Promoting Youth Involvement and Social Engagement (PROMISE 2016–2019)

10 maan yhteisessä EU-rahoitteisessa hankkeessa tutkitaan eurooppalaisten yhteiskuntien sosiaalista muutosta, nuorten roolia muutoksessa sekä sukupolvisuhteiden merkitystä. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti sellaiset nuoret ja nuorisoryhmät, jotka tavalla tai toisella haastavat vallitsevia normeja tai asettuvat konfliktuaaliseen suhteeseen yhteiskunnan auktoriteettien ja instituutioiden kanssa.

Hankkeessa pohditaan nuorten yhteiskunnallisten kiinnittymisten mahdollisuuksia ja esteitä sekä marginalisaation monien muotojen vaikutuksia nuorten sosiaaliseen elämään ja kykyyn neuvotella omasta yhteiskunnallisesta asemastaan. Lähtökohtana on, että nuorten toiminta konfliktuaalisissa sukupolvien välisissä tilanteessa voi tuottaa myös myönteisiä ja innovatiivisia yhteiskunnallisen muutoksen mahdollisuuksia. Hankkeessa tarkastellaan sukupolvien välisen konfliktin ja sosiaalisen muutoksen suhdetta erilaisten tapaustutkimusten kautta. 

Hanketta koordinoi Manchesterin yliopisto. Nuorisotutkimusverkosto toimii Suomen osahankkeen toteuttajana. Suomen osahanke rakentuu kahden tapaustutkimuksen ympärille. Heta Mularin tutkimus keskittyy nuorten kulttuurisen ja antirasistisen aktivismin eri muotoihin ja Marja Peltolan tutkimus nuoreen äitiyteen monikulttuurisessa Suomessa. Nuorisotutkimusverkoston toteuttamaa Suomen osahanketta johtaa tutkimuspäällikkö Kaisa Vehkalahti.

Hankkeen rahoitus: EU/ Horizon2020.

Käy katsomassa myös koko hankkeen nettisivut Manchesterin yliopiston sivuilla.


Hankkeen tutkijat

Kaisa Vehkalahti (toimivapaalla)

Kaisa Vehkalahti (toimivapaalla)

Tutkimuspäällikkö 

Kulttuuri- ja sosiaalihistorian dosentti (OY), Filosofian tohtori (TY)

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

050 491 1746

Tutkijan profiili
Heta Mulari

Heta Mulari

Tutkija

FT

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tutkijan profiili
Marja Peltola

Marja Peltola

Tutkijatohtori

VTT

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

050 556 0123

Tutkijan profiili
Inka Sirén

Inka Sirén

Tutkija

VTK

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

045 224 1071

Tutkijan profiili