Kaikki nuoret eivät kokeneet harrastustoiminnan keskeytymistä huonona asiana

Nuorten arkea ja hyvinvointia korona-aikana tarkastelevan kirjoitussarjan harrastuksia käsittelevästä kirjoituksesta ilmenee, että nuorista kolme viidestä oli joutunut keskeyttämään harrastuksensa koronan vuoksi. Harrastusten keskeytymistä suurempi vaikutus nuorten kokemaan vapaa-ajan tyytyväisyyteen oli kuitenkin sopivaksi koetulla vapaa-ajan määrällä. Osa nuorista raportoi harrastusten keskeytymisellä olleen myönteisiä vaikutuksia omaan elämään.

Lue lisää

Esitelmä- ja posterikutsu: Nuorisotutkimuspäivät 2021

Nuorisotutkimuspäivien 2021 teemana on Käännekohtia, joka tarjoaa mahdollisuuden tarkastella laajojen yhteiskunnallisten muutosprosessien ja käännekohtien vaikutuksia nuoruuteen ja nuorten elämään sekä nuorten asemaa toimijoina muutosten keskellä. Call for papersia on jatkettu 16.9. asti.

Lue lisää

Koronaan liittyvät kokemukset stressaavat nuoria

Koronaan ja erilaisiin rajoitustoimenpiteisiin liittyvät kokemukset, kuten etäkoulu ja etätyö sekä toimeentulon edellytysten niukkeneminen, stressaavat nuoria. Koronan vaikutukset nuorten elämässä ovat myös yleisiä: kesän 2021 alkuun mennessä esimerkiksi karanteeni oli koskettanut puolta (50,4 %) nuorista.

Lue lisää

Jatkorahoitusta nuorten korona-ajan kokemusten tutkimukselle

Nuorisotutkimusverkoston toteuttama hanke nuorten kokemuksista korona-aikana on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä jatkorahoituksen. Pandemiatilanteen pitkittyminen ja laaja-alaiset rajoitustoimenpiteet ovat vaikuttaneet monin tavoin lapsiin ja nuoriin, joten seurantatieto heidän kokemuksistaan on äärimmäisen tärkeää.

Lue lisää

Tarjoa käsikirjoitusta Nuorisotutkimusseuran julkaisusarjaan

Nuorisotutkimusseura julkaisee nuoria ja nuoruutta käsitteleviä kirjoja. Julkaisemme sekä verkoston omissa tutkimusprojekteissa syntyneitä julkaisuja että ulkopuolisten tarjoamia käsikirjoituksia. Julkaisut voivat olla väitöskirjoja, väitöskirjan jälkeisiä monografioita, artikkelikokoelmia tai yhteiskunnallisia puheenvuoroja.

Lue lisää
People holding hands for the background between sections of the frontpage