Break the Fight! valtakunnallinen kiertuetuki- ja mallinnushanke 2017–2018

Koulukiusaamista vastaan breikkaavassa Break the Fight! -hankkeessa toteutetaan seuranta ja arviointitutkimus hankkeen vaikuttavuudesta. Break the Fight! Breikkaa koulukiusaamista vastaan -hanke on Arja Tiili Dance Companyn ja Intomieliset ry:n hanke, joka käynnistyi elokuussa 2014 ja on tavoittanut n. 3000 lasta ja nuorta kiusaamisen vastaisten esitysten ja työpajojen kautta. Suomen Kulttuurirahaston rahoittamassa Break the Fight! Kiertue- ja mallinnushankkeessa 2017–18 vieraillaan lukuvuoden 2017–18 aikana neljällä paikkakunnalla pääkaupunkiseudun ulkopuolella, yläluokilla (7.-9. lk). Vierailujen aikana hankkeessa järjestetään oppilaille tanssityöpajoja, osallisuuslaboratorioita, esitetään ammattitanssijoiden teosta sekä järjestetään päättäjäkeskustelutilaisuuksia koulukiusaamiseen liittyen.

Hankkeessa toteutettiin seuranta- ja arviointitutkimus. Seuranta- ja arviointitutkimuksessa selvitettiin Break the Fight! -koulukiertuekonseptin myönteisiä vaikutuksia mahdollistavia ja estäviä elementtejä. Samalla arvioitiin laajemmin tarvetta viedä a) taide-esityksiä, b) taidetyöpajoja ja c) päättäjäkeskusteluita koulukiusaamisen käsittelyyn kouluihin ja kuntiin. Tutkimuksessa arvioitiin myös millaisin arviointivälinein BTF!-koulukiertuekonseptin (laatua ja) vaikutuksia kannattaa jatkossa seurata. Tutkijat osallistuivat myös konseptin kehittämistyöhön. Tutkimushanke käynnistyi elokuussa 2017 ja hankkeesta julkaistiin kirja sekä verkkojulkaisu marraskuussa 2018.

Tutkimuksen tilaaja/rahoitus: Intomieliset ry/ Suomen Kulttuurirahasto


Tiedote 5.11.2018

Taide tukee nuorten osallisuutta, koulukiusaamisen käsittelyä sekä hakeutumista uusien harrastusten pariin

Break the Fight! -toiminnan kolmivuotinen jatkohanke käynnistyy Itä-Helsingissä heti marraskuussa Helsingin kaupungin merkittävän hankerahoituksen turvin

Breakdance oli vaihtoehto väkivallalle sen syntysijoilla New Yorkin Bronxissa. Samalla tavoin Break the Fight! -toiminta tarjoaa lapsille ja nuorille mahdollisuuksia toteuttaa itseään ja vahvistaa itsetuntoaan katutaiteen avulla. Kouluissa toteutettavat Break the Fight! -taidetyöpajat tuottavat peruskoululaisille parhaimmillaan uusia liikkumisen ja harrastuslajien kokemuksia. Taidetoiminnan ohessa voidaan sekä käsitellä koulukiusaamista että vahvistaa nuorten osallisuutta. Koulukiusaamisen käsittely Break the Fight! – I was here -ammattitanssiteosta seuraamalla on nuorista tärkeää ja vaikuttavaa. Tämä ilmenee 5.11. julkaistavasta tutkimusraportista Väkivallattomuuden sanomaa yläkouluihin hiphop-kulttuurin keinoin (Nuorisotutkimusverkosto 2018). Raportti perustuu Suomen Kulttuurirahaston rahoittaman Break the Fight! valtakunnallinen kiertuetuki- ja mallinnushankkeen 2017–2018 seuranta- ja arviointitutkimukseen.

Break the Fight! – Breikkaa koulukiusaamista vastaan on Arja Tiili Dance Companyn 2014 käynnistämä taidekasvatuksellisten toimintojen kokonaisuus, johon sisältyy taidetyöpajoja 5.–9.-luokkalaisille sekä ammattitanssiteoksia, joita koululaiset pääsevät katsomaan. Nyt julkaistavassa tutkimuksessa tarkastellaan breakdance-taiteilija-ohjaajien työpajatyöskentelyä ja nuorten palautetta työpajoista neljän kunnan peruskouluissa. Työpajoihin osallistui yli 1600 yläkoululaista lukuvuoden 2017–2018 aikana. Yli 800:lta kerättiin palaute työpajatyöskentelystä. Vastanneista 68 % kertoi olleensa tilanteessa, jossa heitä on kiusattu, he ovat itse kiusanneet tai nähneet kiusaamista. Taidetyöpajojen lisäksi moniääninen tutkijan, kahden tutkimusavustajan ja kuuden yliopisto-opiskelijan joukko seurasi ja arvioi Break the Fight – I was here! -ammattitanssiteosta, osallisuustyöpajoja ja päättäjäkeskustelutilaisuuksia.

Raportissa dokumentoidaan Break the Fight! -toiminnan perusulottuvuuksia, arvioidaan toiminnan kehittämistarpeita ja tehdään toimenpidesuosituksia jatkohankkeita varten. Lisäksi toimintatutkimuksellisina ulottuvuuksina on nuorten osallisuuden vahvistamiseksi järjestetty ensimmäistä kertaa osallisuustyöpajoja nuorille sekä päättäjäkeskustelutilaisuuksia osana Break the Fight! -toimintaa.

”Kun nuorilta itseltään kysytään, heillä on valtavasti ideoita siitä, miten koulukiusaamista heidän elinympäristössään parhaiten voidaan ehkäistä. Kun ideat viedään kuntapäättäjille ja pyydetään heiltä vastauksia, on suuri todennäköisyys, että uusia toimintatapoja juurtuu kuntiin. Lisäämällä nuorten osallisuutta omaan elinympäristöönsä voidaan samalla vähentää kiusaamista”, toteaa erikoistutkija Sofia Laine.

Taidetyöpajatyöskentelyssä nuorten ajatukset ja mielipiteet voivat saada myös taiteellisen muodon ammattilaisen ohjauksessa. Tutkimusraportin lopuksi rakennetaan malleja tulevaisuuden Break the Fight! -toiminnalle osana kuntien perusopetusta ja nuorisotyötä. Näitä toimintamalleja hyödyntäen hankkeelle suunniteltiin kolmivuotinen jatkohanke, jolle Helsingin kaupungin Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta myönsi rahoituksen kokouksessaan 30.10.2018.

”Tulemme tarjoamaan Itä-Helsingissä 5.-, 6,- ja 7.-luokkalaisille uudenlaista liikunta- ja harrastustoimintaa koulu- ja vapaa-ajalla. Tulemme järjestämään kouluissa 12-viikkoisia taidetyöpajaprosesseja, nuorisotiloilla ilmaista harrastustoimintaa, kauppakeskus Columbukseen avataan nuorten oma harrastetila vielä tämän vuoden puolella”, kertoo Break the Fight! toiminnanjohtaja, koreografi Arja Tiili.

Raportti julkistIIn virallisesti 5.11. klo 14–16 osana XVII Nuorisotutkimuspäiviä, jonka teemana ovat nuorisokulttuurit ja hyvinvointi. Samalla juhlitaan Nuorisotutkimusseuran 30-vuotisjuhlavuotta.

Sofia Laine (toim.): Väkivallattomuuden sanomaa yläkouluihin hiphop-kulttuurin keinoin (Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto 2018) ISBN (nid) 978-952-7175-69-9, ISBN (PDF) 978-952-7175-70-5, ISSN (nid) 1799-9219, ISSN (PDF) 1799-9227, 198 s., KL 30.12, 38.5, 70, Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 209, sarja: Kenttä, 26 euroa.

Julkaisun voi tilata Nuorisotutkimusseuran verkkokaupasta.

Verkkoversio on ilmaiseksi ladattavissa osoitteessa https://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisut/verkkokauppa/verkkojulkaisut

 

 

Uuden tutkimushankkeen kotisivut:
Kohti nuorten kestävää hyvinvointia Itä-Helsingissä – Break the Fight! Mahdollisuus kuulua #BTFItaHelsinki -hankkeen seuranta- ja arviointitutkimus (2018–2021)

 

 

Lisätietoja

Hankkeen kotisivut: http://www.breakthefight.com/

Arja Tiili Dance Company
Arja Tiili
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
gsm. 050 375 6728

Hankkeen tutkijat

Sofia Laine

Sofia Laine

Tutkimusprofessori

VTT, dosentti (nuorisotutkimus, Tampereen yliopisto)

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

044 416 5374

Tutkijan profiili
Noora Järvi

Noora Järvi

Korkeakouluharjoittelija

VTK

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tutkijan profiili