Maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla – Kehittämishankkeiden seuranta ja arviointi vuosilta 2011–2015

Opetus- ja kulttuuriministeriö osoittaa avustuksia kunnille monikulttuurisen liikunnan edistämiseen paikallistasolla osana Kehittämisohjelmaa maahanmuuttajien kotouttamiseksi liikunnan avulla (2011 -2015). Tavoitteena on edistää maahanmuuttajien aktiivista osallistumista liikunnan harrastustoimintaan. Avustuksia voidaan myöntää maahanmuuttajalasten ja -nuorten liikuntaan, perheliikuntaan, aikuisten maahanmuuttajien terveyttä edistävään liikuntaan sekä edellytysten luomiseen urheilu- ja liikuntaseurojen maahanmuuttajille tarkoitettuun toimintaan.

Kehittämisohjelmaan kiinteästi liittyvän seurannan ja arvioinnin tavoitteena on tuottaa päätöksentekoa tukevaa tietoa ja syventää tietoa paikallisten kehittämishankkeiden lähtökohdista, tavoitteista ja toteutuksesta.

Tutkimushanketta rahoittaa ja siitä vastaa LIKES-tutkimuskeskus, mutta hankkeen toinen tutkija Sanna Pasasen on työskennellyt osana Nuorisotutkimusverkoston tutkijayhteisöä kesään 2016 asti, mikä on luonut hyvän pohjan monitieteelliselle tutkimukselle ja yhteistyölle Nuorisotutkimusverkoston ja LIKES-tutkimuskeskuksen välillä.

Hankkeen tutkijat
VTM Sanna Pasanen (LIKES-tutkimuskeskus)
LITM Hanna-Mari Maijala (LIKES-tutkimuskeskus)