Planetaarinen nuorisotutkimus (2023–2030)

Planetaarinen nuorisotutkimus on Nuorisotutkimusverkoston tutkimusprofessorin Sofia Laineen visioima tarkastelutapa, joka on tarkoitus laajentaa yhdeksi Nuorisotutkimusseuran tutkimusohjelmaksi. Planetaarisessa nuorisotutkimuksessa nuoria ja nuoruutta tutkitaan suhteessa planeetan katokykyyn sekä käynnissä olevaan ilmastonmuutokseen ja sen ympäristövaikutuksiin. Planetaarisen nuorisotutkimuksen laaja historiallinen kehys tulee Rooman klubin toisesta raportista Ihmiskunta tienhaarassa (Mesarovic & Pestel 1974). Siinä monitieteinen tieteentekijöiden joukko luettelee neljä ihmiskunnalle välttämätöntä tehtävää, jotta yksilöiden arvot ja asenteet kääntyisivät kohti globaalia etiikkaa. Globaali etiikka taas on välttämätön, jotta ihmiskunta selviytyy hengissä. Nämä neljä tehtävää rakentuvat lyhyesti planetaarisen nuorisotutkimuksen neljäksi pilariksi seuraavasti (ks. tarkemmin Laine 2023, tulossa):

  1. ”On opittava samastumaan tuleviin sukupolviin ja oltava valmis vaihtamaan omat etunsa tulevien sukupolvien etuihin” (Mesarovic & Pestel 1974). Nuorisotutkimus nähdään tämän tehtävän näkökulmasta kärkitieteenä nykyisten ja tulevien nuorten sukupolvien systemaattisen akateemisen sekä soveltavan tiedon tuottajana – auttamassa tutkittuun tietoon pohjautuen kaikkia samastumaan nykyisiin ja tuleviin nuoriin sukupolviin.
  2. ”On luotava yleismaailmallinen tietoisuus, jonka avulla jokainen yksilö käsittää tehtävänsä maailmanyhteisön jäsenenä” (Mesarovic & Pestel 1974). Planetaarinen nuorisotutkimus kannustaa metodologiseen kosmopolitanismiin ja rakentamaan globaalia sekä dekoloniaalista nuorisotutkimusta ja tarkastelemaan erilaisia tiedon muotoja tiedon ekologiana.
  3. ”Ihmisen suhde luontoon on muutettava sellaiseksi, että se perustuu sopusointuun eikä luonnon valloitukseen” (Mesarovic & Pestel 1974). Tässä kolmannessa ulottuvuudessa planetaarinen nuorisotutkimus tutkii ja kehittää globaalikasvatusta, planetaarista pedagogiikkaa sekä ekososiaalista pedagogiikkaa. Se kannustaa tarttumaan myös alkuperäiskansojen filosofioihin sekä ekofeminismin tietoon, jossa ihmisen ja luonnon sopusointua on teoretisoitu ja jäsennetty.
  4. ”On luotava raaka-ainevarojen käytön uusi etiikka, jossa syntyy tulevan niukkuuden kauden kanssa sopusoinnussa oleva elämäntapa” (Mesarovic & Pestel 1974). Neljännessä ulottuvuudessa tarkastellaan kestävän hyvinvoinnin teorian (Hirvilammi & Helne 2014) sovellusmahdollisuuksia nuorisotutkimuksessa, samoin ympäristötunteiden prosessimallia (Pihkala 2022): ajatuksena, että luonnon ja ihmisen ylikulutus on molemmat saatava tasapainoon. Toiminnassa on huomioitava sekä planetaariset että sosiaaliset rajat.

Lisäksi on pyrittävä etsimään intersektionaalisia ratkaisuja aikamme kriiseihin, jotka eivät heikennä toista vaan tukevat useampaa tehtävää. Ja pyrittävä aktiivisen toivon eetokseen (Macy & Johnstone 2022) tutkimustyössä ja sen raportoinnissa.

Tutkimusohjelman tarkoituksena on koota alleen yksittäisten tutkijoiden itsenäisiä tutkimushankkeita sekä laajempia usean tutkijan (konsortioidenkin) hankkeita.

Hankkeeseen liittyvää

Planetaarisen nuorisotutkimuksen kansallinen ja kansainvälinen verkosto

Tutkimusohjelma on ryhtynyt kokoamaan kansallista ja kansainvälistä tutkijaverkostoa tutkijoista, joita yhdistää planetaarisen nuorisotutkimuksen tutkimusteemat. Jos haluat mukaan verkostoon, otathan yhteyttä tutkimusprofessori Sofia Laineeseen.

Henkilöesittely

Uusia avauksia rakentava tutkimusprofessori Sofia Laine (julkaistu 30.9.2022)

Seminaareja ja tapahtumia

Avoin tutkijaseminaari: planetaarinen nuorisotutkimus, 9.5.2023

Ympäristötunteita prosessinäkökulmasta käsittelevä työpaja, 8.2.2023

Sofia Laine avasi planetaarisen nuorisotutkimuksen ulottuvuuksia Nuorisotutkimusverkoston tutkimusprofessorien juhlaluennolla 11.10.2022. Luento on katosttavissa Youtubessa tai luettavissa Nuorisotutkimus-lehden numerosta 4/2022.

Call for Abstracts

Työryhmä 15 Nuorisotutkimuspäivillä (8.-9.11.2023, Helsinki): Planetaarinen ja aktiivinen toivo nuorisotutkimuksessa. Jätä abstraktisi 27.8.2023 mennessä sähköisellä lomakkeella. Päätökset ilmoitetaan 12.9. mennessä.

Workingoup 15 (Annual Conference of Youth Studies, 8.-9.11.2023, Helsinki): Planetary and active hope in youth research. Please submit your abstract (max 300 words) by August 27th via the electronic form. Confirmed working groups will be announced by 12.9.

Youth Knowledge Book: "Youth and democracy in the climate crisis". Call for abstracts. Deadline: 15 July 2023

Hankkeen rahoitus

Tutkimusta toteutetaan OKM:n myöntämällä yleisavustuksella.

Opetus- ja kulttuuriministeriön logo.

Hankkeen tutkijat

Sofia Laine

Sofia Laine

Tutkimusprofessori

VTT, dosentti (nuorisotutkimus, Tampereen yliopisto)

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

044 416 5374

Tutkijan profiili
Tomi Kiilakoski

Tomi Kiilakoski

Vastaava tutkija

FT

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

040 504 6432

Tutkijan profiili
Eila Kauppinen

Eila Kauppinen

Tutkimusjohtaja (ma.)

FT, KTM, KM, aineenopettaja

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

044 416 5335

Tutkijan profiili
Jenni Lahtinen

Jenni Lahtinen

Väitöskirjatutkija, Itä-Suomen yliopisto

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

+358 50 3407361

Tutkijan profiili

Pihla Takkinen

Korkeakouluharjoittelija

Opiskelija (sosiologia)

Tutkijan profiili