Nuorten itsenäistymisen tuki verkostoyhteistyön tavoitteena (2017–2018)

Suomen Punainen Risti käynnisti vuonna 2016 kolmivuotisen kehittämishankkeen, jossa perhetyön, verkostotyön, vapaaehtoistyön, järjestöjen välisen yhteistyön, sekä ammattilaistyön avulla tuetaan nuoria, jotka tarvitsevat itsenäistymisessään erityistä tukea. Hanke toteutetaan Espoon kaupungissa yhteistyössä paikallisen Punaisen Ristin Nuorten turvatalon, Espoon kaupungin perhe- ja sosiaalipalveluiden sekä Espoon Asunnot Oy:n kanssa. Keskeisessä roolissa hanketyössä ovat niin viranomaisverkostot kuin nuorten luonnolliset verkostot - näistä tärkeimpänä vanhemmat ja muut perheenjäsenet. Hankkeessa jokaiselle nuorelle pyritään nimeämään vapaaehtoinen tukikummi. Työn painopiste on itsenäistymistä edeltävässä siirtymävaiheessa, jonka kuluessa nuorelle pyritään myös järjestämään oma asunto.

Nuorten itsenäistymisen tuen hanke koostuu useista toimijoista ja toimenpiteistä, joiden pyrkimyksenä on nuoren kokonaisvaltainen tukeminen itsenäistymisen alkumetreillä. Hankkeen tavoitteina on 1) vahvistaa perheenjäsenten toimijuutta itsenäistyvän nuoren resurssiksi ja voimavaraksi; 2) vahvistaa nuoren sosiaalisia taitoja sekä tukea nuoren ihmissuhteita hänen hyvinvointinsa tueksi hyödyntämällä vertaistukea, vapaaehtois- ja järjestötyötä; 3) nuoren itsenäistymistä ja arjen hallintaa tukevien tietojen ja taitojen vahvistaminen; sekä 4) tuottaa tietoa itsenäistymiseen vaikuttavista tekijöistä sekä perhetyön merkityksestä osana nuorten itsenäistymistä.

Nuorisotutkimusverkosto toteuttaa kehittämishankkeesta tutkimuksen, jossa huomiota kiinnitetään erityisesti monialaisen ja moniammatillisen verkosto- ja ammattiyhteistyön toimintaan. Tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, millaiset tekijät edistävät tai estävät nuoren ympärille rakentuvan verkoston tavoitteellista toimintaa nuoren tukemiseksi. Lisäksi tarkastellaan, millainen rooli verkostoa koordinoivalle taholle muodostuu. Tarkastelun fokus on erityisesti erilaisten yhtymä- tai rajapintojen tuntumassa tehtävässä työssä.  Tutkimuksessa huomiota kiinnitetään erityisesti siihen, miten verkostomainen työtapa edistää nuorten kokonaisvaltaista tukemista. Millaiseksi muodostuu rakenne, jossa on useita eri alan ja taustan toimijoita? Miten määräytyvät tahojen tehtävät ja vastuunjako? Miten ja millaiseksi vuorovaikutus eri toimijoiden välillä rakentuu? Mikä on omaisten ja läheisten rooli? Entä millainen toimijapositio nuorelle itselle muodostuu? Tutkimuksen huomio on erityisesti viranomais- ja järjestötoimijoiden näkökulmissa.

Tutkimuksessa huomiota kiinnitetään erityisesti siihen, miten verkostomainen työtapa edistää nuorten kokonaisvaltaista tukemista. Painopiste on erityisesti viranomais- ja järjestötoimijoiden näkökulmissa. Hankkeen tutkijana toimii VTM Karla Malm ja hanketta johtaa VTT (ma. tutkimuspäällikkö) Elina Pekkarinen.

Hankkeen tutkijat

Elina Pekkarinen

Elina Pekkarinen

Erikoistutkija (toimivapaalla 14.1.2019 alkaen)

Dosentti (Helsingin yliopisto), VTT, laillistettu sosiaalityöntekijä

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

040 846 8624

Tutkijan profiili