Etniset suhteet vankila-arjessa – etnografinen tutkimus yhdenvertaisuudesta, vankihierarkiasta ja selviytymiskeinoista (2015–2019)

Väitöskirjatutkimuksessa tarkastellaan suljettujen miesvankiloiden kulttuuria ja käytäntöjä aikana, jolloin ulkomaalaistaustaisten vankien osuus on lyhyessä ajassa kasvanut merkittävästi. Tutkimuksella tuodaan tietoa muun muassa siitä, miten etnisyys näkyy vankilan vuorovaikutuksessa, miten yhdenvertaisuus toteutuu vankilan arjessa ja mitä haasteita etnisten vähemmistöjen kasvu tuo vankeinhoitoon. Tutkimuksen aineisto kerätään etnografisin menetelmin kahdessa Etelä-Suomen vankilassa. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmasta tavoitteena on tuottaa murroksessa olevasta vankilainstituutiosta tietoa, jota voidaan käyttää vankeinhoidon kehittämiseen ja erilaisten haasteiden ennakointiin.

Tutkimuksen rahoittaa Suomen Kulttuurirahasto.

Ulkomaalaistaustaisten vankien määrä Suomen vankiloissa on kasvanut nopeassa tahdissa nykyiseen kuudennekseen vankiluvusta. Samalla suomalainen yhteiskunta on tilanteessa, jossa toisen polven maahanmuuttajat saavuttavat laajassa mittakaavassa rikosoikeudellisen iän. Silti on vain vähän tietoa siitä, miten muutos vaikuttaa vankilan arkeen, vankikulttuuriin, yhdenvertaisuuden toteutumiseen ja vankilan henkilökunnan työhön. Näihin kysymyksiin pyritään vastaamaan tässä väitöskirjatutkimuksessa.

Tutkimuksessa kysytään, miten etnisyys näkyy vankien keskinäisessä sekä vankien ja vankilan henkilökunnan välisessä vuorovaikutuksessa.  Minkälaisissa vuorovaikutustilanteissa etnisyys muuttuu merkitykselliseksi ja missä se jää huomiotta? Miten ja minkälaisiksi etnisyydet tuotetaan puheessa, eleissä, ilmeissä, sosiaalisissa erotteluissa tai yhteenliittymissä? Huomio kohdistuu niin konflikteihin, neutraaliin kuin myönteiseenkin vuorovaikutukseen. Mitkä ovat tavat ja mekanismit, joilla etnisiä suhteita ja hierarkioita vankilassa konstruoidaan, ja miten maskuliinisuuksien representoiminen kytkeytyy vankilan etnisiin suhteisiin?

Tutkimuksessa tarkastellaan vankihierarkian ilmenemisen ja rakentumisen rinnalla sen murtumapintoja, kyseenalaistumista ja kulttuurin vastaisesti toimimista. Tutkimuksessa pohditaan myös etnisten suhteiden seurauksia; minkälaisia selviytymisstrategioita maahanmuuttajat omaksuvat ja miten he peilaavat vankilakokemuksiaan suhteessa tulevaisuudensuunnitelmiinsa? Lisäksi kysytään, miten vankilajärjestelyissä on vastattu eri maahanmuuttajaryhmien erityistarpeisiin ja etnisten ryhmien välisiin jännitteisiin sekä miten järjestelyt vastaavat maahanmuuttajavankien käsityksiä tarpeistaan?

Ulkomaalaistaustaisten vankien määrän kasvu on muodostanut uuden haasteen vankeinhoidolle ja erityisesti Etelä-Suomen vankiloille, joihin suurin osa ulkomaalaistaustaisista vangeista on sijoitettu. Tutkimuksessa pyritään tuottamaan tietoa, jota voidaan hyödyntää vankeinhoidon kehittämisessä ja tulevien haasteiden ennakoimiseen.

Tutkimuksen aineisto kerätään kahdessa Etelä-Suomen suljetussa miestenvankilassa osallistuvalla havainnoinnilla ja haastattelemalla etnisiin vähemmistöihin ja kantasuomalaisiin kuuluvia vankeja sekä vankilan henkilökuntaa. Tutkimuksesta kirjoitetaan monografiamuotoinen englanninkielinen väitöskirja, englannin- ja suomenkielisiä tieteellisiä artikkeleita sekä mahdollisesti populaareja kirjoituksia.

Hankkeen tutkijat

Helena Huhta

Helena Huhta

Tohtorikoulutettava

VTM

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

040 766 6890

Tutkijan profiili