Ei rasismille -hankkeen kyselytutkimus (2013–2014)

Suomen Punainen Risti koordinoi kansalaisjärjestöjen yhteistä Ei rasismille -verkostohanketta. Osana hanketta toteutettiin kysely SPR:n toimijakentälle. Kyselyn tarkoituksena oli tarjota tietoa SPR:n toimijoiden näkemyksistä, valmiuksista, kokemuksista ja toiveista koskien rasisminvastaista kansalaistoimintaa ja -työtä. Hankkeen tutkijana toimi YTM Antti Kivijärvi. Rahoitus: SPR (RAY).