Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen tila (2021)

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen tila -hanke kartoittaa ja levittää vuoden 2021 aikana tietoisuutta demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksesta. Hankkeessa kartoitetaan hyviä käytäntöjä päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa tapahtuvasta demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksesta. Tarkoituksena on vahvistaa demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta hyvien käytäntöjen myötä.

Hankkeessa tuotetaan demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen hyvistä käytännöistä koostuva tietokanta. Tietokantaan nostetaan esimerkkejä hankkeista ja hyvistä käytännöistä viiden vuoden ajalta. Niiden kautta on tarkoitus saada kokonaisvaltainen kuva ihmisoikeus- ja demokratiakasvatuksen tilasta ja kehittämistarpeista Suomessa. Lisäksi hankkeessa tuotetaan asiaa koskevia tiedotteita ja someviestintää usealla eri kielellä käytäntöjen levittämiseksi. 

Kohti kokonaiskuvaa demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksesta


Hankkeessa on määrä hahmottaa mikä demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksessa toimii, ja samalla sitä, mitä puuttuu. Kehittämistarve voi liittyä esimerkiksi eri-ikäisille tarjottuihin toimintoihin, yhteistyökumppanuuksiin tai lasten ja nuorten mahdollisuuteen osallistua toiminnan järjestämiseen.

Hanketta koordinoiva erikoistutkija Anu Gretschel Nuorisotutkimusverkostosta pitää aihetta ajankohtaisena.

- Demokratiaa haastavat ja mahdollistavat useat seikat. Monet yhteiskunnalliset ilmiöt, kuten ilmastonmuutos, juontuvat globaalista tilasta, jossa nyt ei ole demokraattisia rakennetta. Teknologia mahdollistaa ja mutkistaa vaikuttamista. Informaatiota on valtavasti eikä kaikki ole kuranttia. Myös yhteiskunnallinen eriarvoistuminen haastaa demokratiaa. Yhteiskunta mutkistuu monin tavoin. Tuskin tiedämme, millaisia taitoja ja ymmärrystä tulevaisuudessa tarvitaan demokraattiseen vaikuttamiseen. Siksi yhteiskunta ja nuoret sukupolvet tarvitsevat entistä paremmat edellytykset demokratian ja ihmisoikeuksien ymmärrykselle, Gretschel pohtii tarvetta hankkeelle. 

Ensin kootaan, sitten hyödynnetään


Demokratia- ja ihmisoikeushankkeiden koonti on aloitettu, ja se on tarkoitus saada suurelta osalta tehtyä toukokuun loppuun mennessä. Menetelmiä ovat kyselyt, kevythaastattelut ja puhelut. Kartoitetut hankkeet ja hyvät käytännöt dokumentoidaan hanke- ja yhteyshenkilötietorekisteriin. Parhaat esimerkit myös julkaistaan monipuolisena kokonaisuuna hanketietokantana. 

- Tärkeänä arvona on läpinäkyvyys: hankkeen yhteyshenkilö voi etukäteen tarkistaa tietokantaan tulevat tiedot. Toisaalta on tärkeää, että toteutettuja käytäntöjä on myös arvioitu, jotta tiedetään, ovatko myös lapset ja nuoret pitäneet toimintaa onnistuneena, toteaa Gretschel.


Viestintä- ja koulutuskampanjan pääpaino on vuoden 2021 toisella puoliskolla. Tällöin tarkoituksena on levittää ja kehittää demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen hyviä käytäntöjä. Tärkeitä ovat nuorisotyön sekä demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen verkostot.


- Meitä kiinnostaa myös herättää keskustelua demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksesta. Kun on jokin koonti, tutkittua tietoa käytännöistä, nuorten, kasvatuksen ja nuorten parissa toimivien ammattilaisten ja aiheesta kiinnostuneiden on helpompaa käydä keskustelua siitä, mikä demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksessa ja yhteiskunnassa laajemmin toimii ja mitä pitäisi kehittää, toteaa Gretschel. 

Yhteistyö takaa monipuolisen osaamisen


Hankkeen toteuttajana on Nuorisotutkimusseura ry. Osatoteuttajina ovat Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ja osaamiskeskustoimija Koordinaatti, joka toimii osana Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluita.

Hankkeella on myös kielitiimi, jossa tuntityöntekijöinä toimii demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen aihepiiriin perehtyneitä henkilöitä viittomakielellä, ruotsin kielellä ja pohjoissaameksi. Hankkeen on tilannut oikeusministeriö tukemaan Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen kehittämisen ohjausryhmän työskentelyä. Hankkeen tavoitteet nousevat muun muassa hallitusohjelmastakansallisesta demokratiaohjelmasta ja oikeus oppia -kehittämisohjelmasta

Hankkeessa tapahtuvaa tiedonkeruuta varten on tehty asianmukainen tietosuojaseloste. Voit ilmoittaa viiden vuoden sisällä toteutetuista demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen hankkeista ja hyvistä käytänteistä tällä lomakkeella.

Hankkeen etenemistä voi seurata tällä Nuorisotutkimusverkoston sivulla, josta löytyvät myös kieliversiot ruotsi, pohjoissaame, englanti sekä myöhemmin hankkeen tuloksia myös viittomakielellä. Hankkeen sisältöä ja periaatteita kuvataan myös power point -esityksessä.

Tiedote 26.4.2021: Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen tila -hankkeessa kerätään tietoa hyvistä käytänteistä. 

Tiedote 7.6.2021: Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen hyvät käytänteet talteen - keräys jatkuu!

Tiedote 4.10.2021: Kokonaiskuva demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen käytänteistä alkaa hahmottua.

#Demokratia2025

#Ihmisoikeudet

#Oikeusoppia

Hankkeen tutkija

Anu Gretschel

Anu Gretschel

Erikoistutkija

FT

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

040 516 9189

Tutkijan profiili