Yhdenvertaisuuden edistäminen ja syrjinnän torjuminen urheilussa ja koululiikunnassa: sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen näkökulma - PREACT (2019)

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan PREACT-hankkeen keskeisimpinä tavoitteina on selvittää kyselylomakkein ja haastatteluin, 1) missä määrin valmentajat, urheilijat ja liikunnan harrastajat - erityisesti sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat ihmiset - kokevat ja havaitsevat syrjintää eri liikuntaympäristöissä, 2) kuinka Suomen syrjintätilanne ja suhtautuminen sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuteen eroavat Britannian ja Singaporen tilanteesta ja 3) millaisia haittoja, hyötyjä ja käytänteitä koululaiset, liikuntaa opettavat opettajat ja valmentajat tunnistavat erillis- ja sekaryhmissä annetussa urheiluvalmennuksessa ja koululiikunnassa.

Nuorisotutkimusverkosto on hankkeen yhteistyökumppani. Tutkijoista Päivi Berg työskentelee vuonna 2019 hankkeessa Nuorisotutkimusverkostosta käsin. Hanketta koordinoi Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta ja sen kokonaiskesto on 2018–2021.

Hankkeen kotisivut Jyväskylän yliopiston sivuilla

Hankkeen rahoitus: OKM, liikuntatieteelliset projektit

 

Hankkeen tutkijat muissa tutkimuslaitoksissa

Marja Kokkonen
hankkeen johtaja
Jyväskylän yliopisto

Anna Kavoura (JyU)
Tutkija
Jyväskylän yliopisto

Jukka Lahti (JyU) 
Tutkija
Jyväskylän yliopisto

Hankkeen tutkijat Nuorisotutkimusverkostossa