Promoting Youth Involvement and Social Engagement (PROMISE 2016–2019)

10 maan yhteisessä EU-rahoitteisessa hankkeessa tutkittiin eurooppalaisten yhteiskuntien sosiaalista muutosta, nuorten roolia muutoksessa sekä sukupolvisuhteiden merkitystä. Tarkastelun kohteena ovat olleet erityisesti sellaiset nuoret ja nuorisoryhmät, jotka tavalla tai toisella haastavat vallitsevia normeja tai asettuvat konfliktuaaliseen suhteeseen yhteiskunnan auktoriteettien ja instituutioiden kanssa.

Hankkeessa pohdittiin nuorten yhteiskunnallisten kiinnittymisten mahdollisuuksia ja esteitä sekä marginalisaation monien muotojen vaikutuksia nuorten sosiaaliseen elämään ja kykyyn neuvotella omasta yhteiskunnallisesta asemastaan. Lähtökohtana oli, että nuorten toiminta konfliktuaalisissa sukupolvien välisissä tilanteessa voi tuottaa myös myönteisiä ja innovatiivisia yhteiskunnallisen muutoksen mahdollisuuksia.

Hankkeessa tarkasteltiin sukupolvien välisen konfliktin ja sosiaalisen muutoksen suhdetta yhteensä 22 etnografisen tapaustutkimuksen kautta. Hanketta koordinoi Manchesterin yliopisto. Iso-Britannian lisäksi hankkeeseen osallistuivat Espanja, Italia, Kroatia, Portugali, Saksa, Suomi, Slovakia, Venäjä ja Viro.

Suomen osahankkeen toteutti Nuorisotutkimusverkosto. Suomen osahanke rakentui kahden tapaustutkimuksen ympärille. Tutkijatohtori Heta Mularin tutkimus keskittyi nuorten kulttuurisen ja antirasistisen aktivismin eri muotoihin ja tutkijatohtori Marja Peltolan tutkimus nuoreen äitiyteen monikulttuurisessa Suomessa. Lisäksi kaikissa kumppanimaissa toteutettiin kvantitatiivinen kyselytutkimus, jonka toteutuksesta Suomessa vastasi tilastotutkija Tiina Hakanen. Suomen osahanketta johti suunnittelu- ja käynnistymisvaiheessa tutkimusjohtaja Leena Suurpää (2016) ja toteutusvaiheessa tutkimuspäällikkö Kaisa Vehkalahti (2017-2019). Hanke päättyi huhtikuussa 2019.

Hankkeen rahoitus: EU/ Horizon2020.

Hankkeen tuotokset

Suomen osahankkeen, samoin kuin koko laajan konsortion tutkimustuotokset ovat kokonaisuudessaan avoimesti saatavilla hanketta koordinoineen Manchesterin yliopiston sivuilla: Research outputs.


Hankkeen tutkijat

Kaisa Vehkalahti (toimivapaalla)

Kaisa Vehkalahti (toimivapaalla)

Tutkimuspäällikkö 

Kulttuuri- ja sosiaalihistorian dosentti (OY), Filosofian tohtori (TY)

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

050 491 1746

Tutkijan profiili
Heta Mulari

Heta Mulari

Tutkija

FT

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tutkijan profiili
Marja Peltola

Marja Peltola

Tutkijatohtori

VTT

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

050 556 0123

Tutkijan profiili
Inka Sirén

Inka Sirén

Tutkija

VTK

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

045 224 1071

Tutkijan profiili
Tiina Hakanen

Tiina Hakanen

Tilastotutkija

FM

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

044 416 5349

Tutkijan profiili