Nuorten rikollisuuden ehkäisy nuorten, ammattilaisten ja kustannusten näkökulmista

Nuorten rikollisuuden ehkäisy nuorten, ammattilaisten ja kustannusten näkökulmista -tutkimushankkeessa kartoitetaan toimintamalleja, joilla puututaan nuorten rikollisuuteen ja ehkäistään uusintarikollisuutta. Tutkimuksessa selvitetään nuorten ja työntekijöiden kokemuksia toimenpiteistä sekä arvioidaan niiden vaikutuksia, kustannuksia ja kustannushyötyjä. Tutkimus tuottaa tietoa viranomaiskäytännöistä ja -toimenpiteistä sekä erilaisista hankkeista ja ohjelmista, joilla pyritään vähentämään rikollista käyttäytymistä ja vastaamaan rikoksia tehneiden nuorten palvelutarpeisiin.

Tutkimus avartaa ymmärrystä nuorisorikollisuuteen puuttuvista toimista erilaisten tehtäväkokonaisuuden kautta. Tutkimuksessa kartoitetaan suomalaisia toimintamalleja ja tarkastellaan niiden sisältöjä niin toimenpiteiden koh-dentumisen, tavoitteiden kuin kustannusten kautta. Rajattu määrä toimenpiteitä otetaan laadullisen tarkastelun kohteeksi jalkautumalla eri alueille. Alueiden ammattilaisia ja nuoria haastattelemalla selvitetään, millaisia kokemuksia eri toimijoilla on toimenpiteiden vaikutuksista. Hankkeeseen sisältyy kustannushyötytarkastelu. Lisäksi tutkimuksessa toteutetaan kansainvälinen tutkimuskatsaus, jonka avulla selvitetään eri maissa toteutettujen toimenpiteiden sisältöjä ja vaikutuksia.

Tutkimushankeen tarkoituksena on vastata valtioneuvoston tiedontarpeisiin ja palvella sisäisen turvallisuuden strategian työryhmää, jonka tehtävänä on laatia toimintamalli syrjäytymisen liittyvän nuorisorikollisuuden vähen-tämiseen.

Tutkimushankkeen rahoittaa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta ja sen toteuttaa Nuorisotutkimusverkosto. Hankkeen johtajana toimii VTT Elina Pekkarinen ja tutkijoina VTT Lotta Haikkola, VTM Noora Hästbacka ja YTM Anton Schalin. Toimittaja Terhi Hautamäki vastaa hankkeen viestinnästä ja tutkimustulosten jalkauttamisesta eri kohderyhmien käyttöön.

 

 

 

Hankkeen tutkijat

Elina Pekkarinen

Elina Pekkarinen

Ma. tutkimuspäällikkö

VTT, sosiaalityöntekijä

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

040 846 8624

Tutkijan profiili

Lotta Haikkola

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tutkijan profiili
Noora Hästbacka

Noora Hästbacka

Tutkija

VTM

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

044 4165395

Tutkijan profiili
Anton Schalin

Anton Schalin

Tutkija

YTM

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

044 416 5321

Tutkijan profiili