Osallistava terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen – PROMEQ (2016-2019)

Konsortiohanke Osallistava terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on osa Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa ohjelmaa Terveys, hyvinvointi ja elämäntavat. Hankkeen tavoitteena on kehittää näyttöön perustuvia, eri kohderyhmiä puhuttelevia ja kustannusvaikuttavia menetelmiä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. 

Tutkimus kohdistuu neljään erityistä tukea tarvitsevaan ryhmään eli koulutuksen ja opintojen ulkopuolella oleviin nuoriin aikuisiin, työmarkkinatuen varassa oleviin, aikuisiin pakolaisiin joilla on oleskelulupa, sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen monikäyttäjiin.  Kehitettävät mallit perustuvat kokonaisvaltaisen, mahdollistavan ja osallistavan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen konseptiin.  Hanke tuottaa uutta tietoa terveys- ja hyvinvointierojen yksilöllisistä ja yhteiskunnallisista tekijöistä ja keskinäismekanismeista, sekä kehittää politiikkasuosituksia ja strategioita terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen tulevaisuudessa. PROMEQ -konsortion johtajana toimii Professori Marja Vaarama Itä-Suomen yliopistosta ja konsortioon kuuluvat Itä-Suomen yliopiston lisäksi Lapin yliopisto, Jyväskylä yliopisto, Tampereen yliopisto, Etla ja Nuorisotutkimusseura.

Nuorisotutkimusverkoston erikoistutkija, dosentti Sanna Aaltonen johtaa nuoriin aikuisiin keskittyvää osahanketta, jossa yhteistyökumppaneina ovat Jyväskylän, Kouvolan ja Vantaan nuorisotoimet. Hankkeen tutkijana toimii YTT Antti Kivijärvi. Osahankkeessa tarkastellaan nuorten palvelupolkuja sekä sosiaalisen median mahdollisuuksia nuorten hyvinvoinnin tukemisessa. 

Hankkeen etenemistä voit seurata hankesivulta Researchgatessa -hankesivulta (päivitykset englanniksi). Tutustu myös hankkeesta ilmestyneisiin julkaisuihin:

Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten hyvinvointia tulee tarkastella muutenkin kuin rakenteellisena, rekistereissä näkyvänä ulkopuolisuutena. Lue e-julkaisuna ilmestynyt analyysi Yhteiskuntapolitiikka -lehden sivuilta 

Strategic Research -rahoituksen logo.

Promeq-hankkeen logo.

 

PROMEQ -osahankkeen keskeiset tulokset -esite

Nimi Koko Muoto
esite_promeq-nuoret_pdf1 MBPDF

Tutkijat

Sanna Aaltonen

Sanna Aaltonen

STN-konsortion osahankkeen johtaja

VTT, dos.

Tutkijan profiili
Antti Kivijärvi

Antti Kivijärvi

Erikoistutkija

YTT

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

0400624689

Tutkijan profiili
Vesa Välimäki

Vesa Välimäki

Tutkija

YTM

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tutkijan profiili