Työtä, koulutus- tai harjoittelupaikkaa ilman olevien nuorten käsityksiä tulevaisuudesta, demokratiasta ja julkisista palveluista – Nuorisobarometrin erillisnäyte (2017-2020)

Nuorisobarometri on Valtion nuorisoneuvoston ja Nuorisotutkimusverkoston vuosittain julkaistava tutkimus, joka on seurannut suomalaisten nuorten arvoja ja asenteita vuodesta 1994 lähtien. Nuorisobarometrit tehdään puhelinhaastatteluin 15–29-vuotialle. Tiedossa on, etteivät puhelinhaastattelut välttämättä tavoita heikoimmassa asemassa olevia. Entä jos siis luovutaan puhelimesta ja pyydetään apuun etsiviä nuorisotyöntekijöitä?

Nuorisobarometrin erillisnäyte -hankkeessa nuorten elämään sukelletaan kasvokkain haastattelemalla ja nuorten elämää koskevia rekisteriaineistoja analysoimalla. Tutkimuksessa selvitetään miten hyvinvointi ja suhde yhteiskuntaan näyttäytyvät työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien elämässä ja miten heidän hyvää elämäänsä pystyttäisiin parhaiten tukemaan. Tutkimus palvelee päätöksentekoa, kuten Juho Saaren eriarvoistumistyöryhmän työskentelyä ja muun muassa sosiaaliturvan kokonaisuudistusta. Tutkimusta rahoittavat Kunnallisalan kehittämissäätiö, Lounais-Suomen Aluehallintovirasto ja Valtioneuvoston kanslia.

Hankkeen aineistonkeruu alkoi vuonna 2017, jolloin etsivät nuorisotyöntekijät haastattelivat 117 nuorta (ks. alla oleva "Aineistokooste"). Nuorilta kysyttiin samalla halukkuutta tutkijan suorittamaan syvähaastatteluun ja lupaa heidän rekisteriaineistonsa tilaamiseen Tilastokeskukselta.

Nuorten syvähaastattelut saatiin pääosin toteutettua tammikuun ja marraskuun 2018 välisenä aikana. 48:sta tutkijan syvähaastatteluun lupautuneesta nuoresta haastateltiin 35. Osaa ei tavoitettu, he eivät halunneet antaa haastattelua tai elämäntilanne ei nyt ollut haastattelulle suosiollinen. Etelä-Suomesta (Helsinki-Uusimaa ja Varsinais-Suomi) haastateltiin 20 nuorta, Keski-Suomesta 9 ja Kainuusta 6 (Kainuu edusti jaottelussa samalla laajemmin Pohjois- ja Itä-Suomea). Haastattelut on litteroitu kirjalliseen muotoon, anonymisoitu ja analysoitu.

Nuoria koskeva rekisteriaineisto noin viideltäkymmeneltä luvan antaneelta nuorelta saatiin käyttöön keväällä 2020. Luvan antaneet ovat pitkälti samoja kuin jatkohaastatellutkin.

Päärahoittajalle Kunnallisalan kehittämissäätiölle tuotettava raportti valmistuu vuoden 2020 aikana, lisäksi tuloksista raportoidaan vielä erikseen sovittavassa muodossa myös toiselle vuosien 2018-2019 tutkimusvaiheita rahoittavalle taholle eli Lounais-Suomen Aluehallintovirastolle.

Materiaaleja

Marraskuu 2018: Nuorisotutkimuspäiville tuotettu englanninkielinen hanketta esittelevä posteri (pdf-tiedosto).

13.3.2019: Kirkon tutkimuskeskuksen 50-vuotispäivillä Tampereella pidetty esitelmä aiheesta esitelmä aiheesta "Nuori sukupolvi ja instituutiot" (pdf-tiedosto).

28.3.2019: Nuori 2019 -päivillä Turussa pidetty esitelmä esitelmä "Mitä kuuluu nuorille työn ja koulutuksen ulkopuolella?" (pdf-tiedosto).

Syvähaastattelujen tuloksia esitellään Aluehallintoviraston työpajapäivillä Pohjois-Suomessa (Kajaani) ja Etelä-Suomessa (Helsinki) syksyn 2019 aikana sekä Nuorisotutkimuspäivillä Mikkelissä, myöhemmin helmikuussa 2020 myös etsivien valtakunnallisilla päivillä.

Nuori 2020-päivillä Tampereella on Samin ja Anun esitys kuultiin isossa salissa torstai-aamun 16.1.2020 ohjelmanumerona.

Kunnallisalan kehittämissäätiölle tehtävän raportin julkistamisajankohta ja -paikka ilmoitetaan erikseen.

Aineistokooste

Työtä, koulutus- tai harjoittelupaikkaa ilman olevien nuorten käsityksiä tulevaisuudesta, demokratiasta ja julkisista palveluista – Nuorisobarometrin erillisnäyte/aineistonkeruu (verkkojulkaisuun, pdf-tiedosto) ilmestyi 5.12.2017.

Julkaisutiedotteet 5.12.2017:

Nuorisotutkimusverkosto selvitti etsivien nuorisotyöntekijöiden kanssa: NEET-nuorten huonovointisuus yllätti syvyydessään

The Finnish Youth Research Network together with outreach youth workers examined: Surprised by the depth of ill-being among NEET youth

Ungdomsforskningsnätverket utredde tillsammans med uppsökande ungdomsarbetare: Neet-unga mår överraskande dåligt (pdf)

Posteri englanninkielinen marraskuu 2018

Nimi Koko Muoto
ntv_posteri_final_barometrinerillispainos_netti233 KBPDF

Hankkeen tutkijat

Anu Gretschel

Anu Gretschel

Erikoistutkija

FT

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

040 516 9189

Tutkijan profiili
Sami Myllyniemi

Sami Myllyniemi

Tilastotutkija

VTM

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

040 7151 721

Tutkijan profiili