Julkaisut ja toiminta

Väitöskirjat

Tieteelliset artikkelit ja kirjat

 • Berg, Päivi & Salasuo, Mikko (2017) Liikkuva luokka. Liikunnan harrastaminen kunnon kansalaisuutena. [The Moving Class. Involvement in Sports Club Activities as Doing Decent Citizenship]. Yhteiskuntapolitiikka 82:3, 251-261.

 • Lehtonen, Kati (2017) Luolamiehet ja Suurlinkkaajat suomalaisessa liikunnan ja urheilun eliittiverkostossa. Yhteiskuntapolitiikka (82) 2, 127–140. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201704206219
 • Lehtonen, Kati (2017) Building of the Legitimacy of a Sports Organisation in a Hybridised Operating Environment – Case Finland. European Journal for Sport and Society. European Journal for Sport and Society 14 (2), 166-181.

 • Lehtonen, Kati & Laine, Kaarlo & Itkonen, Hannu (2016) Päällekkäisjäsenyydet liikunnan ja urheilun organisaatioverkostossa. Hallinnon Tutkimus 35 (4), 304–320.

 • Mäkinen, Jarmo, Aarresola, Outi, Lämsä, Jari, Lehtonen, Kati & Nieminen, Maarit (2016) Managing civic activities by performance: impacts of the government’s performance-based funding system and the domain structure in Finnish sports policy. International Journal of Sport Policy and Politics. (8) 2, 265–285. DOI: 10.1080/19406940.2016.1164742. Teksti luettavissa: http://dx.doi.org/10.1080/19406940.2016.1164742
 • Berg, Päivi (2016) Yhteiskuntaluokka, sukupuoli ja etnisyys lasten ja nuorten urheiluseuraharrastuksissa. Teoksessa Päivi Berg & Marja Kokkonen (toim.) Urheilun takapuoli: Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus liikunnassa ja urheilussa. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 186, 64-90.

 • Berg, Päivi & Kokkonen, Marja (2016) Alkusanat. Teoksessa Päivi Berg & Marja Kokkonen (toim.) Urheilun takapuoli: Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus liikunnassa ja urheilussa. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 186, 7-19.

 • Päivi Berg & Marja Kokkonen (toim.) (2016) Urheilun takapuoli: Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus liikunnassa ja urheilussa. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 186.

 • Berg, Päivi (2015a) Sosiaaliset jalat ja vakava vapaa-aika. Lasten ja nuorten vertaissuhteiden merkitys liikuntaharrastuksissa. Nuorisotutkimus 33(3-4), 88–101.

 • Berg, Päivi & Peltola, Marja (2015) Raising Decent Citizens – On Respectability, Parenthood and Drawing Boundaries. NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 23(1), 36-51. 

 • Lehtonen, Kati 2015. Suomalaisen urheiluliikkeen muutosprosessi systeemiteoreettisesti tulkittuna. Hallinnon Tutkimus 34 (4), 326-340.

 • Merikivi, Jani & Mylleniemi, Sami & Salasuo, Mikko (toim.) (2016) Media hanskassa lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus mediasta ja liikunnasta 2016. Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto. (julk. 7.9.2016)

Artikkelit, raportit ja tieteelliset kirjoitukset

Tieteelliset ja muut esitelmät

 • Lehtonen, Kati (2017) Valta ja verkostot suomalaisessa liikunta- ja urheilujärjestelmässä. Alustus teemasessiossa Urheiluliikkeen etiikka. Liikuntatieteen päivät, 31.8.2017. Jyväskylä (s).

 • Lehtonen, Kati (2017) Structural Approach to Finnish Sports Elite Networks. European Association for Sport Management -kongressi. 5.-8.9.2017, Bern (s).

 • Lehtonen, Kati (2016) Interlocking directorates in Finnish sport organizations and sport policy working groups. European Association for Sport Management -kongressi. 7.-10.9.2016, Varsova (s).

 • Lehtonen, Kati (2016) Identiteettikriisi ja staattiset verkostot. Katsaus suomalaisen liikunta- ja urheilujärjestelmän muutokseen 2010-luvulla. Esitys. Liikuntajärjestelmä harhapoluilla? Seminaari tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta liikunnassa ja urheilussa. 13.12.2016. Helsinki, Nuorisotutkimusverkosto.

 • Berg, Päivi (presenting) & Peltola Marja (2017) Organized leisure and sense of entitlement in “raising decent citizens”, Sukupuolentutkimuksen päivät 23.-24.11.2017, Jyväskylä. 

 • Berg, Päivi (2017) Pyydetty alustus “Miksi harrastaa liikuntaa ja urheilua?” 20.10.2017, Liikkukaa – Sports for All ry./Iftin-Seura ry, Espoo. 

 • Berg, Päivi (2017) Pallo-Pojat Juniorit ry:n joukkueenjohtaja-foorumi. Pyydetty alustus. 6.10.2017, Helsinki, Bistro Telakka. 

 • Berg, Päivi (presenting) & Peltola Marja (2017) Organized leisure and sense of entitlement in “raising decent citizens”, ECER 2017, Copenhagen, Denmark, 21.-25.8.2017.

 • Berg, Päivi (2017) Hinnalla millä hyvänsä? Tiikerivanhemmat terveyttä edistämässä. Pyydetty puheenvuoro Päihdepäivien Päihteetön pelikenttä -seminaarissa, 6.6.2017, Kulttuuritalo, Helsinki.

 • Berg, Päivi (2017) Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus lasten ja nuorten urheiluseuraharrastuksissa. Työväen Urheiluliiton Aprilli-risteilyn seminaari, 7.-8.4.2017

 •  Berg, Päivi (2016) From the fields to the cabinets of power – social class, gender and ethnicity in the sports club activities of children and young, Nordic Youth Research Symposium (NYRIS), Sport, health and bodies-session, 15.-17.6.2016, Trollhättan, Sweden.

 • Berg, Päivi (2016) Raising Decent Citizens? - Social class, gender and ethnicity in the sports club activities of children and young people in Finland. International Symposium Moving Forward: Identities, sexting, schooled bodies, and the curriculum that frames us, Canada, 23.-25.5.2016.

 • Berg, Päivi (2016) Kentiltä kabinetteihin: Lasten ja nuorten liikuntaharrastukset, perhe ja yhteiskuntaluokka. Nuorisotutkimuspäivät, Liikunnan yhdenvertaisuus? -työryhmä, 12.–13.11.2015, Tampere. (Päivi Berg myös työryhmän koordinaattori ja puheenjohtaja.)

 • Berg, Päivi & Lehtonen Kati: Kentiltä kabinetteihin: liikuntakulttuurin läpileikkaus, Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivät, 12–13.2.2015, Helsinki.

 • Lehtonen, Kati. Asiantuntijakeskusteluun osallistuminen: Menestyvän urheilujärjestelmän tunnuspiirteitä – 6 thinking hats. Huippu-urheilun verkostopäivät, 10.–11.10, Pajulahden Urheiluopisto.

 • Lehtonen, Kati 2016. Liikuntajärjestöjen legitimiteetin rakentuminen hybridisoituneessa toimintaympäristössä. Sosiologipäivät, 17.–18.3.2016, Jyväskylä (s).

 • Lehtonen, Kati 2015. Suomalaisen liikunnan ja urheilun valtapositiot verkostoanalyysin kautta tulkittuna. Hallinnon Tutkimuksen Päivät, 26.–27.11.2015, Tampere. (s)

 • Lehtonen, Kati. Yhdenvertaisuus liikuntajärjestöjen toiminnassa. Nuorisotutkimuspäivät 12.-13.11.2015, Tampere. (s)

 • Lehtonen, Kati 2015. Legitimation of Finnish Sports Movements Reform. EASM-kongressi 9. - 12.9.2015, Dublin, (s)

 • Berg, Päivi & Lehtonen, Kati 2015. Kentiltä kabinetteihin - kabineteista kentille: Liikunnan kansalaistoiminnan läpileikkaus. Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivät 12.-13.2.2015, Helsinki (s)

 • Lehtonen, Kati 2014. Valtion liikuntahallinnon muutosten heijastumat liikunnan kansalaisjärjestökentässä. Suullinen esitys: Hallinnon Tutkimuksen Päivät, Vaasa 27.–28.11.2014.

 • Lehtonen, Kati 2014. Reflections on Finnish Sport Reform. Suullinen esitys: European Association for Sport Management -congress. 9.–12.9. Coventry, England.

 • Lehtonen, Kati 2013. Are Finnish Sport Organizations in front of new challenges? Suullinen esitys: 10th conference of European Association for Sociology of Sport. 8.–11.5.2013, Cordoba, Spain.

 • Lehtonen, Kati 2013. Liikuntajärjestöjen rakenneuudistus 2009–2012. Suullinen esitys: Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivät 14.–15.2.2013, Mikkeli.

 • Lehtonen, Kati 2012. Liikuntajärjestöt valintojen edessä – hyvinvointia vai urheilua? Suullinen esitys: Sosiologipäivät 29.–30.3.2012, Kuopio.

 • Salasuo, Mikko: Harrasteliikunnan perusta ja paikka liikuntakentässä. Harrasteliikuntaseminaari. Valo-talo Helsinki 25.8.2016.

 • Salasuo, Mikko: Huipulle! Kuopio tanssii ja soi. Paneelikeskustelu liikunnasta ja urheilusta. Kuopion tori 21.6.2016.

 • Salasuo, Mikko: Sosiaalisen verkoston merkitys urheilijalle. Urheilijan elämänpolku -seminaari ja vanhempainilta. Kouvola 18.2.2016:

 • Salasuo, Mikko: Hitaasti kiihdyttäen - huippu-urheilijaksi kasvaminen tutkimustiedon valossa Kokkolan urheiluilta. Sokos Hotel Kaarlessa Kokkolassa 11.2.2016.

 • Salasuo, Mikko: Lasten ja nuorten liikunnan ja urheilun harrastaminen: myyteistä tutkittuun tietoon. Pakkalan Pallon Vanhempainilta. Ravintola Barcafelunasta 30.10.2016.

 • Salasuo, Mikko: Lasten ja nuorten liikunnan ja urheilun harrastaminen: myyteistä tutkittuun tietoon! Iisalmi, Lumakeskus. 21.10.2015

 • Salasuo, Mikko: Höntsä on liikkumisen, liikunnan ja huippu-urheilun tärkein pala - lapsen ja nuoren kiinnittyminen liikunnan sosiaaliseen maailmaan. TUL:n Seurapäivät, Kisakeskus 28.11.2015

Media ja tiedeviestintä

 • Lehtonen, Kati. Naisten päivän urheiluilta. Studioasiantuntijana keskusteluohjelmassa naisurheilusta. 8.3.2017. Yle Puhe.

 • Lehtonen, Kati. ”Tutkimus: Urheilun eliitti pitää sitkeästi kiinni vallastaan, siksi uudistuminen on hidasta.” Haastattelu, Helsingin Sanomat, verkkouutiset 15.3.2017.

 • Lehtonen, Kati. ”Urheilun eliitti pitää tiukasti kiinni vallastaan.” Haastattelu, Helsingin Sanomat, 16.3.2017.

 • Lehtonen, Kati. ”Se on aika söpö rinkula, jossa jokainen luola on ikään kuin pitänyt omaa tulipesäänsä” – näinkin Suomen urheilujohtamista voi kuvata. Haastattelu, Helsingin Sanomat, verkkouutiset 26.4.2017.

 • Lehtonen, Kati. ”Luolamiesten aika on ohi.” Haastattelu, Helsingin Sanomat 26.4.2017.

 • Lehtonen, Kati. Kuka omistaa urheilun? Radiohaastattelu, Yle Puheen Urheiluilta, Yleisradio. 8.10.2017.

 • Lehtonen, Kati. Tutkija antaa rajua kritiikkiä urheilun avustusfarssista –”Ministeriö luikahtaa kuin koira veräjästä” Haastattelu, Helsingin Sanomat, verkkouutiset 19.6.2017.

 • Lehtonen, Kati. ”Luikahtaa kuin koira veräjästä.” Haastattelu, Helsingin Sanomat 19.6.2017.

 • Lehtonen, Kati: ”Olympiakomitean lajipriorisointi puhuttaa.” Haastattelu, Hämeen Sanomat 18.8.2017.

 • Lehtonen, Kati. Tutkija: "Jos urheilussa on löysää rahaa, miksi raha ei mene urheilijoille?" Haastattelu, Yle-urheilun www-sivuilla, 9.10.2016.

 • Lehtonen, Kati. ”Urheilijoiden tukijärjestelmät ja liikunnan valtionavustusjärjestelmät.” Haastattelu, Ylen Urheiluruutu, 9.10.2016.

 • Berg, Päivi (2017) Haastattelu ”Vanhemmat valitsevat lapsille yhä tyttöjen ja poikien harrastuksia – Onko siitä jotain haittaa?”, Helsingin Sanomat 10.12.2016 (A5-7). http://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005001255.html

 • Berg, Päivi (2016) Haastattelu YleX:n Etusivu-radio-ohjelmassa Urheilun takapuoli-teoksesta, 28.10.2016. http://areena.yle.fi/1-3788495

 • Berg, Päivi (2016) Haastattelu Suomen Kuvalehdelle 27.10.2016: Aleksi Valavuori -kohu todisti taas: Homofobia voi hyvin – ”Joka lajissa on homoja, ja hyvä että on” http://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/aleksi-valavuori-kohu-todisti-taas-homofobia-voi-hyvin-joka-lajissa-on-homoja-ja-hyva-etta-on/?shared=941707-386c5376-999

 • Berg, Päivi (2016) Haastattelu Marja Kokkosen kanssa toimitetusta ja Helsingin kirjamessuilla julkaistusta Urheilun takapuoli-teoksesta, haastattelijana Maria Veitola, Helsinki, 27.10.2016.

 • Berg, Päivi (2016) ”Mä en jaksanut!” Haastattelu Lapsemme -lehteen 3/2016 lasten ja nuorten liikuntaharrastuksista. 

 • Berg, Päivi. Ylioppilas-lehti, Epäkorrekti väite ”Sukupuolineutraalit liikuntatunnit ovat haitallisia” 7/2015, 16.

 • Berg, Päivi. HBL 7.6.2015 ”Tränare kränker ofta juniorer”.

 • Berg, Päivi. Me Naiset, helmikuu 2015 tyttöjen voimannostosta, urheilusta liikunnasta ja sukupuolesta.

 • Lehtonen, Kati. Radiohaastattelu: Järjestöistä tullut toimintaa tärkeämpää. Yle Urheilun Taustapeili, 3.3.2014.

 • Lehtonen, Kati. Harrastamisen hinta. Radiohaastattelu/osallistuminen studioasiantuntijakeskusteluun, Yle Puheen Urheiluilta, Yleisradio. 7.10.2015.

 • Lehtonen, Kati. Valo sammuu. Haastattelu, Urheilusanomat. 24/2016. s. 5.

 • Lehtonen, Kati. Tutkija kritisoi urheilujärjestöjen toimintatapoja – helpon rahan aika loppuu urheilussa. Haastattelu, Helsingin Sanomat. 27.7.2016.

Asiantuntijatoiminta

 • Berg, Päivi (2017) Markku Vanttajan ja Pasi Kosken haastattelu teoksesta Liikkumattomuuden jäljillä, 27.10.2017, Helsingin kirjamessut.

 • Berg, Päivi (2017) esitarkastaja, Anni Rannikko, Kamppailuja kunnioituksesta. Vaihtoehtoliikunnan alakulttuurien moraaliset järjestykset, sosiologian väitöskirja, Itä-Suomen yliopisto, syksy 2017.

 • Berg, Päivi (2017) Lapsiasiavaltuutetun pyöreän pöydän keskustelu lasten liikuntaseuraharrastuksista. Pyydetty puheenvuoro. 7.3.2017, Helsinki, Säätytalo.

 • Berg, Päivi (2016) Duodecimin tarttumattomien sairauksien (liikunta) konsensuslausuma-työryhmän jäsen.

 • Berg, Päivi (2015) esitarkastaja, Helena Herrala, Tytöt kaukalossa. Etnografinen tutkimus tyttöjen jääkiekkoharrastuksesta, kasvatustieteiden väitöskirja, Lapin yliopisto, kevät 2015.

 • Berg, Päivi (2015) vastaväittäjä, Helena Herrala, Tytöt kaukalossa. Etnografinen tutkimus tyttöjen jääkiekkoharrastuksesta, kasvatustieteiden väitöskirja, Lapin yliopisto, 22.8.2015.

 • Berg, Päivi. Mikkelin ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian ja Itä-Suomen yliopiston VALKKU - Vammaisen nuoren asema liikunnallisissa nuorisokulttuureissa -hankkeen (joht. Susan Eriksson, rahoitus OKM:n liikuntayksikkö) ohjausryhmän jäsen
 • Berg, Päivi. Kommenttipuheenvuoro Liikunnan monimuotoistuvat tilat ja tavat -hankkeen päätösseminaarissa, Mikkelin ammattikorkeakoulu 5.5.2015.
 • Berg, Päivi. Kuka pääsee mukaan? Onko nuorisoliikunta kaikille samalla tavalla mahdollista? Panelisti, Liikunnan monimuotoistuvat tilat ja tavat -hankkeen päätösseminaarissa, Mikkelin ammattikorkeakoulu 5.5.2015
 • Berg, Päivi. Ilmassa oli suuren sukupuolisyrjinnän tuntua: keskustelua urheilun ja liikunnan syrjivistä käytännöistä. Panelisti, Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan Naiskulttuuripäivillä 9.4.2015, Tampereen yliopisto.
 • Lehtonen, Kati. Huomioita liikuntajärjestöjen muutosprosesseista 2009 à. Alustuspuheenvuoro tapahtumassa: Järjestötapaaminen liikunnan arvojohtamisesta ja organisoitumisesta. Helsinki, 11.4.2016.
 • Lehtonen, Kati. Tiedolla johtaminen osana liikunnan ja urheilun menestyssuunnitelman toteuttamista. Esitys tapahtumassa: Työseminaari suomalaisen liikunnan ja urheilun menestyssuunnitelmasta. 18.–19.4.2016, Kisakallion Urheiluopisto.
 • Lehtonen, Kati. Suomalaisen liikunnan ja urheilun rakenneselvitys. Asiantuntijahaastattelu KPMG-konsulttiyhtiön tekemään selvitystyöhön. Helsinki 10.2.2014