Ulos epätoivosta - Young Despair 2022–2025 (2028)

Ulos epätoivosta -konsortiotutkimuksen tavoitteena on vähentää nuorten vakavaa väkivaltaa, huumeiden yliannostuksia ja itsetuhoista käyttäytymistä. Tutkimalla alle 30-vuotiaiden kuolemia ja läheltä piti -tapauksia etsitään keinoja nuorten riskikäyttäytymisen ehkäisyyn sekä hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden lisäämiseen. Monivuotisessa konsortiohankkeessa kootaan useita tutkimusaineistoja ja käydään yhteiskunnallista vuoropuhelua.

Ajankohtaista

Ulos epätoivosta -webinaari 15.1. klo 9-10: Ensimmäisen hankevuoden tuloksia. Tervetuloa kuulemaan alustavia tuloksia nuorten itsemurha-, päihde- ja väkivaltakuolemien ennaltaehkäisyä tutkivasta Ulos epätoivosta -hankkeesta. 

Osallistumme NUORI2024 päiville Tampereella huhtikuussa 2024.
Nuorten kohtaaminen päihde- ja mielenterveyspalveluissa -ohjelmamme järjestetään torstaina 25.4. klo 9-10 Tamperetalolla (tila duetto 1). 

NYRIS (Nordic Youth Research Symposium) on joka toinen vuosi järjestettävä Pohjoismainen nuorisotutkimuksen tieteellinen symposiumi. NYRIS järjestetään Tampereella 12-14. kesäkuuta ja meillä on siellä työryhmä. Tervetuloa mukaan abstraktihaku on käynnissä 19.1.2024 saakka.

Nuorten näkemyksiä riskikäyttäytymisestä ja palveluista -osatutkimus

Nuorisotutkimusseuran ja A-klinikkasäätiön toteuttamassa osatutkimuksessa nostetaan esiin nuorten itsensä näkemyksiä nuorten elämäntilanteesta, päihteiden käytöstä, mielenterveyteen liittyvistä tekijöistä ja nuorille tarjolla olevista palveluista.

Etnografisella lähestymistavalla tavoitellaan nuoria kertomaan näkemyksiään omaan elämäntilanteeseensa liittyvistä riskitekijöistä ja suhteestaan palveluihin. Palvelujen ulkopuolella olevia, harvoin kuultuja nuoria tavoitellaan järjestöjen toimintojen kautta. Nuorten kokemusmaailmaa ja vuorovaikutusta tutkitaan myös anonyymien chat-keskustelujen avulla.

Osatutkimuksessa työskentelevät tutkijat Alix Helfer ja Tuuli Pitkänen Nuorisotutkimusseurassa sekä Teemu Kaskela ja Jouni Tourunen A-klinikkasäätiöllä.

Toiminta käynnistynyt yhteistyössä kentän toimijoiden kanssa

Ulos epätoivosta -hankkeen työpajat yhdessä yhteistyökumppaneiden ja kentän asiantuntijoiden kanssa.

Yhteistyötä chat-palvelujen tarjoajien kanssa ja tutkimusaineiston analyysiä.

Nuorten ja heidän kanssaan työskentelevien henkilöiden haastattelut on aloitettu syksyllä 2023. Etnografisella otteella ja järjestöjen toimintojen kautta lähestytään vaikeasti tavoiteltavia nuoria kerätäksemme heidän näkemyksiään riskikäyttäytymisestä ja palveluista.

Järjestäjäkumppanina Kantti-pajassa.

Korkeakouluharjoittelija Julia Jumppanen tutustui konsortiohankkeeseen ja kirjoitti blogin sekä Nuorisotutkimusseuran että Ulos epätoivosta hankkeen sivustolle.

Nuorisotutkimuspäivillä 8.- 9.11.2023 toteutuimme työryhmän Ulos epätoivosta – tieteestä keinoja nuorten riskikäyttäytymisen tunnistamiseen.

Konsortion yhteistyötahot ja niiden vastuuhenkilöt

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, konsortion johtaja Pekka Hakkarainen
Helsingin yliopisto, Janne Kivivuori
Tampereen yliopisto, Sami Pirkola
Nuorisotutkimusseura, Tuuli Pitkänen
A-klinikkasäätiö, Jouni Tourunen
Turun yliopisto, Leo Lahti
Lisätietoja konsortiohankkeesta: https://ulosepatoivosta.fi

Hankkeen rahoitus

Logo: Strateginen tutkimus.

Hankkeen tutkijat Nuorisotutkimusverkostossa

Tuuli Pitkänen

Tuuli Pitkänen

Tutkimuspäällikkö

FT, VTL, dosentti

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

041-5178678

Tutkijan profiili
Alix Helfer

Alix Helfer

Tutkija

YTM

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

044-4931441

Tutkijan profiili