Vapaa-aikatutkimus 2018

Vuoden 2018 vapaa-aikatutkimuksen pääteema on liikkuminen ja liikunta. Tärkeänä tehtävänä on kartoittaa liikuntalain arvopohjan ja lähtökohtien toteutumista. Tulosten raportoinnin yhteydessä pohditaan kysymyksiä ja ilmiöitä, jotka ovat tärkeitä liikuntalain lähtökohtien ja arvopohjan näkökulmasta.

Tutkimusta varten lasten ja nuorten liikkumisesta kysyttiin myös heidän vanhemmiltaan. Tulokset tarjoavat tietoa siitä, millaisia ovat ne merkitykset, joita vanhemmat antavat lastensa liikuntaharrastuksille. Vanhempien kasvatuksellisten toiveiden ja tavoitteiden tutkiminen tuottaa tärkeää tietoa liikuntapolitiikan ja liikunnan kansalaistoiminnan hyödynnettäväksi.

Tutkimusta voi ostaa Nuorisotutkimusseuran verkkokaupasta.


Oikeus liikkua

 

Oikeus liikkua. Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2018
(Tiina Hakanen & Sami Myllyniemi & Mikko Salasuo)
ISBN 978-952-7175-80-4 (nid.), 145 s., 28 €.
Valtion nuorisoneuvoston julkaisuja ISSN 1455-268X (painettu), nro 61
Julkaisuja (Nuorisotutkimusseura) ISSN 1799-9219, nro 215, Kenttä
Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2019:2, ISSN-L 2242-4563

 Tutustu:


Takuulla liikuntaa

Takuulla liikuntaa -kyselytutkimuksen kohderyhmänä ovat toimintarajoitteiset lapset ja nuoret. Tutkimus on jatkoa kaikkien Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimukselle 2018 Oikeus liikkua. Toimintarajoitteisten lasten ja nuorten erillistiedonkeruun aineisto kerättiin kirje- ja verkkokyselyin.

 

Takuulla liikuntaa. Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2018 erillisnäyte
(Tiina Hakanen & Sami Myllyniemi & Mikko Salasuo)
Nuorisotutkimusseuran verkkojulkaisuja 142, Kenttä
ISBN 978-952-7175-89-7
ISSN 1799-9227 (verkkojulkaisu) 
Valtion nuorisoneuvoston julkaisuja 2019:62, ISSN 2489-947X (verkkojulkaisu)
Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2019:5, ISSN 2242-4571 (verkkojulkaisu)

 Tutustu:


Vapaa-aikatutkimuksen ydinindikaattorit

Sovelluksen avulla voi tarkastella vuoden 2018 vapaa-aikatutkimuksen tuloksia sekä ladata kuviota ja taulukoita omalle koneellesi.