Nuoret ajassa – laadullinen seurantatutkimus nuorista (2014–2025)

Nuoret ajassa -tutkimushanke on laaja pitkittäistutkimushanke, jonka tavoitteena on seurata vuosituhannen vaihteessa syntyneiden nuorten elämänkulkua pitkällä aikavälillä, vähintään kymmenen vuoden ajan. Hankkeessa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia laadullisia menetelmiä nuorten elämänkulun kokonaisvaltaiseksi hahmottamiseksi. Hankkeen tavoitteena on täydentää tilastollisia tutkimuksia ja koota nuorten arjesta syventävää tietoa, jollaista kyselyissä on vaikea tavoittaa. Hankkeessa rakennettavaan seurantajärjestelmään liitetään myös määrällisiä indikaattoreita, jotka taustoittavat laadullista aineistoa.

Hanke käynnistyi vuonna 2016, ja seurantaa on tarkoitus jatkaa vähintään vuoteen 2025. Hanketta rahoittaa OKM:n nuorisotyön ja -politiikan vastuualue.

Information in English: Youth in time (pdf)
Information på svenska: De unga i tiden (pdf)

Nuoret ajassa -tutkimushanke on sateenvarjohanke, jossa työskentelee noin kymmenen tutkijaa, joista osa on Nuorisotutkimusverkoston omia tutkijoita, ja muut ovat Itä-Suomen yliopiston ja Helsingin yliopiston henkilökuntaa. Kaikilla tutkijoilla on omat tutkimusintressinsä, mutta he kartuttavat hankkeen yhteistä aineistopankkia.  

Hankkeessa työskentelevät tällä hetkellä koordinaattorin lisäksi mm. seuraavat tutkijat: 

 • Sanna Aaltonen, Nuorisotutkimusverkosto - Pääkaupunkiseudun suomenkielinen tiimi
 • Päivi Armila, ISY - Itä-Suomen tiimi
 • Tomi Kiilakoski, NTV - Pohjois-Suomen tiimi
 • Antti Kivijärvi, NTV - Pääkaupunkiseudun suomenkielinen tiimi
 • Mari Käyhkö, ISY - Itä-Suomen tiimi
 • Elina Pekkarinen, NTV 
 • Ville Pöysä, ISY - Itä-Suomen tiimi
 • Leena Suurpää, NTV - Pääkaupunkiseudun ruotsinkielinen tiimi
 • Tarja Tolonen, HY - Pääkaupunkiseudun suomenkielinen tiimi
 • Kaisa Vehkalahti, NTV - Keski-Suomen ja Pohjois-Suomen tiimit
 • Matilda Wrede-Jäntti, HY /NTV - Pääkaupunkiseudun ja Länsi-Suomen ruotsinkielinen tiimi

Hankkeeseen voidaan ottaa myös opinnäytetyön tekijöitä. Tällä hetkellä tohtorikoulutettava Ville Pöysä tekee hankkeessa väitöskirjaansa Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa.

Hankkeessa kerätään aineistoa kaikkiaan viidellä erityyppisellä paikkakunnalla eri puolilla Suomea - pääkaupunkiseudulta Pohjois-Suomeen, Keski-Suomesta Itä-Suomeen ja Länsi-Suomeen. Jokaisella paikkakunnalla työskentelee oma tutkijatiimi. Hankkeen tutkimuspaikkakuntien julkaisemista harkitaan kunhan tutkimuseettiset kysymykset erityisesti pienten paikkakuntien nuorten anonymiteetin suojelemiseksi on ratkaistu.

Tutkimushankkeessa hyödynnetään erityisesti laadullisia ja osallistavia menetelmiä, joita voidaan soveltaa eri paikkakunnilla hieman eri tavoilla, pyrkien kuitenkin tiettyyn yhteismitallisuuteen mm. käsiteltävien teemojen ja menetelmäkirjon osalta.

Hankkeen alkutaipaleella, vuoden 2016 kevään aikana, nuoria on tavattu yhteensä viideltä paikkakunnalta, seitsemästä eri koulusta ja vielä useammalta luokalta. Hankkeen tutkijat ehtivät tavata hankkeen puitteissa noin 125 nuorta, joista suurin osa osallistui useampaan tutkimushaastatteluun ja/tai työpajaan. Hankkeen jatkuessa seuraavina vuosina nuorten kanssaa on toteutettu erilaisia ryhmä- ja yksilöhaastatteluja ja erilaisia työpajoja, kuten karttatyöpajoja. Lisäksi on joillain paikkakunnilla tehty yhteistyötä ammattivalokuvaajien kanssa ja tuotettu nuorista 'vaihtoehtoisia luokkakuvia', jotka jäävät heille muistoksi omasta luokasta. Talvi- ja kevätkaudella 2018-19 seurataan hankkeeseen osallistuvien nuorten elämää toisen asteen koulutuksen viimeisellä vuodella, ja keskustellaan tulevaisuudesta sekä heidän elämäänsä liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä.  

Hankkeeseen osallistuvat nuoret tulevat vaihtelevista taustoista. Suurin osa heistä on äidinkieleltään suomenkielisiä, mutta mukana on myös merkittävät osuudet ruotsinkielisiä nuoria sekä äidinkieleltään muita kuin suomea ja ruotsia puhuvia nuoria. Otoksemme ei edusta suoraan nuorten yleistä tilannetta Suomessa, vaan olemme tarkoituksella etsineet mukaan monenlaisia nuoria, ja pyrkineet tavoittamaan varsinkin niitä nuoria, jotka kohtaavat erityisiä haasteita elämässään. On tärkeää kysyä erilaisissa ympäristöissä asuvilta nuorilta itseltään, millaiset asiat tukevat heitä arjessa, ja mitkä taas aiheuttavat ongelmia.

Hanketiimin tutkijat ovat jo hyödyntäneet hankkeessa tuotettua aineistoa ja julkaisseet ensimmäisiä analyysejaan. Hankkeen tutkijat ovat myös esitelleet tutkimuksessa käytettyjä menetelmiä useissa tieteellisissä konferensseissa.

Hankkeeseen liittyviä julkaisuja (täydentyy):

Tolonen, Tarja - Aapola-Kari, Sinikka - Lahtinen, Jenni - Wrede-Jäntti, Matilda (2018): Miten kaupungista tulee oma? Kaupunkipääoma ja nuorten eriytyneet suhteet kaupunkitilaan. Nuorisotutkimus 36(3), 57–75.

Armila, Päivi (2016): Hylkysyrjäläisnuorten arjen rytmit ja piirit. Teoksessa: Armila, Päivi - Halonen, Terhi - Käyhkö, Mari (toim.): Reunamerkintöjä Hylkysyrjästä. Nuorten elämänraameja ja tulevaisuudenkuvia harvaanasutulla maaseudulla. Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura Julkaisuja 178, sarja Liike. Unigrafia, Helsinki.

Armila, Päivi (2016): Mukaan matkojenkin päästä? Kilometrien kirot ja mahdollisuuksien tasa-arvo. Verkkojulkaisusarjassa Näkökulmia. Pekkarinen, Elina - Aapola-Kari, Sinikka (toim.): Nuoruus hallitusohjelmassa. linkki: http://www.nuorisotutkimusseura.fi/nakokulma18

Hankkeeseen liittyviä esitelmiä konferensseissa (täydentyy):

Tolonen, Tarja - Aapola-Kari, Sinikka (2018): Head First into Secondary Education? - Finnish Young People’s Hesitant Educational Choices. JustEd2018 ‘Promoting Justice through Education’, workshop, Helsinki, 23.5.2018.

Aapola-Kari, Sinikka - Tolonen,Tarja - Wrede-Jäntti, Matilda (2017): Using interactive maps with young people – scanning diverse mobilities. RN20 - Qualitative Methods, Esa, Ateena, 30.8. 2017.

Tolonen, Tarja - Aapola-Kari, Sinikka (2017): Head First into Secondary Education? - Finnish Young People’s Hesitant Educational Choices. RN30, Youth and Generation, ESA, Ateena, 1.9.2017.

Tolonen, Tarja - Aapola-Kari, Sinikka - Moisio, Jenni (2017): Nuorten tilat kaupungissa. Kaupunkitutkimuksen päivät, Helsinki, 28.04.2017.

Aapola-Kari, Sinikka - Tolonen, Tarja with Pöysä, Ville - Kivijärvi, Antti - Vehkalahti, Kaisa - Wrede-Jäntti, Matilda (2016): Sata tapaa aloittaa tutkimus - Nuorten sitouttamisen haaste seurantatutkimuksessa. Sosiologipäivät, Jyväskylän yliopisto 17.3.2016

Aapola-Kari, Sinikka - Tolonen, Tarja - Vehkalahti, Kaisa with Pöysä, Ville - Kivijärvi, Antti - Wrede-Jäntti, Matilda (2016): A hundred ways to start a research project -  the handicraft of involving young people in a qualitative longitudinal research  project. Nordic Youth Research Information Symposium, University West, Trollhättan 15.6.2016.

Aapola-Kari, Sinikka (2016): Fragmented Narratives - Young People Talk about Parents' Divorce and Life Thereafter. Nordic Sociology Conference, University of Helsinki, 13.8.2016.

Armila, Päivi - Pöysä, Ville - Käyhkö, Mari (2016): In the middle of nowhere? Young life in the Finnish double-periphery. Nordic Youth Research Information Symposium, University West, Trollhättan 15.6.2016.

 

Dokumentteja

Hankkeen tutkijat

Sinikka Aapola-Kari

Sinikka Aapola-Kari

Tutkimusjohtaja

VTT, dosentti (sosiologia, Helsingin yliopisto)

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

044 416 5303

Tutkijan profiili
Kaisa Vehkalahti (toimivapaalla)

Kaisa Vehkalahti (toimivapaalla)

Tutkimuspäällikkö 

Kulttuuri- ja sosiaalihistorian dosentti (OY), Filosofian tohtori (TY)

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

050 491 1746

Tutkijan profiili
Leena Suurpää

Leena Suurpää

VTT, dos.

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

+358 (0)50 543 8251

Tutkijan profiili
Antti Kivijärvi

Antti Kivijärvi

Tutkija

YTT

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

040 062 4689

Tutkijan profiili
Tomi Kiilakoski

Tomi Kiilakoski

Erikoistutkija

FT

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

040 504 6432

Tutkijan profiili
Matilda Wrede-Jäntti

Matilda Wrede-Jäntti

Tutkija / Forskare

Valtiotieteiden tohtori / Pol.dr

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

+358 (0)50 318 39 47

Tutkijan profiili
Elina Pekkarinen

Elina Pekkarinen

Erikoistutkija (toimivapaalla 14.1.2019 alkaen)

Dosentti (Helsingin yliopisto), VTT, laillistettu sosiaalityöntekijä

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

040 846 8624

Tutkijan profiili
Sanna Aaltonen

Sanna Aaltonen

STN-konsortion osahankkeen johtaja

VTT, dos.

Tutkijan profiili
Jenni Lahtinen (ent. Moisio)

Jenni Lahtinen (ent. Moisio)

Tutkija

VTM

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

+358 44 416 5335

Tutkijan profiili