Demokratiija- ja olmmošvuoigatvuođabajásgeassima dilli (2021-2022)

Demokratiija- ja olmmošvuoigatvuođabajásgeassima dilli -fidnu kártii buriid geavadiid demokratiija- ja olmmošvuoigatvuođabajásgeassimis beaiveruovttuin, skuvllain ja oahppolágádusain.

Fidnu buvttadii demokratiija- ja olmmošvuoigatvuođabajásgeassima buriin geavadiin diehtovuođu , mii lea dál almmustahtton Oahpahusráđđehusa suomagielat siidduin​.​ Beasat njuolga sámegielat muitalusaide dás.

Diehtovuođus gávdnojit ovdamearkkat fitnuin ja buriin geavadiin maŋimuš viđa jagi áigodagas. Ulbmilin lea oažžut daid bokte ollislaš gova demokratiija- ja olmmošvuoigatvuođabajásgeassima dilis ja ovddidandárbbuin Suomas. Dasa lassin fidnu buvttadii dieđáhusaid ja sosiálamediagulahallama máŋggain iešguđet gielain buriid geavadiid gávdnama ja juohkima dihtii.

Fitnu ollašuhtii Nuoraiddutkamušsearvi rs. Oasseollašuhttin doibme Suoma nuoraidsuorggi gáhttoorganisašuvdna Allianssi ja máhttinguovddášdoaibmi Koordinaatti, guhte doaibmá oassin Oulu gávpoga čuvgehus- ja kulturbálvalusain.

Fidnus lei maiddái giellabargojoavku, mas diibmobargin barge demokratiija- ja olmmošvuoigatvuođabajásgeassima fáttáide čikŋon olbmot mearkagillii, ruoŧagillii ja davvisámegillii. Vuoigatvuođaministeriija lei diŋgon fitnu duvdit Demokratiija- ja olmmošvuoigatvuođabajásgeassima bagadanjoavkku barggu. Fitnu ulbmilat vuođđuduvve earret eará ráđđehusprográmmii, álbmotlaš demokratiijaprográmmii ja riekti oahppat -ovdánahttinprográmmii.  Fitnu loahppabohtosis muitaluvvo vuolábeale dieđáhusas 4.

Dieđáhus 26.4.2021: Demokratiija- ja olmmošvuoigatvuođabajásgeassima dilli -fidnu čohkke dieđu buriid geavadiid birra.

Dieđáhus 4.10.2021: Ollislaš govva demokratiija- ja olmmošvuoigatvuođabajásgeassima geavadiin álgá hápmašuvvat. 

Dieđáhus 28.3.2022: Juohke bajásgeassinsuorggi ámmátolmmoš galggašii dihtomielalaččat ollašuhttit demokratiija- ja olmmošvuoigatvuođabajásgeassima iežas barggus - Demokratiija- ja olmmošvuoigatvuođabajásgeassima buorit geavadat čohkkejuvvojedje muitalussan