Haastattelukutsu päihde- ja mielenterveystyön ammattilaisille


Haastattelut ovat päättyneet, kiitos kaikille osallistujille!

Voit halutessasi seurata hankkeen etenemistä Hankkeessa tapahtuu -sivulla.Sateenkaarinuoret päihde- ja mielenterveyspalveluissa (2015–2016) on Nuorisotutkimusverkoston, Seta ry:n ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhteinen tutkimushanke, joka on saanut rahoituksen opetus- ja kulttuuriministeriön Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmasta. Hanke on jatkoa Nuorisotutkimusverkoston ja Seta ry:n 2012–2014 toteuttamalle Hyvinvoiva sateenkaarinuori -hankkeelle, jossa kartoitettiin laajasti sateenkaarinuorten hyvinvointia Suomessa.

Hankkeen tarkoituksena on kartoittaa ja kehittää päihde- ja mielenterveystyön ammattilaisten valmiuksia kohdata sateenkaarinuoria. Sateenkaarinuorilla tarkoitetaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia nuoria, kuten homo-, lesbo-, bi- ja transnuoria sekä intersukupuolisia nuoria. Tavoitteena on selvittää sekä ammattilaisten mahdollisia tiedontarpeita että palveluiden hyviä käytäntöjä. Tutkimuksen ensimmäinen osa koostuu päihde- ja mielenterveystyön ammattilaisten haastatteluista. Haastatteluihin haetaan kuntien ja järjestöjen palveluksessa olevia, nuoria päivittäisessä työssään kohtaavia sosiaali- ja terveysalan sekä nuorisotyön työntekijöitä. Nuorisolain mukaisesti katsomme nuoriksi kaikki alle 29-vuotiaat.

Tutkimuksen myöhemmässä vaiheessa haastatteluista saatua tietoa täydennetään ammattilaisille suunnatulla verkkokyselyllä. Haastatteluilla ja kyselyllä kerättyä tietoa käytetään pohjana työpajatyöskentelyssä, jossa ammattilaiset ja sateenkaarinuoret arvioivat yhdessä palvelujen toimintaa, tunnistavat ongelmakohtia ja esittävät palveluihin kehitysehdotuksia siten, että ne vastaisivat paremmin sateenkaarinuorten tarpeisiin. Tutkimuksen viimeisessä osassa koostetaan tulosten pohjalta verkkoon kaikille avoin tietopohja, joka mahdollistaa erilaisten koulutus- ja tietopakettien kokoamisen sekä opetuskäyttöön että ammattilaisten käytännön työskentelyn tueksi.

Nuorisotutkimusverkostossa hankkeesta vastaavat tutkimusjohtaja dosentti Mikko Salasuo, tutkija Inka Sirén ja tutkimusavustaja Noora Hästbacka.

Tietoa haastatteluista

Haastattelut toteutetaan yksilöhaastatteluina, haastateltavan toiveiden mukaan esimerkiksi haastateltavan työpaikalla, rauhallisessa kahvilassa tai Nuorisotutkimusverkoston tiloissa Pasilassa, Helsingissä. Haastattelut kestävät 1–2 tuntia, ja ne nauhoitetaan analyysin tekemistä varten. Kerättyä aineistoa käytetään ainoastaan tutkimustarkoitukseen. Haastattelu ei vaadi matkustamista Helsinkiin, ja se voidaan tarvittaessa toteuttaa myös puhelimitse.

Haastattelut toteutetaan 2016 alkuvuoden aikana, erikseen sovittavana ajankohtana. Haastattelut ovat luottamuksellisia eikä haastateltavien mitään tunnistetietoja (esim. nimi, työpaikka, paikkakunta) julkaista tai luovuteta eteenpäin. Tulokset julkaistaan tutkimusraportissa siten, ettei yksittäistä vastaajaa ole mahdollista tunnistaa. Haastatteluun osallistuminen ei edellytä aiempaa tietämystä aiheesta tai osallistumista tutkimuksen muihin vaiheisiin.

Yhteydenotot ja ilmoittautuminen:

Tutkija Inka Sirén
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
044 416 5309

Tutkimusavustaja Noora Hästbacka
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
044 941 8502 

Lisätietoja myös:

Tutkimusjohtaja Mikko Salasuo
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 
040 548 5520

 

Järjestöt

Nuorisotutkimusverkosto on Nuorisotutkimusseura ry:n osana toimiva tutkijayhteisö, joka tuottaa monitieteistä akateemista tutkimusta sekä vaikuttaa tutkimuksillaan yhteiskuntapolitiikkaan ja nuorisotyön kehittämiseen. Nuorisotutkimusseura ry on tieteellinen seura, joka edistää nuorisotutkimusta Suomessa ja kansainvälisesti. Seuran julkaisusarjassa julkaistaan niin akateemista kuin soveltavaa tutkimusta sekä yhteiskunnallisia puheenvuoroja. Lisäksi seura julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Nuorisotutkimus-lehteä.

Seta on valtakunnallinen ihmisoikeusjärjestö, joka on perustettu vuonna 1974. Setalla on 24 jäsenjärjestöä. Setan tavoitteena on, että kaikki voisivat elää yhdenvertaisina riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta. Seta korostaa jokaisen oikeutta määritellä – tai olla määrittelemättä – itse itsensä, perheensä ja ihmissuhteensa. Valtakunnallinen Seta tekee ihmisoikeustyön ohella koulutustoimintaa, nuorisotyötä sekä tukee jäsenjärjestöjen toimintaa. Setan yhteydessä toimii Transtukipiste, joka tarjoaa ja kehittää tukipalveluja transihmisille, sukupuoliristiriitaa tai sukupuoltaan pohtiville ja heidän perheenjäsenilleen. www.seta.fi 
Yhteyshenkilö: Lotte Heikkinen, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. / 044 301 3020

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi. Työ ulottuu lapsista ja nuorista työ- ja eläkeikäisiin. Alkoholiin, tupakkaan ja huumeisiin liittyvän ehkäisevän työn ohella EHYT ry ehkäisee pelaamisesta syntyviä haittoja sekä edistää päihteetöntä liikennettä. www.ehyt.fi