Kiusaamisen katkaisu koulun sosiaalisissa verkostoissa - Tutkimus K-0 -toimintamallin jalkauttamisesta pilottialuille (2018–2019)

Kiusaamisen katkaisu koulun sosiaalisissa verkostoissa -tutkimuksessa tarkastellaan Aseman Lapset ry:n K-0 -kiusaamisen puuttuvan työn jalkauttamista koulujen sosiaalisiin verkostoihin ja ammattilaisten käytäntöihin. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa toimivista tavoista puuttua koulukiusaamiseen sekä arvioida hyvien käytäntöjen jalkauttamisen onnistumisia ja haasteita.

Tutkimuksessa seurataan K-0 -hankkeen käynnistämää kehittämistyötä ja tarkastellaan eri toimijoiden kokemuksia kiusaamiseen puuttuvista käytännöistä. Tutkimus toteutetaan syksyn 2018 ja kevään 2019 aikana yhteistyössä Aseman Lapset ry:n työntekijöiden kanssa. Tutkimusote on toimintatutkimuksellinen ja tutkimusasetelma tarkentuu paikallisen kehittämistyön edetessä.

Tutkimushanke on jatkoa vuonna 2017 toteutetulle tutkimushankkeelle, jossa tarkasteltiin K-0 -toiminnan käynnistämistä Helsingin alueella tapaus- ja toimintatutkimuksen menetelmin. Monialainen verkostotyö ja koulukiusaaminen -raportissa kuvattiin, millaiset tekijät johtavat koulukiusaamistapausten kärjistymiseen ja millaiset käytännöt ohjaavat kiusaamiseen puuttumista sekä mitkä tekijät vaikeuttavat kiusaamistilanteiden pysäyttämistä. Kehittämistarpeita tunnistettiin nuorten kokemusten kuulemisessa (1), luottamuksen rakentamisessa koulun, nuorten ja perheiden välillä (2) sekä kiusaamiseen puuttuvien interventioiden koordinoinnissa (3).

Tutkimuksen johtaja: Elina Pekkarinen.

Tutkimuksen rahoitus: Aseman Lapset ry.

Hankkeen tutkijat

Noora Hästbacka

Noora Hästbacka

Tutkija

VTM

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tutkijan profiili