Osallistava terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen – PROMEQ (2016-2019)

Konsortiohanke Osallistava terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on osa Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa ohjelmaa Terveys, hyvinvointi ja elämäntavat. Hankkeen tavoitteena on kehittää näyttöön perustuvia, eri kohderyhmiä puhuttelevia ja kustannusvaikuttavia menetelmiä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. 

Tutkimus kohdistuu neljään erityistä tukea tarvitsevaan ryhmään eli koulutuksen ja opintojen ulkopuolella oleviin nuoriin aikuisiin, työmarkkinatuen varassa oleviin, aikuisiin pakolaisiin joilla on oleskelulupa, sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen monikäyttäjiin.  Kehitettävät mallit perustuvat kokonaisvaltaisen, mahdollistavan ja osallistavan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen konseptiin.  Hanke tuottaa uutta tietoa terveys- ja hyvinvointierojen yksilöllisistä ja yhteiskunnallisista tekijöistä ja keskinäismekanismeista, sekä kehittää politiikkasuosituksia ja strategioita terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen tulevaisuudessa. PROMEQ -konsortion johtajana toimii Professori Marja Vaarama Itä-Suomen yliopistosta ja konsortioon kuuluvat Itä-Suomen yliopiston lisäksi Lapin yliopisto, Jyväskylä yliopisto, Tampereen yliopisto, Etla ja Nuorisotutkimusseura.

Nuorisotutkimusverkoston erikoistutkija, dosentti Sanna Aaltonen johtaa nuoriin aikuisiin keskittyvää osahanketta, jossa yhteistyökumppaneina ovat Jyväskylän, Kouvolan ja Vantaan nuorisotoimet. Hankkeen tutkijana toimii YTT Antti Kivijärvi. Osahankkeessa tarkastellaan nuorten palvelupolkuja sekä sosiaalisen median mahdollisuuksia nuorten hyvinvoinnin tukemisessa. 

Hankkeen etenemistä voit seurata täältä (Researchgate -hankesivu, päivitykset englanniksi) ja hankkeessa kehitettävästä interventiosta voit lukea lisää täältä (Aaltonen, Sanna, Myllylä, Martta & Kivijärvi, Antti (2017) Nuorten aikuisten hyvinvoinnin edistäminen digitaalisen intervention avulla. Sosiaalityö digitalisoituvassa maailmassa. Tutkiva sosiaalityö -tutkimusliite. Helsinki: Talentia, 26-37.).

New article: Aaltonen & Kivijärvi (2018) Disrupting professional practices with research-driven intervention. Researcher–gatekeeper negotiations in the context of targeted youth services. Qualitative Social Work. OnlineFirst https://doi.org/10.1177/1473325018757080

 

Tutkijat

Sanna Aaltonen

Sanna Aaltonen

Erikoistutkija, STN-konsortion osahankkeen johtaja

VTT, dos.

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

044 4165300 | Twitter @saaltone

Tutkijan profiili
Antti Kivijärvi

Antti Kivijärvi

Tutkija

YTT

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

040 062 4689

Tutkijan profiili
Martta Myllylä

Martta Myllylä

Tutkija

VTM

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tutkijan profiili