Julkaisut

Nuorisotutkimusverkostolla on omaa, aktiivista julkaisutoimintaa. Julkaisemme sekä verkoston omissa tutkimusprojekteissa syntyneitä julkaisuja että ulkopuolisten tarjoamia käsikirjoituksia. Julkaisut kulkevat kahdessa sarjassa: painettuina julkaisuina ja verkkojulkaisuina.

Nuorisotutkimusseura ry. julkaisee myös vuodesta 1983 lähtien ilmestynyttä vertaisarvioitu tieteellistä aikakauslehteä Nuorisotutkimusta.

Policy briefejä julkaisemme Näkökulma-kirjoitussarjassa.

Verkkokauppa

Julkaisujamme voi ostaa omasta verkkokaupastamme.

Julkaisusarja

Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarjan lähtökohtana on tuottaa yhteiskunnallisesti puhuttelevia, tieteellisesti päteviä ja uusia näkökulmia avaavia julkaisuja.

Lue lisää

Näkökulma

Policy brief -genreä edustavat Näkökulma-kirjoitukset avaavat nuorisotutkimuksen tuloksia yhteiskunnallisiksi puheenvuoroiksi ja kannanotoiksi. Tiiviit, yleistajuiset tekstit toimivat sillanrakentajina tutkimustiedon ja yhteiskunnallisen keskustelun välillä.

Lue lisää

Verkkokauppa

Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja voi ostaa omasta verkkokaupastamme. Nuorisotutkimusseuran jäsenet saavat 25% alennuksen julkaisusarjan julkaisuista.

Lue lisää