NUTOPIA – tutkimushanke nuorten utopioista ilmastonmuutoksen aikakaudella (2020)

Tutkimushankkeessa selvitetään, millaisia ovat nuorten utopiat ja millainen on heidän näkemyksensä hyvästä tulevaisuudesta ilmastonmuutoksen aikakaudella. Lisäksi tutkitaan nuorten kokemuksia ja näkemyksiä yhteiskunnallisesta osallistumisesta ja vaikuttamisesta ilmastokysymyksessä.

Hanke vastaa tarpeeseen tuottaa laadullisen tutkimuksen menetelmin tietoa nuorten suhteesta ilmastonmuutokseen sekä heidän valmiudestaan ilmastopoliittisiin toimenpiteisiin. Samoin tarkastellaan niitä tapoja, joilla nuorten on mahdollista tuoda omat ajatuksensa ja utopiansa keskusteluun päätöksenteon kanssa. Täten saadaan lisävalaistusta myös siihen, miten nuoret kokevat että heidän toiveensa ja toimintansa huomioidaan eri politiikan kentillä.

Tutkimusaineistoa on kerätty etnografian ja haastatteluin keinoin helmi–kesäkuussa 2020. Etnografiassa seurasimme ilmastoliikehdintää, -aktivismia ja -vaikuttamista erilaisissa ilmastoon liittyvissä tapahtumissa ja mielenilmauksissa. Koronaepidemian myötä aineistonkeruu siirtyi pääasiassa verkkoon, niin sanotusti “virtuaaliselle kadulle”, ja kenttätyö sai “netnografian” luonteen. Lisäksi haastateltiin 18 nuorta ilmastoaktivistia.

Hankkeen ensimmäinen julkaisu "Tulevaisuususko hukassa? Nuoret ilmastoaktivistit ja keskustelu tulevaisuudesta" ilmestyy Sitran julkaisemana muistiona 17.11.2020. Julkaisutilaisuus striimataan verkossa (lisätietoa: https://www.sitra.fi/tapahtumat/katse-yli-kvartaalitalouden-nuorten-ilmastoaktivistien-ajatuksia-tulevaisuudesta/). Myöhemmin tutkimustuloksia julkaistaan muun muassa tieteellisten artikkelien muodossa.

Aktivistit ovat etujoukkoa ilmastoasiassa. Siten voidaan ajatella, että he selkeimmin artikuloivat nuorten ilmastohuolta ja rakentavat aktiivisesti tulevaa yhteiskuntaa sekä uusia vaikuttamisen muotoja. Tutkimalla nuorten ilmastovaikuttamisen ulottuvuuksia hahmotetaan myös sitä, millainen vaikuttaminen nuorten mukaan “toimii” ja millainen ei. Vaikuttamistoiminta itsessään voi tuottaa toivoa tai merkityksellisyyden tunnetta. Toistaiseksi nuorten luotto demokraattiseen vaikuttamiseen on hyvä, mutta jos nuoria ei kuunnella, sillä voi olla lamauttava tai vastareaktioita aiheuttava vaikutus. Yhteiskunnallisen keskustelun sukupolvipoliittisen tasapainon kannalta on olennaista tuoda näkyväksi nuorten toiveet ja auttaa heidän ääniään kuuluviin.

Hanketta rahoittaa Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra.

 

Nimi Koko Muoto
nutopia_tietosuojaseloste-58 KBPDF

Hankkeen tutkijat

Tomi Kiilakoski

Tomi Kiilakoski

Vastaava tutkija

FT

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

040 504 6432

Tutkijan profiili
Anni Ojajärvi

Anni Ojajärvi

Tutkija

VTT

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

050 570 4765

Tutkijan profiili