Nuorten paikkataju ja huolet (2020-2023)

Hankkeen tausta

Tutkimushankkeen taustalla on loppuvuodesta 2020 julkisuudessakin herännyt keskustelu ”huolta aiheuttavista nuorten ilmiöistä”; aikalaisuudessamme kaikkia meitä koskettavat, korona-aikaan liittyvät ilmiöt, jotka ovat monella tapaa kuormittavia ja ahdistavia. Tähän liittyen syntyi tarve kysyä,

  • miten nuorten sosiaalinen kudos muodostuu meidänkaltaisessa digitaalisessa yhteiskunnassa
  • miten palvelut toimivat eri väestöryhmien kohdalla
  • miten nuorten alue- ja paikallissidokset elävät heidän arjessaan
  • millaisia ryhmittymiä nuoret muodostavat
  • miten he liikkuvat julkisessa ja puolijulkisessa kaupunkitilassa osana vertaisryhmäorientaatiotaan kaupungin geografiassa.

Aikuisyhteiskunta ei tiedä kaikkea nuorten moninaisista liittymistä. Tällaisten kysymysten selvittämiseksi ja keskustelun jatkamiseksi rakennettiin monen toimijan yhteinen yhteisötiedon ja tietoaktivismin hanke.

Hankkeen tavoite ja tehtävä

Hankkeen tavoitteena on yhtäältä ymmärtää nuorten tilannetta nykyistä paremmin ja tuottaa tietoa erityisesti korona-aikaan liittyvistä ilmiöstä ja nuorten tilanteista, tarpeista, huolista ja toiveista.

Hankkeen tehtävä on kuvata, selvittää ja eritellä nuorten paikkatajua ja huolia kahdessa kontekstissa:

  1. korona-aikana
  2. digitaalisen yhteiskunnan kaupunkimaisissa sosiaalisissa muodostelmissa ja rakenteissa.

Hankkeen suunnittelu käynnistyi yli 40 asiasta kiinnostuneen henkilön toimesta marraskuussa 2020 ja toteutuksen ensimmäinen vaihe saatiin vauhtiin jo joulukuussa 2020. Ensimmäisenä talvena tutkittiin millaisissa muodostelmissa, ryhmittymissä ja asetelmissa nuoret kokoontuvat koronatalven pimeydessä ja kun vuoden kierto taittuu valoisampaan suuntaan (kevät 2021). Kesän 2021 aikana pilotoitiin nuorten itse keräämän aineiston menetelmää (osarahoitus  kaupungin kesäseteleillä) (lue lisää hankkeen toteutuksesta ja raportoinnista).

Hankkeen rahoitus ja Nuorisotutkimusseuran ulkopuoliset tutkijat

Hankkeen käynnistymisvaihetta on rahoittanut Helsingin kaupunki (talvi 2020-kevät ja kesä 2021). Opetusministeriö ja viisi kuntaa (Helsinki, Vantaa, Tampere, Espoo ja Kauniainen) myönsivät kesällä 2021 rahoituksen hankkeelle Nuorten paikkataju ja huolet koronan aikakaudella ja sen jälkeen (1.8.2021-31.3.2023). Hanketta johtavat Tommi Hoikkala (virallinen hankejohtaja), Eila Kauppinen (yhteistyö kaupunkien kanssa) ja Sofia Laine (tiimietnografia). Hankkeen tutkijoina toimivat Sofia Laine, Karla Malm ja Susanna Jurvanen.

Hankkeelle haetaan parhaillaan lisärahoituksia.

Hankkeeseen osallistuu laaja joukko tutkijoita Nuorisotutkimusseuran työntekijöiden lisäksi:

Merja Kylmäkoski, yliopettaja, FT, Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak)

Pia Lundbom, yliopettaja, YTT, Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak)

Riikka Perälä, asiantuntija, VTT, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Reetta Räty, journalistiikan työelämäprofessori, Tampereen yliopisto

Elsa Saarikkomäki, tutkijatohtori, VTT, Oikeustiede, Turun yliopisto

Sirpa Tani, professori (kasvatustieteiden osasto), FT, Helsingin yliopisto

Tarja Tolonen, yliopistonlehtori (lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tutkimus), VTT, Dosentti, Helsingin yliopisto


Hankkeen tutkijat

Tommi Hoikkala

Tommi Hoikkala

Tutkimusprofessori emeritus

VTT, dos.

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

040 542 5446

Tutkijan profiili
Sofia Laine

Sofia Laine

Hankejohtajana "Nuorten paikkataju ja huolet" -hankkeessa, tutkimusprofessori (1.8.2022 alk.)

VTT, dosentti (nuorisotutkimus, Tampereen yliopisto)

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

044 416 5374

Tutkijan profiili
Eila Kauppinen

Eila Kauppinen

Tutkijatohtori

FT, KTM, KM, aineenopettaja

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

044 416 5335

Tutkijan profiili
Susanna Jurvanen

Susanna Jurvanen

Tutkija

FM

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tutkijan profiili
Anni Nyyssölä

Anni Nyyssölä

Korkeakouluharjoittelija

Toimintaterapeutti, VTK

Tutkijan profiili