Selvitys nuorisokulttuureista ja nuorten asenteista tupakkatuotteisiin (2017)

Selvityksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa yläkouluikäisten (13–15-vuotiaiden) nuorten tupakkatuotteisiin yhdistämistä mielikuvista, asenteista, merkityksistä ja valinnoista olla käyttämättä tupakkatuotteita. Hankkeessa tarkastellaan erilaisten elinympäristöjen ja elintapojen merkitystä tupakkatuotteiden käytölle nuorten näkökulmasta ja vertailemalla erilaisia paikkakuntia keskenään. Painopiste on tupakkatuotteita (savukkeet, nuuska, sähkösavuke) koskevissa mielikuvissa sekä tupakoimattomuuden tarkastelussa, joka suhteutetaan nuorten muihin elämäntapoihin ja laajempiin nuorisokulttuurisiin kytköksiin. Toiseksi selvitetään tupakkatuotteisiin liittyviä kokemuksia, käytäntöjä ja toimintakonteksteja nuorten elämässä.

Hanke tuottaa uutta tietoa kohderyhmän nuorten asenteista tupakkatuotteisiin sekä käytön yhteyksistä nuorten elintapoihin, arvostuksiin ja kiinnostuksen kohteisiin. Tuotetun tiedon perusteella voidaan suunnitella ja kehittää tupakkatuotteiden käyttöön liittyvää ehkäisevää työtä. Hankkeen lopputuotoksissa nostetaan esille myös sitä, mitä tulokset kertovat nyky-yhteiskuntaan, nuorten elämäntapoihin, kulutukseen ja terveyteen liittyvistä käytännöistä, käsityksistä ja arvoista. Hanketta johtaa tutkimuspäällikkö Kaisa Vehkalahti ja sen tutkijana toimii Mikko Piispa. Hanketta rahoittaa Suomen Syöpäyhdistys ry.

Hankkeen tutkijat

Kaisa Vehkalahti (toimivapaalla)

Kaisa Vehkalahti (toimivapaalla)

Tutkimuspäällikkö 

Kulttuuri- ja sosiaalihistorian dosentti (OY), Filosofian tohtori (TY)

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

050 491 1746

Tutkijan profiili