Verkkokysely päihde- ja mielenterveystyön ammattilaisille

2.5.2016


Verkkokysely on nyt suljettu, suurkiitos kaikille vastanneille! 

Voit halutessasi seurata hankkeen etenemistä Hankkeessa tapahtuu -sivulla.


 

Sateenkaarinuoret päihde- ja mielenterveyspalveluissa (2015–2016) on Nuorisotutkimusverkoston, Seta ry:n ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhteinen tutkimushanke, joka on saanut rahoituksen opetus- ja kulttuuriministeriön Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmasta. Hanke on jatkoa Nuorisotutkimusverkoston ja Seta ry:n 2012–2014 toteuttamalle Hyvinvoiva sateenkaarinuori -hankkeelle, jossa kartoitettiin laajasti sateenkaarinuorten hyvinvointia Suomessa.

Vastaajiksi haetaan kuntien ja järjestöjen palveluksessa olevia, nuoria päivittäisessä työssään kohtaavia sosiaali- ja terveysalan sekä nuorisotyön työntekijöitä. Hankkeen tarkoituksena on kartoittaa ja kehittää päihde- ja mielenterveystyön ammattilaisten valmiuksia kohdata sateenkaarinuoria. Sateenkaarinuorilla tarkoitetaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia nuoria, kuten homo-, lesbo-, bi- ja transnuoria sekä intersukupuolisia nuoria. Tavoitteena on selvittää sekä ammattilaisten mahdollisia tiedontarpeita että palveluissa jo olevia hyviä käytäntöjä. Nuorisolain mukaisesti katsomme nuoriksi kaikki alle 29-vuotiaat.

Tutkimukseen osallistumisesta

Tutkimukseen osallistuminen on luottamuksellista. Kerättyä aineistoa käytetään ainoastaan tutkimustarkoitukseen eikä vastaajien mitään tunnistetietoja (esim. nimi, työpaikka, paikkakunta) julkaista tai luovuteta eteenpäin. Tulokset julkaistaan tutkimusraportissa siten, ettei yksittäistä vastaajaa ole mahdollista tunnistaa. Osallistuminen ei edellytä aiempaa tietämystä aiheesta tai osallistumista tutkimuksen muihin vaiheisiin. Kysely on auki huhtikuun loppuun asti. Kyselyyn voi vastata joko suomeksi tai ruotsiksi.

Linkki verkkokyselyyn:

-          suomeksi: (kysely on suljettu)

-          ruotsiksi / på svenska: (kysely on suljettu)

Tutkimuksen muista vaiheista

Tutkimuksen ensimmäinen osa koostui päihde- ja mielenterveystyön ammattilaisten haastatteluista. Tutkimuksen myöhemmässä vaiheessa haastatteluilla ja kyselyllä kerättyä tietoa käytetään pohjana työpajatyöskentelyssä, jossa ammattilaiset ja sateenkaarinuoret arvioivat yhdessä palvelujen toimintaa, tunnistavat ongelmakohtia ja kehittävät palveluita siten, että ne vastaisivat paremmin sateenkaarinuorten tarpeisiin. Tutkimuksen viimeisessä osassa koostetaan tulosten pohjalta verkkoon kaikille avoin tietopohja, joka mahdollistaa erilaisten koulutus- ja tietopakettien kokoamisen sekä opetuskäyttöön että ammattilaisten käytännön työskentelyn tueksi.

Kysymykset ja yhteydenotot:

Tutkija Inka Sirén
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
044 4165 309

Tutkimusavustaja Noora Hästbacka
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
044 9418502

Lisätietoja myös:

Tutkimusjohtaja Mikko Salasuo
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
040 548 5520

Järjestöt

Nuorisotutkimusverkosto on Nuorisotutkimusseura ry:n osana toimiva tutkijayhteisö, joka tuottaa monitieteistä akateemista tutkimusta sekä vaikuttaa tutkimuksillaan yhteiskuntapolitiikkaan ja nuorisotyön kehittämiseen. Nuorisotutkimusseura ry on tieteellinen seura, joka edistää nuorisotutkimusta Suomessa ja kansainvälisesti. Seuran julkaisusarjassa julkaistaan niin akateemista kuin soveltavaa tutkimusta sekä yhteiskunnallisia puheenvuoroja. Lisäksi seura julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Nuorisotutkimus-lehteä.

Seta on valtakunnallinen ihmisoikeusjärjestö, joka on perustettu vuonna 1974. Setalla on 24 jäsenjärjestöä. Setan tavoitteena on, että kaikki voisivat elää yhdenvertaisina riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta. Seta korostaa jokaisen oikeutta määritellä – tai olla määrittelemättä – itse itsensä, perheensä ja ihmissuhteensa. Valtakunnallinen Seta tekee ihmisoikeustyön ohella koulutustoimintaa, nuorisotyötä sekä tukee jäsenjärjestöjen toimintaa. Setan yhteydessä toimii Transtukipiste, joka tarjoaa ja kehittää tukipalveluja transihmisille, sukupuoliristiriitaa tai sukupuoltaan pohtiville ja heidän perheenjäsenilleen. www.seta.fi

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi. Työ ulottuu lapsista ja nuorista työ- ja eläkeikäisiin. Alkoholiin, tupakkaan ja huumeisiin liittyvän ehkäisevän työn ohella EHYT ry ehkäisee pelaamisesta syntyviä haittoja sekä edistää päihteetöntä liikennettä. www.ehyt.fi