Det nuvarande läget för demokrati- och människorättsfostran (2021-2022)

Projektet Det nuvarande läget för demokrati- och människorättsfostran kartlade goda praxis inom demokrati- och människorättsfostran som utförts i daghem, skolor och läroanstalter.

Projektet producerade en samling av berättelser med goda modeller för demokrati- och människorättsfostran. Materialet har publicerats på Utbildningsstyrelsens hemsida. I databasen samlades exempel på projekt och goda praxis från en femårsperiod. Med hjälp av exemplen i databasen skapades en övergripande bild av det rådande läget och utvecklingsbehoven gällande människorätts- och demokratifostran i Finland. Inom ramen av projektet publicerades även nyhetsbrev och kommunikation på sociala medier på flera olika språk i syfte att hitta och sprida kunskap om goda praxis.

Projektet genomfördes av Ungdomsforskningssällskapet rf. Medverkande parter var Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf. och kompetenscentrumaktören Koordinaatti, som fungerar inom ramen för Uleåborgs utbildnings- och kulturtjänster.

Projektet hade också ett språkteam som bestod av timjobbande personer insatta i demokrati- och människorättsfostran. Språkteamets arbete skedde på teckenspråk, svenska och nordsamiska. Sammanställningen beställdes av Justitieministeriet för att stöda arbetet som utförs av styrgruppen för utveckling av demokrati- och människorättsfostran. Projektets mål grundade sig på bland annat regeringsprogrammetdet nationella demokratiprogrammet och utvecklingsprogrammet Utbildning för alla. Projektets slutsater redovisas i meddelandet nr. 4 nedan.

Meddelande 26.4.2021: Det nuvarande läget för demokrati- och människorättsfostran-projektet samlar information om goda praxis.

Meddelande 7.6.2021: Samlandet av demokrati- och människorättsfostrans goda praxis fortsätter!

Meddelande 4.10.2021: En övergripande bild av demokrati- och människorättsfostrans praxis börjar ta form.

Meddelande 28.3.2022: Alla som arbetar inom utbildning och fostran bör medvetet implementera demokrati- och människorättsfostran i sitt arbete – Goda modeller för demokrati- och människorättsfostran sammanställdes i form av berättelser.

#Demokrati2025

#Mänskligarättigheter

#Utbildningföralla