Keravan Tajua Mut! -toimintamallin käyttöön liittyvä arviointitutkimus (2015- 2016)

Nuorisotutkimusverkosto toteuttaa Suomen itsenäisyyden rahaston Sitran toimeksiannosta Tajua Mut! –liputusjärjestelmän Keravan pilotointiin liittyvän arviointitutkimuksen. Pilottihankkeessa kokeillaan Hollannissa kehitetyn liputusjärjestelmän soveltamista Suomen oloihin. Arviointitutkimus on jatkoa Nuorisotutkimusseuran toteuttamalle Mikkelin Tajua Mut! -hankeen pilotoinnin arvioinnille. Tutkimuksen tavoitteena on nuorten, perheiden ja palvelua käyttävien toimijoiden näkemysten selvittäminen järjestelmän toimivuudesta ja sen kehittämismahdollisuuksista. Arvioinnin toteutuksesta vastaavat VTK, tutkija Noora Hästbacka ja FT, erikoistutkija Anu Gretschel Nuorisotutkimusseurasta ja YTT, tutkimusjohtaja Jussi Ronkainen ja opinnäytetyöntekijä Sheela Ranta-Aho Mikkelin ammattikorkeakoulusta. Tutkimuksesta vastaa dosentti, tutkimusjohtaja Leena Suurpää (Nuorisotutkimusseura).

Keravan Tajua Mut! -hankkeen kotisivut

Keravan Liputusjärjestelmäpilotin arviointitutkimuksen tavoitteena on arvioida monipuolisesti Tajua Mut! –projektin mielekkyyttä, toimivuutta ja vaikuttavuutta palvelun piirissä mukana olleiden näkökulmasta. Kyseessä on laadullinen tutkimus, joka fokusoituu erityisesti toimintamallin piirissä olevien näkökulman esille tuomiseen ja analysoimiseen. Tutkimuksessa haastatellaan nuoria, nuorten huoltajia ja nuorten kanssa toimivia eri alojen ammattilaisia. Haastatteluissa selvitetään liputuksen tuomia hyötyjä nuorille sekä kartoitetaan toimintamalliin käyttöönottoon liittyviä onnistumisia ja haasteita.

Tutkimuksen kenttäosion toteuttamisesta ja tutkimuspäätelmien luonnostelusta vastaa Noora Hästbacka. Aineistonkeruuseen osallistuu myös Mikkelin ammattikorkeakoulussa ylempää ammattikorkeakoulututkintoa (yhteisöpedagogi yamk) tekevä Sheela Ranta-aho.

Tutkimustulokset julkaistaan tammikuussa 2016. Julkaisijana toimii Suomen itsenäisyyden rahasto – Sitra. Julkaisut löytyvät osoitteesta www.sitra.fi. Lisäksi syksyllä 2016 julkaistaan tutkimusaineistoa käsittelevä yamk opinnäytetyö.

Nuorten ja huoltajien haastatteluiden toteuttaminen

Nuorten ja huoltajien haastattelut pyritään toteuttamaan loka-marraskuussa 2015. Haastateltaviin otetaan henkilökohtaisesti yhteys puhelimitse, tekstiviestillä tai sähköpostin välityksellä. Haastattelu pidetään haastateltavalle sopivana ajankohtana sopivassa paikassa. Haastatteluihin osallistuminen on vapaaehtoista. Toivomme, että mahdollisimman moni nuori ja huoltaja osallistuisi tutkimukseen, jotta saamme arvokasta tietoa nuorten palveluiden kehittämistä varten. Tutkimukseen osallistuvien ääni pääsee nuorten palveluita kehittävien päättäjien kuuluviin. Tietämys nuorten kokemuksista lisääntyy, jolloin nuoria voidaan paremmin tukea heidän elämänsä erityisissä haasteissa.

Tutkimukseen osallistuvat saavat lisäksi vaivanpalkaksi elokuvaliput.

Tutkimukseen osallistuvien tietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti, eikä niitä luovuteta kenellekään tutkimustiimin ulkopuoliselle. Haastattelut äänitetään ja puretaan tekstimuotoisiksi tiedostoiksi. Aineistot tallennetaan sellaisessa muodossa, ettei haastateltavia voi tunnistaa. Käytännössä aineistoista poistetaan henkilökohtaiset tiedot (nimet ja muut haastateltavan tunnistamiseen liittyvät yksityiskohdat). Tulokset julkaistaan tutkimusraporteissa siten, ettei yksittäistä tutkittavaa voi tunnistaa.

Osallistuminen tutkimukseen on vapaaehtoista. Tutkittavilla on tutkimuksen aikana oikeus kieltäytyä tutkimuksesta ja keskeyttää tutkimukseen osallistuminen missä vaiheessa tahansa. Tutkittavilla on oikeus saada lisätietoa tutkimuksesta tutkijaryhmän jäseniltä missä vaiheessa tahansa.

Yhteydenotot: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Nuorisotutkimusverkosto, Asemapäällikönkatu 7, 00520 Helsinki.  

 

Hankkeen tutkijat

Noora Hästbacka

Noora Hästbacka

Tutkija

VTM

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tutkijan profiili
Anu Gretschel

Anu Gretschel

Erikoistutkija

FT

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

040 516 9189

Tutkijan profiili