Opinnäytetyökilpailu 2021

Nuorisotutkimusseura etsii jälleen laadukkaita opinnäytetöitä ja palkitsee niistä parhaimmat Nuorisotutkimuksen opinnäytetyöpalkinnoilla. Kilpailussa on kaksi sarjaa: graduille ja AMK-opinnäytteille.

Lue lisää

Hae opinnäytetyökilpailun arviointiratiin

Opinnäytetyökilpailun arviointiraatia täydennetään avoimella haulla. Raadin jäsenillä tulee olla tohtorin tutkinto, kokemusta opinnäytteiden ohjaamisesta ja arvioinnista sekä nuorisotutkimuksellista asiantuntemusta. Haku päättyy 28.2.

Lue lisää

Nuorten hyvinvointi notkahtanut korona-aikana

Nuorten hyvinvointia korona-aikana raportoivassa Poikkeusolot-kirjoitussarjassa tarkastellaan nyt nuorten tyytyväisyyttä omaan elämäänsä. Kirjoittajat Jenni Lahtinen ja Sami Myllyniemi ovat verranneet korona-kyselyn tuloksia Nuorisobarometrin aineistoihin. Vertailu osoittaa notkahdusta nuorten kokemassa hyvinvoinnissa: näin matalaa tasoa ei ole mitattu Nuorisobarometreissa kertaakaan sitten vuoden 1997.

Lue lisää

Kokoomateos nuorisopolitiikasta luotaa demokratiakäsityksiä Euroopassa

Kari Paakkunaisen ja Juri Mykkäsen toimittaman teoksen artikkeleissa analysoidaan kriittisesti osallisuuden käsitettä, luodataan nuorten demokratiakäsityksiä, urheilun ja taiteen nuorisokulttuureja ja politiikkaa sekä pohditaan, miksi viisi erilaista hyvinvointiregiimiä Euroopassa edelleen selittävät nuorten demokratiauskoa ja poliittisen osallistumisen tapoja.

Lue lisää

Nuoret ja korona

Nuorisotutkimusverkostolta kysytään säännöllisesti koronaan ja nuoriin liittyvästä asiantuntemuksesta. Olemme koonneet yhteen koronapandemiaa nuorisotutkimuksen ja/tai nuorten näkökulmista tarkastelevia tutkijoita, tutkimushankkeita ja mediaosumia.

Lue lisää
People holding hands for the background between sections of the frontpage