeraportteja ja julkista keskustelua virittäviä puheenvuorojakin. Nuorisotutkimusverkoston julkaisujen sarjarakenteen tarkoituksena on parantaa julkaisujen laatua, selkeyttää toimitusprosesseja sekä profiloida julkaisuja aiempaa selkeämmin julkaisujen tavoitteiden, sisällön, kirjoittajien ja yleisöjen mukaisesti. Sarjat ovat Tiede, Kenttä ja Liike.

Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja voi tilata Nuorisotutkimusseuran verkkokaupasta (osa teoksista saattaa olla loppuunmyytyjä). Ensisijaisesti painettuina kirjoina toteutetut julkaisut julkaistaan yleensä verkkoversioina vuoden tai kahden viiveellä.

Katso myös väitöskirjat 2000-2019 Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarjassa.

Julkaisusarjan tietosuojaseloste.

Vuosi 2024

Nuoret ja muuttuva maaseutu Pohjoismaissa. Katsaus historiaan ja tutkimuksen painopisteisiin
Lauri Julkunen

Youth and changing rural regions in the Nordic countries. An overview of history and research priorities
Lauri Julkunen

Vuosi 2023

Nuorten luonto eläimineen. Kohti monilajista nuorisotutkimusta
Pirjo Suvilehto, Pauliina Rautio & Veli-Matti Värri (toim.)

Nuoruuden pohjoisin ulottuvuus. Tutkimus Pohjois-Lapin seutukunnan ja saamelaiseen yhteisöön identifioituvien lasten ja nuorten vapaa-ajasta ja harrastamisesta
Mikko Salasuo, Kati Lehtonen & Kai Tarvainen (toim.)

Vaihteleva vapaa-aika. Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2022
Sinikka Aapola-Kari (toim.)

Restricted Childhood, Interrupted Youth. Research observations on participation in education and leisure during the COVID-19 pandemic in the Nordic countries
Alix Helfer, Jakob Trane Ibsen, Viola Särkiluoto and Sinikka Aapola-Kari

Haavoittuvassa asemassa? Aineksia lasten ja nuorten turvallisuusvajeiden arviointiin ja tiedontuotannon vahvistamiseen
Lotta Haikkola & Oona Myllyntaus (toim.)

Läpi kriisien. Nuorisobarometri 2022
Antti Kivijärvi (toim.)

Nuoruus korona-ajan kaupungissa. Tutkimus nuorten vapaa-ajasta, jalkautuvasta nuorisotyöstä ja huolikasaumista
Sofia Laine, Eila Kauppinen, Karla Malm & Tommi Hoikkala (toim.) 

Children and Young People’s Participation During the Corona Pandemic – Nordic Initiatives
Alix Helfer, Sinikka Aapola-Kari, and Jakob Trane Ibsen (eds)

Vuosi 2022

Vaikeimmin vammaisten nuorten liikunnallinen osallisuus
Susan Eriksson & Eero Saukkonen

Poikkeuksellinen nuoruus korona-aikaan — Nuorten elinolot -vuosikirja 2022 (THL:n kokoama)
Marjatta Kekkonen, Mika Gissler, Päivi Känkänen & Anna-Maria Isola (toim.)

Liikkuen läsnä, hetkessä teille. Tutkimusraportti liikkuvasta nuorisotyöstä

Aino Tormulainen & Eila Kauppinen

Hidasta kasvua ja lisääntyviä vastuita. Kunnallinen nuorisotyö Suomessa 2021
Antti Kivijärvi, Eila Kauppinen, Tomi Kiilakoski & Juha Leskinen. Pääjulkaisija: Kanuuna-verkosto.

Liikkuvia utopioita, hidastamisen politiikkaa. Tutkimus nuorista liikkeessä ilmastokriisin ajassa
Mikko Piispa

Nuorten kulttuuria tukemassa. Nuoret kulttuurin harrastajina ja kulttuuripalvelujen käyttäjinä sekä kulttuurisen nuorisotyön kehittäminen Keski-Suomessa
Anton Schalin & Miikka Pyykkönen

Polkuja päihdepalveluihin. Selvitys päihdepalveluiden saatavuudesta ensimmäisellä hakukerralla
Annastiina Mäkilä, Susanna Jurvanen, Alix Helfer, Helena Huhta & Tuuli Pitkänen

Kestävää tekoa. Nuorisobarometri 2021
Tomi Kiilakoski (toim.)

Vuosi 2021

Från konsttestare till konstkonsumenter. Svensk- och tvåspråkiga ungdomar på konsttestarresor
Anton Schalin & Miikka Pyykkönen

Mitä Jyväskylä tarkoittaa? Nuorisotyön yhteisötietokirja
Tommi Hoikkala (toim.)

Sata nuorta, sata polkua aikuisuuteen. Laadullinen seurantatutkimus Nuoret ajassa (Tiede-sarja)
Kaisa Vehkalahti, Sinikka Aapola-Kari & Päivi Armila (toim.)

Harrastamisen äärellä. Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2020
Mikko Salasuo (toim.)

Palvelu pelaa! Nuorisobarometri 2020

Päivi Berg ja Sami Myllyniemi (toim.)

Tutkien ja tarinoiden kohti pakolaistaustaisten nuorten kestävää hyvinvointia
Tiina Rättilä & Päivi Honkatukia (toim.)

Kaukaloissa kasvaneet

Anna-Liisa Ojala

Nuorisopolitiikka ja poliittinen nuoriso: objekteista subjekteiksi?
Kari Paakkunainen & Juri Mykkänen (toim.)

Vuosi 2020

Suomi seuraavan sukupolven kasvuympäristönä: Seuranta Suomessa vuonna 1997 syntyneistä lapsista, joilla on ulkomailla syntynyt vanhempi
Kääriälä, Antti; Keski-Säntti, Markus; Aaltonen, Mikko; Haikkola, Lotta; Huotari, Tiina; Ilmakunnas, Ilari; Juutinen, Aapo; Kiilakoski, Tomi; Merikukka, Marko; Pekkarinen, Elina; Rask, Shadia; Ristikari, Tiina; Salo, Jarmo; Gissler, Mika, pääjulkaisija THL

Nuorten perheet ja läheissuhteet. Nuorten elinolot -vuosikirja 2020
Tiina Valkendorff & Ella Sihvonen (toim.)

Tutkittu ja tulkittu Ohjaamo. Nuorten ohjaus ja palvelut integraatiopyörteessä

Mirja Määttä & Anne-Mari Souto (toim.)

Syrjäytymisen lasku
Tommi Hoikkala & Teemu Vauhkonen

Hyvää työtä! Nuorisobarometri 2019
Lotta Haikkola & Sami Myllyniemi (toim.)

Nuorten taidevierailukokemukset ja kulttuurinen osallisuus Taidetestaajat-hankkeessa (Tiede-sarja)
Sofia Laine & Maaria Hartman

"Siitä on pikemminkin vaiettu" Kirjoituksia kiusaamisesta, syrjinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta lasten ja nuorten liikunnassa ja urheilussa
Päivi Berg, Kati Lehtonen ja Mikko Salasuo (toim.)

Vuosi 2019

Youth Work Education in Finland
Tomi Kiilakoski

Jälkikuvia, kuvan jälkiä. Lasten ja nuorten taiteen tallentaminen ja tutkiminen
Päivi Venäläinen, Jemina Lindholm, Seija Kairavuori, Tiina Pusa & Susanne Ylönen (toim.)

Harrastustakuu: yhdenvertaisuuden asialla

Leena Haanpää

Ungdomsbarometern 2018. Inflytande i utkanten av Europa. Sammandrag
Tomi Kiilakoski & Sami Myllyniemi (red.)

Youth Barometer 2018. Influence On The Edge Of Europe. Summary 
Tomi Kiilakoski & Sami Myllyniemi (eds.)

Takuulla liikuntaa
Tiina Hakanen & Sami Myllyniemi & Mikko Salasuo (toim.)

Hiphop Suomessa: puheenvuoroja tutkijoilta ja tekijöiltä.
Venla Sykäri, Inka Rantakallio, Elina Westinen & Dragana Cvetanović (toim.)

Tutkimuseettisestä sääntelystä elettyyn kohtaamiseen. Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka II
(Tiede-sarja)
Niina Rutanen & Kaisa Vehkalahti (toim.)

Suhteisia elämänpolkuja – yksilöllistä elämänhallintaa. Koulutuksen ja työn marginaalissa olevien nuorten toimijuus ja ohjaus (Tiede-sarja)
Sanna Toiviainen

Media in everyday life: Insights into children’s and young people’s media cultures

Heta Mulari

Vaikutusvaltaa Euroopan laidalla. Nuorisobarometri 2018

Elina Pekkarinen ja Sami Myllyniemi (toim.)

Oikeus liikkua.  Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2018

Tiina Hakanen & Sami Myllyniemi & Mikko Salasuo (toim.)

”Naiseni on oma itsensä.” Rakennettu luonnollisuus, ruumiilliset kulutustuotteet ja nuorten sukupuolten murros 1961–1973
(Tiede-sarja)
Matleena Frisk

Youth in the Media City. Belonging and Control on the Move

Johanna Sumiala & Annaliina Niitamo (eds.)

Vuosi 2018

Nuoret palveluiden pauloissa – Nuorten elinolot -vuosikirja 2018
Gissler Mika, Kekkonen Marjatta, Känkänen Päivi, pääjulkaisija THL.


Nuorisotutkimusseuran historiaa 1987–2018. Vapaaehtoisten yhdistysinnosta sykkiväksi tutkimusorganisaatioksi

Kari Paakkunainen

Suomi lasten kasvuympäristönä - Kahdeksantoista vuoden seuranta vuonna 1997 syntyneistä
Ristikari, Tiina; Keski-Säntti, Markus; Sutela, Elina; Haapakorva, Pasi; Kiilakoski, Tomi; Pekkarinen, Elina; Kääriälä, Antti; Aaltonen, Mikko; Huotari, Tiina; Merikukka, Marko; Salo, Jarmo; Juutinen, Aapo; Pesonen-Smith, Anna; Gissler, Mika, pääjulkaisija THL.


Miten tutkia nuoria ja nuorisotyötä

Kiilakoski, Tomi; Honkatukia, Päivi (toim.), pääjulkaisija Vastapaino

Väkivallattomuuden sanomaa yläkouluihin hiphop-kulttuurin keinoin Break the Fight! -hankkeen seuranta- ja arviointitutkimus
Sofia Laine

Itsenäistyvä nuori, vahvistuva toimija
Karla Malm

Poikatutkimus
Kivijärvi Antti, Huuki Tuija ja Lunabba Harry (toim.), pääjulkaisija Vastapaino

Tyttöenergialla kasvaneet.
Postfeministisen populaarikulttuuri-ilmiön yhdessä muistellut merkitykset
(Tiede-sarja)
Aino Tormulainen

”Kadulla me ollaan niiden nuorten paikoilla” Raidenuorisotyö julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa
Karla Malm

Kohtaamisia retkillä. Osallisuus ja yhteisöllisyys lastenkotien retkitoiminnassa.

Jenni Moisio

Kamppailua kunnioituksesta. Vaihtoehtoliikunnan alakulttuurien moraaliset järjestykset (Tiede-sarja)
Anni Rannikko

Monialainen verkostotyö ja koulukiusaaminen

Noora Hästbacka

Opin polut ja pientareet. Nuorisobarometri 2017

Elina Pekkarinen & Sami Myllyniemi (toim.)

Vuosi 2017

Nuorten turvapaikanhakijoiden elämää vastaanottovaiheessa
Veronika Honkasalo, Karim Maiche, Henri Onodera, Marja Peltola & Leena Suurpää (toim.)

Young People in Reception Centres
Veronika Honkasalo, Karim Maiche, Henri Onodera, Marja Peltola & Leena Suurpää (eds.)

Sammuuko savuke, nouseeko nuuska?

Mikko Piispa

Kenen nuorisotyö? Yhteisöpedagogiikan kentät ja mahdollisuudet
Tommi Hoikkala & Johanna Kuivakangas (toim.), pääjulkaisija Humak

Puolustuslinjalla. Yhteiskuntatieteellistä ja historiallista tutkimusta maanpuolustuksesta ja asevelvollisuudesta
Teemu Tallberg, Anni Ojajärvi & Tiia Laukkanen (toim.)

Nuoret aikuiset hyvinvointipalvelujen käyttäjinä ja kohteina
Sanna Aaltonen & Antti Kivijärvi (toim.)

Liikkumattomuuden jäljillä. Pitkittäistutkimus vähän liikuntaa harrastavien nuorten liikuntasuhteesta ja liikunta-aktiivisuuden muutoksista (Tiede-sarja)
Markku Vanttaja, Juhani Tähtinen, Tuomas Zacheus & Pasi Koski

“Ehkä ne on senkin takia ollu hiljaa”. Ammattilaisten valmiudet kohdata sateenkaarinuoria ja huomioida moninaisuutta päihde- ja mielenterveystyössä

Noora Hästbacka ja Inka Sirén

Nuorten yhteiskunnallinen osallistuminen ja oikeistopopulismi (Tiede-sarja)
Vesa Puuronen & Kari Saari (toim.)

Mikä sinusta tulee isona? Koulutus- ja ammattisuunnitelmat 1950–60-luvun Helsingissä (Tiede-sarja)
Sinikka Selin

Studying the impact of international youth work. Towards developing an evaluation tool for youth centres.
Anu Gretschel (ed.), Tina Cupar, Merle Linno, Tomi Kiilakoski, Noora Hästbacka & Antti Korhonen

Ääniä ja äänettömyyttä palvelukentillä. Katsaus lasten ja nuorten palvelukokemuksia koskevaan tietoon.
Marja Peltola & Jenni Moisio

Katse tulevaisuudessa. Nuorisobarometri 2016.
Sami Myllyniemi

Savuton tuki. Tupakkatyön osallistava kehittäminen kohdennetussa nuorisotyössä
Anne Puuronen

Koulukoti muutoksessa. Selvitys koulukotien asemasta ja tehtävästä
Elina Pekkarinen

Vuosi 2016

Kaikki käy koulua. Onnistunut monialainen nuorten kohtaamisen malli. Arviointi Kaikki käy koulua -toiminnan vaikutuksista
Anu Gretschel & Noora Hästbacka

Elämäntaitojen äärellä. Taidetyöpaja nuorten elämäntaitojen vahvistajana
Fanny Vilmilä

Urheilun takapuoli. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus liikunnassa ja urheilussa (Tiede-sarja)
Päivi Berg & Marja Kokkonen (toim.)

Lapset ja nuoret muuttoliikkeessä. Nuorten elinolot -vuosikirja 2016 (Tiede-sarja)
Antti Kivijärvi & Marja Peltola (toim.)

Nuoruus hallitusohjelmassa
Elina Pekkarinen & Sinikka Aapola-Kari (toim.)

Solmukohtia. Näkökulmia lasten mediakulttuurien tutkimusmenetelmiin ja mediakasvatukseen
Heta Mulari (toim.)

Media hanskassa. Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2016 mediasta ja liikunnasta
Jani Merikivi, Sami Myllyniemi, Mikko Salasuo (toim.)

Suomi nuorten kasvuympäristönä - 25 vuoden seuranta vuonna 1987 Suomessa syntyneistä nuorista aikuisista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura
Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 101
Tiina Ristikari, Liisa Törmäkangas, Aino Lappi, Pasi Haapakorva, Tomi Kiilakoski, Marko Merikukka, Ari Hautakoski, Elina Pekkarinen ja Mika Gissler

Suomalaiset kansainvälisesti adoptoidut. Perheeseen ja kansaan kuuluminen (Tiede-sarja)
Heidi Ruohio

I am Fire but my Environment is the Lighter. A Study on Locality, Mobility, and Youth Engagement in the Barents Region
Tomi Kiilakoski

Exceptional Life Courses. Elite Athletes and Successful Artists in 2000s Finland 
Mikko Salasuo, Mikko Piispa & Helena Huhta

TERVE SOTILAS! Etnografinen tutkimus varusmiesten terveystajusta sosiaalisena ilmiönä (PDF) (Tiede-sarja)
Anni Ojajärvi

Молодежное Участие. Надлежащая практика в различных Формах Региональной и Местной Демократии
Anu Gretschel, Tiina-Maria Levamo, Tomi Kiilakoski, Sofia Laine, Niina Mäntylä, Geoffrey Pleyers, Harri Raisio

Reunamerkintöjä Hylkysyrjästä. Nuorten elämänraameja ja tulevaisuudenkuvia harvaanasutulla maaseudulla
Päivi Armila, Terhi Halonen ja Mari Käyhkö (toim.)

Suuntaviivoja nuorisotoimialan määrittelyyn ja arviointiin
Anu Gretschel & Pirjo Junttila-Vitikka & Anne Puuronen

Finnish Youth Research Anthology 1999-2014 (Teoksella on TSV:n vertaisarviointitunnus.)
Tommi Hoikkala & Meri Karjalainen (eds)

Arjen jäljillä. Nuorisobarometri 2015
Sami Myllyniemi (toim.)

Tajua mut! -toimintamallin opit Keravalta. Kysytään, "mitä sulle kuuluu", mut mitä sen jälkeen? (Sitra & Nuorisotutkimusverkosto)
Noora Hästbacka

Vuosi 2015

Myönteinen tunnistaminen
Jouni Häkli, Kirsi Pauliina Kallio & Riikka Korkiamäki (toim.)

Visuaaliset menetelmät (Tiede-sarja)
Marleena Mustola, Johanna Mykkänen, Marja Leena Böök & Antti-Ville Kärjä (toim.)

Miksi nuorisotyötä tehdään? Tietokirja nuorisotyön opetussuunnitelmasta
Tomi Kiilakoski, Viljami Kinnunen & Ronnie Djupsund, pääjulkaisuja Humak

Musiikkifanius ja modernisoituva nuoruus ‒ populaarimusiikin ihailijakulttuurin rakentuminen Suomessa 1950-luvulta 1970-luvun alkuun (Tiede-sarja)
Janne Poikolainen
 
Umpikujasta oivallukseen
Sanna Aaltonen ja Riitta Högbacka (toim.), pääjulkaisija Tampere University Press
Teoksen verkkoversio.

Huippu-urheilijan elämänkulku. Tutkimus urheilijoista 2000-luvun Suomessa (Tiede-sarja)
Mikko Salasuo, Mikko Piispa ja Helena Huhta
 
"Pitää pään kasassa työttömyysaikana". Liikunta työttömien nuorten arjessa
Helena Huhta
 
Sosiaalisesti kontrolloitu, hauraasti autonominen (Tiede-sarja)
Tarja Juvonen
 
Terve sotilas! Etnografinen tutkimus varusmiesten terveystajusta sosiaalisena ilmiönä (Tiede-sarja)
Anni Ojajärvi
 
Salattu, hävetty, vaiettu. Miten tutkia piilossa olevia ilmiöitä
Häkkinen Antti, Salasuo Mikko (toim.), pääjulkaisuja Vastapaino
 
Etnisyyden merkityksiä nuorten vertaissuhteissa (Tiede-sarja)
Antti Kivijärvi
 
Media + lapsi + kasvatus. Mediakasvatuksen tutkimuksellinen kehittäminen
Fanny Vilmilä
 
Ihmisarvoinen nuoruus. Nuorisobarometri 2014
Sami Myllyniemi (toim.)

Youth Barometer Summary 2014
Sami Myllyniemi (toim.)

Toteuvatko nuorten oikeudet? Oikeusperustainen selvitys nuorten elinoloista (Allianssi & Nuorisotutkimusverkosto)
Outi Lepola

Nuoret luukulla. Kolme näkökulmaa syrjäytymiseen ja nuorten asemaan palvelujärjestelmässä
Sanna Aaltonen, Päivi Berg & Salla Ikäheimo

Englanniksi: Relationship between young people and welfare services (Pohjoismainen hyvinvointikeskus – Nordens Välfärdscenterin v. 2016 julkaisema englanninkielinen lyhennelmä Nuoret luukulla -raportista)

Media + lapsi + kasvatus. Mediakasvatuksen tutkimuksellinen kehittäminen (pdf)
Fanny Vilmilä

Olis siistiä, jos ei tarttis määritellä – kuriton ja tavallinen sateenkaarinuoruus (pdf)
Riikka Taavetti

Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimushanke. Tulosten tiivistelmä
Riikka Taavetti, Katarina Alanko, Lotte Heikkinen

Vuosi 2014

Taiteilijan elämänkulku. Tutkimus nuorista taiteilijoista 2000-luvun Suomessa (Tiede-sarja)
Mikko Piispa ja Mikko Salasuo

Nuoruus toisin sanoen. Nuorten elinolot -vuosikirja 2014
Mika Gissler, Marjatta Kekkonen, Päivi Känkänen, Päivi Muranen & Matilda Wrede-Jäntti (toim.), pääjulkaisija THL.

Koulu on enemmän. Nuorisotyön ja koulun yhteistyön käytännöt, mahdollisuudet ja ongelmat.
Tomi Kiilakoski

Den sökandes blick. Uppsökande ungdomsarbete som yrke samt utveckling av yrkesområdet – synpunkter från det praktiska arbetet. 
Anne Puuronen

Rasisminvastaisuus periaatteina ja toimintana. Suomen Punaisen Ristin luottamushenkilöiden ja työntekijöiden näkemyksiä (pdf)
Antti Kivijärvi

Nuoruuden sukupolvet. Monitieteisiä näkökulmia nuoruuteen eilen ja tänään
Kaisa Vehkalahti ja Leena Suurpää (toim.)

Oi nuoruus. Omaelämäkerrallisia tekstejä nuoruudesta eilen ja tänään
Kaisa Vehkalahti ja Essi Jouhki (toim.)

Children’s Media Barometer 2013 - summary (pdf)
Annikka Suoninen

Nuorisotakuun arki ja politiikka
Anu Gretschel, Kari Paakkunainen, Anne-Mari Souto & Leena Suurpää (toim.)
Teoksen verkkoversio (pdf).

Kunnollisia perheitä. Maahanmuutto, sukupolvet ja yhteiskunnallinen asema (Tiede-sarja)
Marja Peltola

Lasten mediabarometri 2013. 0–8-vuotiaiden mediankäyttö ja sen muutokset vuodesta 2010
Annikka Suoninen

Kokemuksia nuorten Suunta-ohjauksesta verkossa (pdf)
Anu Gretschel ja Pirjo Junttila-Vitikka

Mitä kuuluu sateenkaarinuorille Suomessa?
Katarina Alanko

Vaikuttava osa. Nuorisobarometri 2013
Sami Myllyniemi

Etsivän katse. Etsivä nuorisotyö ammattina ja ammattialan kehittäminen –näkökulmia käytännön työstä.
Anne Puuronen
 
Youth Participation Good Practices in Different Forms of Regional and Local Democracy (pdf)
Gretschel, Levamo, Kiilakoski, Laine, Mäntylä, Pleyers, Raisio

Vuosi 2013

Hur mår HBTIQ-unga i Finland?
Katarina Alanko

Hur mår HBTIQ-unga i Finland? (pdf)
Katarina Alanko

Kokemuksia elokuvakasvatuksesta
Alain Bergala. Suomentaneet Kaisa Kukkola ja Sampsa Laurinen.

Tässä seison enkä muuta voi? Nuorisotutkijoiden ajatuksia nuorten liikunnasta ja sen kipupisteistä. (pdf) 
Päivi Harinen & Anni Rannikko (toim.)

Apina pulpetissa
Tommi Hoikkala ja Petri Paju, pääjulkaisija Gaudeamus

Nuoria liikkeellä! Nuorten vapaa-aikatutkimus 2013
Sami Myllyniemi & Päivi Berg

YAD Street Team - huumekriittistä kevytaktivismia nuorille.
Suvi Ervamaa & Mikko Piispa

Kaveria ei jätetä!
Riikka Korkiamäki

Sosiaalinen albumi. Elämäntavat sukupolvien murroksissa.
Antti Häkkinen, Anne Puuronen, Mikko Salasuo & Anni Ojajärvi

Lasten ja nuorten käännöstietokirjallisuuden historia 1600–1800-luvuilla
Niklas Bengtsson

Epätavallisia elämänkulkuja - Huippu-urheilijat ja -taiteilijat 2000-luvun Suomessa
Mikko Piispa & Helena Huhta

Aktiivisten havainnoinnista ulkopuolisten kuuntelemiseen? Nuorisotyön tutkimuksen sisällöt, menetelmät ja katvealueet
Ville Pöysä

Vuosi 2012

Kasvatus teknologisessa maailmassa - tutkimus teknologisoituvasta kasvatuksesta
Tomi Kiilakoski

Kehittyvä nuorisotyö
Katja Komonen, Leena Suurpää & Markus Söderlund (toim.)

Cultural practices and transitions in education
Tarja Tolonen, Tarja Palmu, Sirpa Lappalainen, Tuuli Kurki (editors)

Lapset ja nuoret instituutioiden kehyksissä – Nuorten elinolot -vuosikirja 2012
Elina Pekkarinen, Kaisa Vehkalahti ja Sami Myllyniemi (toim.)

The Illusion of the Prolongation of Youth – Transition to Adulthood among Finnish and French Female University Students
Aurélie Mary

Monipolvinen hyvinvointi. Nuorisobarometri 2012
Sami Myllyniemi (toim.)

Ei pala, palaa, ei pala... Laadullinen tutkimus nuorten tupakoimattomuuden edistämisestä.
Anne Puuronen

Katukulttuuri. Nuorisoesiintymiä 2000-luvun Suomessa.
Mikko Salasuo, Janne Poikolainen ja Pauli Komonen (toim.)
 
Nuoret ja ääni. Nuoret eduskuntavaaleissa 2011.
Jussi Ronkainen (toim.) 
 
Nuoret yrittävät. Vastuullisuus, joustavuus ja mahdollisuudet yrittäjyydessä.
Leena Haanpää & Simo Tuppurainen
 
Demokratiaoppitunti. Lasten ja nuorten kunta 2010-luvun alussa.
Anu Gretschel & Tomi Kiilakoski
 
Perspectives to Doping Substance Use outside Elite Sports in Finland
Also available on the internet (pdf)
Mikko Salasuo & Mikko Piispa
 
Young Actors in Transnational Agoras - Multi-Sited Ethnography of Cosmopolitan Micropolitical Orientations
Sofia Laine
 
Kuntodoping. Näkökulmia dopingaineiden käyttöön huippu-urheilun ulkopuolella
Mikko Salasuo ja Mikko Piispa

Vuosi 2011

Se toimii sittenkin. Kuinka päihdevalistuksesta saa selvää?
Och ändå fungerar den - Att bringa klarhet i alkohol- och drogupplysningen. (pdf)
And yet it works! Sober notes on public substance education. (pdf)
Markku Soikkeli, Mikko Salasuo, Anne Puuronen ja Matti Piispa

Ei nuorille, vaan nuorten kanssa. Miten mitata liikuntakulttuurin muutosta Your Move -kampanjassa? (pdf)
Päivi Berg & Anu Gretschel & Laura Humppila

Kirjoitettu nuoruus. Aikalaistulkintoja 1900-luvun alkupuolen nuoruudesta.
Saara Tuomaala, Kirsti Salmi-Niklander & Ilona Kemppainen (toim.)

Tutkijat ja nuorisotyö liikkeellä. Tarkastelussa kaupunkimaisen nuorisotyön kehittämishankkeet.
Veronika Honkasalo, Tomi Kiilakoski & Antti Kivijärvi

Digital Pioneers. Cultural drivers of future media culture. (pdf)
Sonja Kangas (ed.)

Lastensuojelun tieto ja tutkimus - Asiantuntijoiden näkökulma. (pdf)
Elina Pekkarinen 

Koulua on käytävä. Etnografinen tutkimus koululuokasta sosiaalisena tilana
Petri Paju

Pohdittua urheilun organisointia? – Tutkimus kanadalaisesta urheilun kehitysmallista, sen sovelluksista, haasteista ja erikoistumisiästä. (pdf)
Suvi Nipuli

Askelmerkkejä lasten ja nuorten nykyaikaiseen kilpaurheiluun – Katsaus kansainvälisiin ja kotimaisiin urheilujärjestelmiin ja malleihin. (pdf)
Helena Huhta & Suvi Nipuli

Entäs tytöt? Johdatus tyttötutkimukseen.
Karoliina Ojanen & Heta Mulari & Sanna Aaltonen (toim.)

YAD Street Team -kampanjan arviointi 2007–2010 – Pilottiversio ja uuden version ensikuukaudet. (pdf)
Mikko Piispa

Annettu, otettu, itse tehty – Nuorten vapaa-aika tänään.
Mirja Määttä & Tarja Tolonen (toim.)

Iloa ja voimaa elämään – Nuorten taiteen tekemisen merkitykset Myrsky-hankkeessa.
Katriina Siivonen & Sirkku Kotilainen & Annikka Suoninen

Sähköä ilmassa. Näkökulmia verkkoperustaiseen nuorisotyöhön.
Jani Merikivi, Päivi Timonen ja Leena Tuuttila (toim.)
Luettavissa myös verkkojulkaisuna (pdf).

Nuorisotalo mahdollistavana lähiyhteisönä – Nuorten näkökulma. (pdf) 
Anu Gretschel 

Nuorten poliittinen ohjaus – strategista johtamista, kentän kasvavaa yhteistyötä vai latistuvaa osallistumista? (pdf) 
Leena Suurpää ja Kari Paakkunainen (toim.)

Lapsi- ja nuorisopolitiikan neuvotteleva ohjaus valtionhallinnossa. Kehittämisohjelman (2007–2011) valmistelu lausunnon antaneiden tahojen näkökulmasta. (pdf) 
Mirja Määttä ja Pauli Komonen

Arkipäivän rasismi koulussa. Etnografinen tutkimus suomalais- ja maahanmuuttajanuorten ryhmäsuhteista
Anne-Mari Souto

Tyttöjen kesken. Monikulttuurisuus ja sukupuolten tasa-arvo nuorisotyössä (loppuunmyyty, sähkökirja tilattavissa täällä)
Veronika Honkasalo

Hampaat irvessä? Painavia sanoja 11–15-vuotiaiden kilpaurheilusta. (pdf)
Mikko Salasuo & Manu Kangaspunta (toim.)

Vuosi 2010

Youth Work in Finland – Finding Ways for Intercultural Opening. (pdf) 
Marja Peltola

Puolustuskannalla. Nuorisobarometri 2010
Sami Myllyniemi (toim.)

Maahanmuutto ja sukupolvet
Tuomas Martikainen ja Lotta Haikkola (toim.)

Ohipuhuttu nuoruus?
Anu-Hanna Anttila, Kristiina Kuussaari ja Tiina Puhakka (toim.),

Taiteen särmällä nuorille hyvinvointia. Sitoumuksia ja toiminta-ajatuksia nuorten tueksi (pdf)
Katriina Siivonen 

Isyyden ihanteet, arki ja kokemukset (pdf) 
Johanna Mykkänen & Ilana Aalto

Nuorisokasvatuksen teoria – perusteita ja puheenvuoroja
Nivala, Elina & Saastamoinen, Mikko (toim.) 

Youth participation in Finland and in Germany. Status analysis and data based recommendations (pdf) 
Eva Feldmann-Wojtachnia, Anu Gretschel, Vappu Helmisaari,Tomi Kiilakoski, Aila-Leena Matthies, Sigrid Meinhold-Henschel, Roland Roth & Pia Tasanko.

Raportti lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka -verkkokyselystä (pdf) 
Jenni Nurmenniemi

Nuorisokasvatuksen teoria - perusteita ja puheenvuoroja. (2. painos)
Elina Nivala ja Mikko Saastamoinen (toim.) 

Missä lapsuutta tehdään?
Kirsi Pauliina Kallio & Aino Ritala-Koskinen & Niina Rutanen (toim.)

Rasistisuus nuorten yhteisöissä. Tutkimus vuosituhannen vaihteen Joensuusta
Sini Perho

Muistikuvia 00-luvusta
Olli Sinivaara (toim.)

Stadilaispojat, rikokset ja lastensuojelu. Viisi tapaustutkimusta kuudelta vuosikymmeneltä
Elina Pekkarinen

Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka
Hanna Lagström, Tarja Pösö, Niina Rutanen & Kaisa Vehkalahti (toim.)

Nuoret taiteen tekijöinä. Myrsky-hankkeen väliarviointia (pdf)  
Sirkku Kotilainen, Katriina Siivonen ja Annikka Suoninen

Lapset ja nuoret ympäristökansalaisina. Ympäristökasvatuksen näkökulmia osallistumiseen
Sanna Koskinen

Suomalainen huumekuolema 2007. Poikkitieteellinen tutkimus oikeuslääketieteellisistä kuolinsyyasiakirjoista (pdf)
Mikko Salasuo, Erkki Vuori, Mikko Piispa ja Pekka Hakkarainen

Vuosi 2009

”Parempihan se on että sovitellaan ku että ei sovitella.” Vertaissovittelu, konfliktit ja koulukulttuuri. Vertaissovittelun ulkopuolinen arviointiraportti. (pdf)
Tomi Kiilakoski

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi (pdf)

Taidekohtia. Nuorisobarometri 2009
Sami Myllyniemi

Nuorisotyön ja sosiaalityön jaetut kentät. Puheenvuoroja asiantuntijuudesta, käytännöistä ja kohtaamisista.
Suvi Raitakari & Elina Virokannas (toim.)

En ole rasisti, mutta... Maahanmuutosta, monikulttuurisuudesta ja kritiikistä
Keskinen Suvi, Rastas Anna ja Tuori Salla (toim.)

Tunnetut sotilaat. Varusmiehen kokemus ja terveystaju
Tommi Hoikkala, Mikko Salasuo ja Anni Ojajärvi 

Sukupuolten tasa-arvo valtion resurssiohjaamalla nuorisotoimialalla (pdf)
Milla Paumo

Roolipelaaminen. Eläytymistä ja fantasiaharrastusverkostoja
Merja Leppälahti

Viiltoja. Analyysi kouluväkivallasta Jokelassa (pdf)
Tomi Kiilakoski

Aika vapaalla. Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009
Sami Myllyniemi

Nuoria koskeva syrjäytymistieto. Avauksia tietämisen politiikkaan (pdf)
Leena Suurpää (toim.)

Ovet auki! Monikulttuuriset nuoret, vapaa-aika ja kansalaistoimintaan osallistuminen 
Päivi Harinen, Veronika Honkasalo, Anne-Mari Souto ja Leena Suurpää (toim.)

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 (pdf)
Anu Gretschel (toim.)

Kauhajoen jälkipaini. Nuorisotutkijoiden ja ammattilaisten puheenvuoroja. (pdf)
Tommi Hoikkala ja Leena Suurpää (toim.)

Intergenerational Relations in Families with an Immigrant Background (pdf)
Marja Peltola

"Asiakkaan kanssa raivataan heti aika, uusi tila ja haetaan uusia elämänkortteja"- Kirkon tukeman dynaamisen Suunta Elämään -hankkeen (2006-2008) arviointitutkimus ja keskustelunavauksia (pdf)
Kari Paakkunainen

Vuosi 2008

Tappelua takapenkillä. Kokemuksia kohdennetun nuorisotyön poikien pienryhmätoiminnasta.
Päivi Harinen & Mari Heikura & Heikki Lehmus & Matias Vallisto

Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007 (pdf)
Janne Poikolainen

Nuorten kansalaisidentiteetit ja mediakasvatus
Sirkku Kotilainen & Leena Rantala

Mitä kuuluu? Nuorisobarometri 2008
Sami Myllyniemi

Riskillä merkityt: Lapset ja nuoret huolen ja puuttumisen politiikassa (pdf)
Timo Harrikari

Välähdyksiä nuoruusvuosilta. Nuorisotutkimusseura 20 vuotta

Kerrottu tulevaisuus - alueet ja nuoret, menestys ja marginaalit
Anne K. Ollila

Polarisoituva nuoruus? Nuorten elinolot -vuosikirja 2008 (pdf) 
Minna Autio, Kirsi Eräranta ja Sami Myllyniemi (toim.) 
Loppuunmyyty.

"Tärkeäähän se olisi, mutta..." Nuorisotoimen johdon näkemyksiä monikulttuurisesta nuorisotyöstä (pdf)
Antti Kivijärvi & Päivi Harinen

Etelä- ja Keski-Pohjanmaan suomenkielisten 9.-luokkalaisten nuorten kulttuuriharrastukset ja harrastuksiin liittyvät toiveet (pdf)
Jaana Lähteenmaa & Teija Strand

Yhteiskuntaluokka ja sukupuoli
Tarja Tolonen (toim.)

Talonvaltaus liikkeenä − miksi squat ei antaudu? (pdf)
Leo Stranius & Mikko Salasuo (toim.)

Kasvuyhteisö nuoren turvana. Sosiaalisen pääoman yhteys nuorten masentuneisuuteen ja rikekäyttäytymiseen (loppuunmyyty)
Noora Ellonen

Nuorten miesten monikulttuurinen elämänkulku ja rikollisuus
Päivi Honkatukia & Leena Suurpää

Nuorten valtakunnallinen osallisuushanke (pdf)
Petri Paju

Nuorisotyön ytimissä – kaleidoskooppi pääkaupunkiseudun nuorisotyöhön ja käytäntöihin
Mikko Salasuo

Jokela-ilmiö. Sikermä nuorisotutkijoiden näkökulmia (pdf)
Tommi Hoikkala & Leena Suurpää (toim.) 

Vuosi 2007

Mikä tekee nuorisotyöstä monikulttuurisen? Kokemuksia, käytäntöjä ja haasteita 10 suurimmassa kunnassa. (pdf)
Veronika Honkasalo & Anne-Mari Souto & Leena Suurpää

Lasten ja nuorten kunta
Anu Gretschel & Tomi Kiilakoski

Yhdessä erilaisina? Monikulttuuristen nuorten arkea, ajatuksia ja ajankäyttöä. (pdf)
Veronika Honkasalo & Päivi Harinen & Reetta Anttila 

Perusarvot puntarissa. Nuorisobarometri 2007
Sami Myllyniemi

Netari.fi – nuorisotyön arvo (pdf)
Jani Merikivi

Palveluiden väliinputoamisesta yhtenäisiin palvelupolkuihin? Tutkimusinventaari nuorten nivelvaiheen palveluja koskevista tutkimuksista. (pdf)
Reetta Pietikäinen

Ylisukupolvinen työttömyys nuorten työpajoilla (pdf)
Ismo Pohjantammi

Rasismi lasten ja nuorten arjessa. Transnationaalit juuret ja monikulttuuristuva Suomi (loppuunmyyty)
Anna Rastas

Alkaisitko yrittäjäksi? Tutkimus nuorten yrittäjyyspoliittisista kirjoituksista ja asenteista. (pdf)
Kari Paakkunainen

Nuoret ja alkoholi
Christopher Tigerstedt (toim.) 
 
Nuorisotyötä on tehtävä. Menetelmien perustat, rajat ja mahdollisuudet.
Tommi Hoikkala ja Anna Sell (toim.)

Arvot, arvostukset ja luottamus nuorten elämässä
Tapio Kuure ja Helinä Perttu (toim.)

Sukupolvipolitiikka. Nuoret ja vaalit 2007
Kari Paakkunainen (toim.)

Monikulttuurisuus suomalaisten nuorisojärjestöjen toiminnassa (pdf) 
Miikka Pyykkönen

Kerhotiloista toimintakeskuksiin. Nuorisohallinnon muistoja ja mietteitä Jyväskylän seudun nuorisotilatoiminnasta. (pdf)
Merja Kylmäkoski

Vuosi 2006

Onko sukupuolella väliä? Hyvinvointi, terveys, pojat ja tytöt. Elinolot-vuosikirja
Sakari Karvonen (toim.)

Kansalaistarkkailu metodina ja pohdiskelun pontimena (pdf)
Mikko Salasuo (toim.)

Nuorten tilat
Merja Kylmäkoski, Kimmo Lind, Timo Hintikka ja Tapio Aittola (toim.)

Tytöt, pojat ja sukupuolinen häirintä
Sanna Aaltonen 

Kultainen nuoruus. Kurkistuksia nuorten hyvinvointiin ja sen tutkimiseen (pdf)
Terhi-Anna Wilska ja Jaana Lähteenmaa

Haavautuva minuus: väkivallan barokki kontrolliyhteiskunnassa
Atte Oksanen

Nuorisorikollisuus. Määrä, syyt ja kontrolli
Päivi Honkatukia ja Janne Kivivuori (toim.)

Uskon asia. Nuorisobarometri 2006
Terhi-Anna Wilska (toim.)

Mahis-projekti elää keksinnöistä, nuorten dynamiikasta ja räätälien kompasseista. Mahis-toiminnan merkityksen ja tulosten arvioinnin toinen loppuraportti
Kari Paakkunainen 

Prekaariruoska? Portfoliopolvi, perustulo ja kansalaistoiminta (pdf)
Tommi Hoikkala ja Mikko Salasuo (verkkojulkaisu)

Kuluttajuuden rakentuminen nuorten kertomuksissa
Minna Autio

Pimeä hehku. Satanismi ja saatananpalvonta 1990-luvun suomalaisessa nuorisokulttuurissa (loppuunmyyty)
Merja Hermonen

Terveystaju. Nuoret, politiikka ja käytäntö.
Anne Puuronen (toim.)

Vuosi 2005

Kuluttava nuoruus. Nuorten elinolot -vuosikirja
Minna Autio ja Petri Paju (toim.)

Mixed Methods in Youth Research (pdf)
Helena Helve (ed.)

Erilaiset ja samanlaiset. Nuorisobarometri 2005
Terhi-Anna Wilska (toim.)

Valmistumisen vallihaudalla. Opintojen kesto 2000-luvun hyvinvointivaltiossa
Mannisenmäki, Eija & Valtari, Maarit

Internet, Interaction and Networking 
Carsten Yndigegn, Peter Waara ja Kari Paakkunainen (toim.)

Saatananpalvonta, media ja suomalainen yhteiskunta 
Titus Hjelm

Polkuja ja poikkeamia - Aikuisuutta etsimässä 
Sinikka Aapola & Kaisa Ketokivi (toim.)

Pelastakaa edes Lempäälä - Kuntataloutta maallikolta maallikolle
Petri Paju

Masculinities and Violence in Youth Cultures
Leena Suurpää ja Tommi Hoikkala (toim.)

Mitä on tehtävä? Nuorison kapinan teoriaa ja käytäntöä
Tommi Hoikkala, Sofia Laine ja Jyrki Laine (toim.)

Beyond Health Literacy – Youth Cultures, Prevention and Policy
Tommi Hoikkala, Pekka Hakkarainen ja Sofia Laine (toim.)

Seutuyhteistyön mahdollisuudet nuorisotyössä. Loimaan seutukunnallinen nuorisotoimi 1995–2003
Petri Cederlöf

Styylaten ja pettäen. Luottamuksen ongelma ja postindividualismi nuorten sukupuolikulttuurissa. 
Sari Näre

Vuosi 2004

Alaikäisyys ja rikollisuuden muuttuvat tulkinnat suomalaisessa lainsäätämiskäytännössä
Timo Harrikari

Samaan aikaan toisaalla... Nuoret, alueellisuus ja hyvinvointi 
Petri Paju (toim.)

Nuorisotyö ja sen haasteet pienissä kunnissa 
Petri Cederlöf

Nuorten ääni ja kunnantalon heikko kaiku. Nuoret kunnallisessa demokratiassa ja paikallisissa vaikuttajaryhmissä
Kari Paakkunainen (toim.)

Oman elämänsä yrittäjät? Nuorisobarometri 2004 
Terhi-Anna Wilska  (toim.)

Nuoruus ja koulukoti
Markku Jahnukainen, Taru Kekoni ja Tarja Pösö

Rasvan tyttäret. Etnografinen tutkimus anorektisen kokemustiedon kulttuurisesta jäsentymisestä.
Anne Puuronen

Pojat! Somalipoikien kiistanalainen nuoruus Suomessa.
Petri Hautaniemi
 
Varhaisnuorten normirikkomukset - ongelma vai osa nuoruutta? Helsinkiläisten 12–13 -vuotiaiden kielletyn ja rikollisen toiminnan laajuus, piirteitä ja merkityksiä
Venla Salmi

Tosi rakkaus odottaa. Seksuaalieettinen nuortenliike Suomessa
Hanna Salomäki

Vuosi 2003

Kamppailuja jäsenyyksistä. Etnisyys, kulttuuri ja kansalaisuus nuorten arjessa.
Päivi Harinen (toim.)

Urheilijoita, taiteilijoita ja IB-nuoria. Lukioiden erikoistuminen ja koulukasvatuksen murros
Tero Järvinen

Nuoret ympäristöissään. Lasten ja nuorten kokemusmaailma ja ympäristömielikuvat.
Taina Kaivola ja Hannele Rikkinen

”Kyllä politiikalle, mutta…” Nuoret ja eduskuntavaalit 2003 
Kari Paakkunainen (toim.)

Teknologisoituva nuoruus. Nuorten elinolot -vuosikirja (loppuunmyyty)
Sonja Kangas ja Tapio Kuure (toim.) 

Kääntöpaikka. Tommi Hoikkalan 50-vuotisjuhlakirja 
J.P.Roos ja Leena Suurpää (toim.)

Nuoruuden vuosisata. Suomalaisen nuorison historia (loppuunmyyty)
Sinikka Aapola ja Mervi Kaarninen

Seksuaalisuus ja sukupuoli koulussa (loppuunmyyty)
Jukka Lehtonen

Nuori kirjan peilissä. Nuortenromaani 2000-luvun taitteessa (loppuunmyyty)
Päivi Heikkilä-Halttunen  ja Kaisu Rättyä (toim.)

Nuorisopolitiikka Suomessa 1960-luvulta 2000-luvulle 
Heikki Silvennoinen (toim.)

Erilaisuuden hierarkiat. Suomalaisia käsityksiä maahanmuuttajista, suvaitsevaisuudesta ja rasismista. 2. painos
Leena Suurpää

Tulkintoja tytöistä (loppuunmyyty)
Sanna Aaltonen ja Päivi Honkatukia

Nuorten sosiaaliset verkostot palkkatyön marginaalissa 
Minna Suutari

Viattomuudesta vimmaan. Lapsuudesta nuoruuteen siirtymävaiheen tarkastelua. Nuorten elinolot -vuosikirja 
Tapio Kuure, Mika Vuori ja Mika Gissler (toim.)

Pakko riittää. Näkökulmia nuorten maksuhäiriöihin ja kulutukseen
Minna Autio, Ilppo Eresmaa, Visa Heinonen, Virpi Koljonen, Petri Paju ja Terhi-Anna Wilska

Vuosi 2001

Nuori ruumis 
Anne Puuronen ja Raili Välimaa (toim.)

Kohti kunnallista nuorisopolitiikkaa. Kunnallisen nuorisotyön maakuntaraportit 2001
Silvennoinen, Heikki

Vallattomat marginaalit. Yhteisöllisyyksiä nuoruudessa ja yhteiskunnan reunoilla. (pdf)                          
Minna Suutari (toim.) 
 
Nuorten kulttuurit koulussa - ääni, tila ja sukupuolten arkiset järjestykset
Tarja Tolonen
 
Valtavirran tuolla puolen. Nuorten yhteiskuntaan kiinnittymisen kitkat 1990-luvulla.
Petri Paju ja Jukka Vehviläinen
 
Katseen voima. Kohti visuaalista lukutaitoa (loppuunmyyty)
Janne Seppänen

Aikuistumisen pullonkaulat. Nuorten elinolot -vuosikirja
Tapio Kuure (toim.)

Kunnallisen nuorisotyön arviointi 
Heikki Silvennoinen

Vuosi 2000

Myöhäismoderni nuorisokulttuuri. Tulkintoja ryhmistä ja ryhmiin kuulumisten ulottuvuuksista (loppuumyyty)
Jaana Lähteenmaa 

Lähentelyistä raiskauksiin (loppuunmyyty)
Päivi Honkatukia, Johanna Niemi-Kiesiläinen ja Sari Näre

Valmiiseen tulleet. Tutkimus nuoruudesta, kansallisuudesta ja kansalaisuudesta (loppuunmyyty)
Päivi Harinen

Vuosi 1999

Kutsuuko yhteiskunta. Nuoret jäsenyyksiä lunastamassa ja haastamassa
Tapio Kuure, Kati Kärkkäinen, Petri Paju ja Anne Soininen

Murrosikä ja sukupuoli. Julkiset ja yksityiset ikämäärittelyt. 
Sinikka Aapola

Arviointitutkimus ja nuoriso. Tulosvastuusta dynaamiseen nuorisotoimintaan.
Kari Paakkunainen (toim.)

Vuosi 1998

Nuoruudesta! Nuorisotutkimusseuran kymmenvuotisjuhlakirja 
Helena Helve (toim.)

Kama-Saksan ihailusta eurooppalaiseen kumppanuuteen – onko saksalaisesta nuorisopolitiikasta meille malliksi?
Kari Paakkunainen

Unification and Marginalisation of Young People 
Helena Helve (toim.)

Nuorten arki ja muuttuvat rakenteet
Helena Helve (toim.)

Vuosi 1997

Johdatus nuorisotutkimukseen 
Vesa Puuronen

Nuorten elämänpolkuja lama-Suomessa
Helena Helve, Tuija Päivärinta, Helena Saarikoski, Katja Päällysaho, Jaana Lähteenmaa ja Petri Virtanen.

Vuosi 1996

Youth and Life Management – Research Perspectives 
John Bynner ja Helena Helve (toim.)

Vuosi 1995

Nuori työtön - itkijä, katsoja vai ratkaisija? 
Kari Paakkunainen (toim.)

Nuorisossa tulevaisuus – Suomalaisen nuorisotyön historia
Juha Nieminen, Juha (toim.)

Vuosi 1993

Valtiolaivasta kiikkeriin jolliin – nuoret ja nuorisotyö 90-luvulla 
Helve, Helena & Paakkunainen, Kari & Siurala, Lasse